Modlitwy

Wezwanie do wytrwałej modlitwy ujął Pan w trzy słowa: proście, szukajcie, kołaczcie.

Medytacje

Milczenie, wyciszenie się i nasłuchiwanie w swym sercu Boga mówiącego do nas.

Intencje

Intencje Apostolstwa Modlitwy, autorstwa Papieża Franciszka, na 2020 rok

Artykuły

Intencje AM na 2020 rok

  STYCZEŃ  Intencja ewangelizacyjna: Szerzenie pokoju na świecie Módlmy się, aby chrze...

Czytaj artykuł

Życzenia na Boże Narodzenie 2019

Drodzy Członkowie Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy i Szanowni Czytelnicy miesięcznika „Modli...

Czytaj artykuł

Gdy Bóg posyła anioła

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny mowa jest w Ewangelii o wejściu ...

Czytaj artykuł

Życie wieczne

Saduceusze odrzucali wiarę w zmartwychwstanie i istnienie aniołów, nie byli też zadowoleni z pop...

Czytaj artykuł

Pamiętanie o wdzięczności

Z opisanej w Ewangelii Jezusowej podróży do Jerozolimy możemy brać wzór naszej duchowej drogi j...

Czytaj artykuł

Zdolność przewidywania i rozwaga

W przypowieściach o człowieku budującym wieżę i o królu przygotowującym się do bitwy ważne ...

Czytaj artykuł

Jubileusz AM w Piotrkowie Trybunalskim

Dnia 1 czerwca bieżącego roku Apostolstwo Modlitwy w Piotrkowie Trybunalskim świętowało 100. ro...

Czytaj artykuł

Wezwanie do czujności

Biblijna scena, w której słudzy czekają na swego pana, jest obrazem naszego życia, bo i ono jest...

Czytaj artykuł

Słowacki Dyrektor AM w Krakowie

W dniu 3 maja 2019 roku, podczas czuwania nocnego Apostolstwa Modlitwy w Bazylice Najświętszego Se...

Czytaj artykuł

Samarytanin i bliźni

Uczony w Prawie zadał pytanie Jezusowi, wystawiając Go na próbę: Co mam czynić, aby osiągnąć...

Czytaj artykuł

60 lat kapłaństwa ks. Tadeusza Chromika SJ byłego Krajowego Dyrektora AM w Polsce

Tadeusz Chromik urodził się 22 maja 1930 r. w Draganówce koło Tarnopola (Dzisiejsza Ukraina), w ...

Czytaj artykuł

List Gratulacyjny dla Dostojnego Jubilata

List Gratulacyjny dla Dostojnego Jubilata ks. dr Tadeusza Chromika SJ byłego Dyrektora AM w Polsce....

Czytaj artykuł

Pojednanie i dar pokoju

Scena ze Zmartwychwstałym Chrystusem przychodzącym do uczniów w Wieczerniku miała miejsce po zac...

Czytaj artykuł

Dobry Pasterz

Najstarsze obrazy z rzymskich katakumb przedstawiają Jezusa jako Dobrego Pasterza....

Czytaj artykuł

Życzenia wielkanocne 2019

Drodzy Członkowie Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy! Przeżywamy wraz z całym Kościołem świ...

Czytaj artykuł

Dramat męki Jezusa

Liturgia Niedzieli Palmowej zaprasza nas do wgłębienia się w misterium, czyli w tajemnicę naszeg...

Czytaj artykuł

Kolumna biczowania – starożytna relikwia pasyjna

Znany i ceniony historyk Kościoła, zmarły w Krakowie w 2014 roku ksiądz profesor Jan Kracik w ks...

Czytaj artykuł

Długa droga AM przez historię i współczesna misja w Papieskiej Światowej Sieci Modlitewnej

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, w roku 2019 świętujemy jubileusz 175. rocznicy powstania ...

Czytaj artykuł

Kuszenie Jezusa

Pustynia to bezkresne przestrzenie, kamienie, piasek, ale także oddalenie i samotność. W takiej t...

Czytaj artykuł

Wypłyń na głębię i zarzuć sieci

Nad brzegiem jeziora Genezaret ludzie cisnęli się do Jezusa i pragnęli słuchać słowa Bożego. ...

Czytaj artykuł

Różańca Tajemnice

I Tajemnica Bolesna Modlitwa Jezusa w Ogrójcu Wchodzenie w boleść męki, osamotnienia i trwogi (...

Czytaj artykuł

Niebo otwarte nad nami

Jezus jako trzydziestoletni mężczyzna opuścił rodzinne strony i udał się nad Jordan, gdzie Jan...

Czytaj artykuł

Błogosławiony Tyburcjusz Arnáiz Muñoz SJ (1865-1926)

Był sługą Boga, który ze swego życia uczynił nieustanną, przykładną i heroiczną drogę ca...

Czytaj artykuł

Życzenia na Boże Narodzenie 2018

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy i Szanowni Czytelnicy miesięcznika „Modlitwa i Służba...

Czytaj artykuł

Przygotujcie drogę Panu!

Informacje historyczne zawarte w tym fragmencie Ewangelii są ważne. Określają ówczesną sytuacj...

Czytaj artykuł

Litania do Świętego Mikołaja

Kyrie eleison, Chryste eleison Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba, Boże –...

Czytaj artykuł

Jak co roku w Częstochowie

Tegoroczne spotkanie Animatorów Apostolstwa Modlitwy i reprezentantów ognisk apostolskich w Polsce...

Czytaj artykuł

Wdowi grosz

Do świątyni jerozolimskiej przyszła uboga wdowa i wrzuciła  do skarbony dwa pieniążki, cz...

Czytaj artykuł

Msza św. na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i okolicznościowy List papieża Franciszka

W rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore (Matki Bożej Większej) sekretarz stanu Stolicy Apostolsk...

Czytaj artykuł

Intencje AM na 2019 rok

  STYCZEŃ  Intencja ewangelizacyjna: Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej...

Czytaj artykuł

Niebezpieczeństwo bogactw

Słowo Boże zaprasza nas do refleksji nad sprawami życia doczesnego i wiecznego. Szybko upływa na...

Czytaj artykuł

Papież Franciszek w trzech krajach bałtyckich

Ojciec Święty Franciszek w pielgrzymce apostolskiej odwiedzi w dniach od 22 do 25 września 2018 r...

Czytaj artykuł

Miłość szuka dobra bliźniego

Zwróćmy uwagę w scenie uzdrowienia głuchoniemego na dwie czynności: przyprowadzili go do Jezusa...

Czytaj artykuł

Chleb z nieba

Słowa Jezusa: Jam jest chleb, który z nieba zstąpił u Żydów wzbudziły zgorszenie, i szemrali ...

Czytaj artykuł

Masowy mord u jezuitów dokonany przez Niemców w drugim dniu Powstania Warszawskiego

2 sierpnia 2018 roku minęły 74 lata od tragicznego dnia, 2 sierpnia 1944 roku, tj. od okrutnej śm...

Czytaj artykuł

Młodzieniec, który oddał życie za przyjaciół

17 października 1996 r. zginął w Kambodży jezuicki kleryk, Michael Richard („Richie”) Fernan...

Czytaj artykuł

Odrzucony przez swoich

Jezus Nazarejczyk wraz z swymi uczniami przybył do miasta, w którym wzrastał. Stąd pochodziła M...

Czytaj artykuł

Rodzina Jezusa, bracia i siostry

We wspólnocie Kościoła nie przez przypadek często mówimy do siebie: bracia i siostry. Tworzymy ...

Czytaj artykuł

Bazylika Serca Jezusa w Krakowie

Wybitne dzieło architektury młodopolskiej i sztuki sakralnej XX stulecia – jezuicki kościół p...

Czytaj artykuł

Zawsze głoście Ewangelię!

W uroczystość Wniebowstąpienia usłyszymy w Prefacji mszalnej, że Chrystus uprzedził nas w chwa...

Czytaj artykuł

Dar od Zmartwychwstałego

  Wieczorną porą za zamkniętymi drzwiami Wieczernika obecna była niekompletna wspólnota Ap...

Czytaj artykuł

Wielka Sobota

W Wielką sobotę przed południem odbywa się w kościele święcenie pokarmów. Wieczorna Liturgia...

Czytaj artykuł

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dniem żałoby bez sprawowania Ofiary Eucharystycznej. Liturgia tego dnia posiad...

Czytaj artykuł

Wielki Czwartek

Święte Dni Paschalne wyrażają samą istotę chrześcijaństwa – Paschalne Misterium Chrystusa....

Czytaj artykuł

Wywyższenie Jezusa

Nikodem, rozmawiając z Jezusem, znał opowieść z Księgi Liczb o jadowitych wężach na pustyni z...

Czytaj artykuł

Uzdrowienie trędowatego

Trąd z towarzyszącym mu rozkładem ciała był i jest synonimem życia zakażonego śmiercią. Nie...

Czytaj artykuł

Wskazywać ludziom Jezusa

Uczestniczącym w niedzielnej Eucharystii celebrans uniesie hostię, aby ją pokazać wiernym, i pow...

Czytaj artykuł

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2018

Przyjmijcie moje najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i zb...

Czytaj artykuł

Nowina Posłańca z nieba

Liturgia czwartej niedzieli adwentowej podkreśla ścisłą relację Kościoła z Maryją, która je...

Czytaj artykuł

Niezatarte znamię

Nie jest łatwo w wielkim skrócie przedstawić historię pisma „Posłaniec Serca Jezusowego&#...

Czytaj artykuł

Biuletyn „Modlitwa i Służba”

Od roku 2018 biuletyn „Modlitwa i Służba” będzie naszym organem pomagającym w formacji ducho...

Czytaj artykuł

Król, Pasterz, Sędzia

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Ewangelia mówi o Synu Człowieczym, przychodzącym w chwa...

Czytaj artykuł

Denar – Boskie i ludzkie prawo

Faryzeusze i Herodianie sprzymierzyli się w intrygach przeciw Jezusowi i przygotowali pułapkę na ...

Czytaj artykuł

Pomoc w wierze

W październiku jesteśmy szczególnie zaproszeni do modlitwy różańcowej. Benedykt XVI w 2008 r. ...

Czytaj artykuł

Słuszna zapłata

Przypowieść poucza o wielkiej łaskawości Boga, który zaprasza każdego z nas do swej winnicy. N...

Czytaj artykuł

Intencje AM na 2018 rok

  STYCZEŃ  Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z inn...

Czytaj artykuł

Autorytet Piotra

Gdy Jezus przebywał w okolicy Cezarei Filipowej, w kraju pogan i Żydów, zapytał swoich uczniów:...

Czytaj artykuł

Nieprzyjaciel wzrostu

Żyjemy w świecie tajemniczej mieszaniny pszenicy i chwastu. Czasami zniecierpliwieni pytamy: dlacz...

Czytaj artykuł

Nie bójcie się ludzi

Lęk, strach, obawy towarzyszą wyznawcom Jezusa. Doświadczają ich w świecie doczesności, który...

Czytaj artykuł

Poznaj Apostolstwo Modlitwy – prezentacja

Zapraszam do zapoznania się z duchowością Apostolstwa Modlitwy – czyli Światową Siecią Modli...

Czytaj artykuł

Jezusowe odejście i pozostanie

Wspominana dziś w liturgii tajemnica naszej wiary zamyka ziemskie życie Jezusa. Ogarnia nas radoś...

Czytaj artykuł

Niewiara Tomasza

Święty Jan jako jedyny z Ewangelistów opisał rozmowę Zmartwychwstałego z Tomaszem. Dzięki tem...

Czytaj artykuł

Życzenia wielkanocne 2017

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Nasz Pan Jezus Chrystus nie zakończył swej misji zbawczej...

Czytaj artykuł

Uzdrowienie niewidomego żebraka

Są choroby, które nie wynikają z osobistych grzechów ani z grzechów rodziców. Istnieje cierpie...

Czytaj artykuł

Zbytnia troska

Jedynym Panem człowieka jest Bóg. On domaga się wyłączności, ale niegodziwa mamona jest groźn...

Czytaj artykuł

Św. Walenty – patron zakochanych i epileptyków

W Kościele katolickim 14 lutego obchodzi się święto św. Walentego. To imię nosiło dwóch męc...

Czytaj artykuł

Nawrócenie i powołanie

Ewangelia św. Mateusza napisana została w drugiej połowie pierwszego stulecia i ożywiać miała ...

Czytaj artykuł

Szopka autorstwa Karola Muszkieta w Bazylice Jezuitów w Krakowie

Karol Muszkiet (ur. 1904 w Sokalu,  zm. 1993 w Krakowie) Rzeźbiarz, konserwator i historyk szt...

Czytaj artykuł

Intencje AM na 2017 rok

  STYCZEŃ  Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności n...

Czytaj artykuł

Słowo, Życie, Światło i Ciało

Ewangelista Jan, aby ukazać istotę i zadanie Jezusa, nazywa Go Słowem. Jak ludzkie było u Boga, ...

Czytaj artykuł

Życzenia na Boże Narodzenie 2016

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy i Czytelnicy „Posłańca Serca Jezusowego”!   ...

Czytaj artykuł

Głos Adwentu

Rok liturgiczny rozpoczyna się Adwentem, Boże Narodzenie będzie za cztery tygodnie. Ten miarowy r...

Czytaj artykuł

Panorama fryzu mozaikowego

Panorama fryzu mozaikowego, znajdującego się w górnej części prezbiterium Bazyliki Najświętsz...

Czytaj artykuł

Zaskakująca ocena

30. Niedziela zwykła; Ewangelia: Łk 18, 9-14 Ewangelia ukazuje dwa typy ludzi, ich modlitwę i&nbs...

Czytaj artykuł

Zaniedbane dobro

26. Niedziela zwykła; Ewangelia: Łk 16, 19-31 Nie znamy imienia bogacza, ale Ewangelista dobrze na...

Czytaj artykuł

Jezusowa przestroga

22. Niedziela zwykła; Ewangelia: Łk 14, 1.7-14 Może jesteśmy przekonani, że napomnienie w ...

Czytaj artykuł

Zatwardziałość serca

Pismo Święte mówi o sercu ponad tysiąc razy. W natchnionych tekstach przeczytać może...

Czytaj artykuł

Modlitwa Pańska

17. Niedziela zwykła; Ewangelia: Łk 11, 1-13 Jezus nauczył apostołów modlitwy Ojcze nasz. W&nbs...

Czytaj artykuł

Niszczycielski pomysł

13. Niedziela zwykła; Ewangelia: Łk 9, 51-62 Jezus podążał do Jerozolimy. Jego nauczanie i ...

Czytaj artykuł

Wzajemność w miłości

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej; Ewangelia: J 16, 12-15 Trójca Święta jest obecna w ...

Czytaj artykuł

Przykazanie nowe

5. Niedziela Wielkanocna; Ewangelia: J 13, 31-35 Jezus w Wieczerniku powiedział Apostołom: je...

Czytaj artykuł

Chrzest święty programem życia

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Przeżywamy rok jubileuszowy 1050. rocznicy Chrztu Polski. ...

Czytaj artykuł

Radosna prawda

Zmartwychwstanie Pańskie; 27 III 2016 Ewangelia: J 20, 1-9 Pierwszą wieść o zmartwychwstani...

Czytaj artykuł

Rok ostatniej szansy

3. Niedziela Wielkiego Postu; Ewangelia: Łk 13, 1-9 Łączenie grzechu z zaistniałą tragedi...

Czytaj artykuł

Uczynki miłosierdzia

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus, ustan...

Czytaj artykuł

Jubileusz 35-lecia Apostolstwa Modlitwy w Radomiu

Odrodzone Apostolstwo Modlitwy w Radomiu liczy już 35 lat i ma ponad 400 członków, którzy aktywn...

Czytaj artykuł

Droga do wiary

Ewangelista Łukasz oświadczył, że zbadał dokładnie wszystko, co przekazali naoczni świadkowie...

Czytaj artykuł

Święta Rodzina

Niedziela Świętej Rodziny; Ewangelia: Łk 2, 41-52 To święto zachęca młodych, aby nie bali si...

Czytaj artykuł

Równi w obliczu śmierci

W średniowieczu poczucie obecności śmierci wszechogarniającej człowieka wraz z przeni...

Czytaj artykuł

Królestwo Chrystusa

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata; Ewangelia: J 18, 33b-37 Niezrozumienie co do natury Je...

Czytaj artykuł

Życie i śmierć – listopadowa refleksja

Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w ...

Czytaj artykuł

Intencje AM na 2016 rok

  STYCZEŃ  Intencja powszechna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne r...

Czytaj artykuł

Zmieniona perspektywa

30. Niedziela zwykła; Ewangelia: Mk 10, 46-52 Niewidomy Bartymeusz, siedzący przy drodze z Jerycha...

Czytaj artykuł

Nie bądźcie zazdrośni!

26. Niedziela zwykła; Ewangelia: Mk 9, 38-48. Jezus życzył sobie, aby ci, którzy należą do Nie...

Czytaj artykuł

Wiara jest poznaniem

21. Niedziela zwykła; Ewangelia: J 6, 54, 60-69 Jezus obiecał dać swoje Ciało i Krew do spożywa...

Czytaj artykuł

Święto Matki Bożej Zielnej

Stworzenie jest tym doskonalsze, im lepiej pozwala poznać Stwórcę, dawcę obfitego życia. Maryja...

Czytaj artykuł

Przemienienie Jezusa, czyli o światłości przemieniającej świat

Naszym powołaniem jest przebóstwienie Przeczytaj teksty z Ewangelii, zapisane u św. Łukasza 9,28...

Czytaj artykuł

O siostrach miłujących Jezusa: Marcie i Marii. Łk 10,38-42

Maria i Marta mieszkały w jednej wiosce, w jednym domu. Były rodzonymi siostrami. Razem pracowały...

Czytaj artykuł

Cudowne rozmnożenie

Cudowne rozmnożenie chleba i ryb było związane ze słuchaniem Jezusa przez tłumy, które Go szuk...

Czytaj artykuł

Nadzieja w Jezusie

Ludzie otaczali Jezusa, gdy ich nauczał; panował wówczas tłok i ścisk. Ale był też nacisk wew...

Czytaj artykuł

Misja odpuszczania grzechów

Jezus obiecał apostołom władzę odpuszczania grzechów (Mt 18, 18), ale dał im ją dopiero, kied...

Czytaj artykuł

Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, zapoznajcie się podczas Waszych spotkań modlitewnych z wy...

Czytaj artykuł

Zatroskany nie tylko o nas

Jezus w swoim nauczaniu odwoływał się do obrazu dobrego pasterza. Trudne prawdy religijne wyjaśn...

Czytaj artykuł

Przesłanie paschalne

Od płomienia paschału, który rozprasza mroki ciemności w noc paschalną, zapalają swoje świece...

Czytaj artykuł

Życzenia wielkanocne A.D. 2015

Jezus został wskrzeszony przez Boga Ojca do życia jako pierwociny stworzenia. Prawda ta jest rados...

Czytaj artykuł

Narodzenie św. Jana Chrzciciela, czyli medytacja o Tym, który był głosem zapowiadającym Chrystusa

Przeczytaj tekst Łk 1,57-66.80 i wejdź z uspokojonym duchem w medytację, przyjmij wobec Boga peł...

Czytaj artykuł

Godzina uwielbienia Jezusa

Wielu chce poznać Jezusa, Jego naukę i przylgnąć do Niego, podobnie jak chcieli Go poznać staro...

Czytaj artykuł

Orędzie na Wielki Post 2015 r.

Drodzy Bracia i Siostry! Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych ...

Czytaj artykuł

Bolesne cierpienia Jezusa

Chrystus naszą nadzieją chwały Miłość nadaje ofierze Chrystusa wartość odkupieńczą i wynag...

Czytaj artykuł

Wielki Post drogą duchowego przygotowania

W Środę Popielcową znów usłyszeliśmy «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię». Tak rozpocz...

Czytaj artykuł

Osoby konsekrowane żywymi ikonami Boga

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Podczas Waszych lutowych spotkań refleksyjno-modlitew...

Czytaj artykuł

Powołanie

3. Niedziela zwykła; Ewangelia: Mk 1, 14-20 Opis powołania pierwszych uczniów zawiera cztery waż...

Czytaj artykuł

Rok Życia Konsekrowanego

Papież Franciszek ogłosił rok 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego w związku z 50. rocznicą ogłos...

Czytaj artykuł

Tęsknota za Zbawicielem

Maryja wraz z Józefem przyniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić i ofiarowa...

Czytaj artykuł

Antyfony Adwentowe

Mądrości, która z ust Bożych wypływasz, wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz: Przybądź ...

Czytaj artykuł

Sąd z uczynków miłości

Jezus chce żyć w sercach ludzi; i nikt nie jest wyłączony z Jego miłości, a&nbs...

Czytaj artykuł

Święty Alfons Rodriguez – człowiek na furcie, patron braci zakonnych

W małej apsydzie nawy północnej świątyni, w pobliżu transeptu znajduje się ołtarz dedykowany...

Czytaj artykuł

Św. Stanisław Kostka – gorliwy czciciel Eucharystii

W środkowej, małej apsydzie nawy południowej świątyni znajduje się ołtarz dedykowany patronow...

Czytaj artykuł

Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie: Maryja Panna Królowa Aniołów

W środkowej apsydzie nawy południowej świątyni znajduje się ołtarz dedykowany Królowej Aniels...

Czytaj artykuł

Kompozycja ołtarza św. Ignacego Loyoli – patrona rekolekcji

W małej apsydzie nawy południowej świątyni, w pobliżu transeptu, znajduje się ołtarz dedykowa...

Czytaj artykuł

Przebity bok Chrystusa

Mozaika przedstawiająca przebity bok Chrystusa została wykonana w październiku 1913 r. przez brat...

Czytaj artykuł
phoca thumb l chor

Dekoracja rzeźbiarska jezuickiej Bazyliki w Krakowie. Chór muzyczny

Chór jezuickiej bazyliki znajduje się nad przedsionkiem świątyni, mającym sklepienie krzyżowe....

Czytaj artykuł
phoca thumb l oltarzjozef

Święty Józef, opiekun rodzin i Kościoła

W czerwcu 1921 r. krakowski rzeźbiarz Karol Hukan zaprojektował ołtarz św. Józefa i w swej prac...

Czytaj artykuł
phoca thumb l kaplicaadoracji

Jezuicka Kaplica Adoracji

W październiku 2004 r. Jan Paweł II ogłosił w całym Kościele Rok Eucharystyczny. W Liście apo...

Czytaj artykuł
Madonna z dzieciątkiem

Kamyczkowa Madonna w zakrystii

Na ścianie wschodniej w zakrystii, kilkadziesiąt centymetrów nad drzwiami prowadzącymi z korytar...

Czytaj artykuł
ceramika

Ceramiczna dekoracja – azulejos

Szczyt fasady jezuickiej świątyni ma dziesięć półkolistych okienek w obramieniach ciosanych w ...

Czytaj artykuł
herby miast

Herby miast polskich

Mozaiki zdobią nie tylko wnętrze bazyliki, ale także dyskretnie upiększają niektóre elementy j...

Czytaj artykuł
phoca thumb l bogisyn

Bóg Ojciec i Jednorodzony Syn

W kaplicy Ducha Świętego – na ścianie północnej, na łuku apsydy ołtarzowej – znaj...

Czytaj artykuł
phoca thumb l rekabogaojca

Ręka Bożej Opatrzności

W Kaplicy Ducha Świętego, na ścianie zachodniej, znajduje się wspaniała dwupoziomowa mozaika. W...

Czytaj artykuł
phoca thumb l statek

Łódź symbolem Kościoła Chrystusowego

W Kaplicy Ducha Świętego, zwanej też kaplicą Królowej Serca Jezusowego od drewnianej polichromo...

Czytaj artykuł
phoca thumb l swkrzysztof

Święty Krzysztof

Wchodząc do krakowskiej Bazyliki Serca Pana Jezusa od strony ul. Kopernika, zauważamy dużą mozai...

Czytaj artykuł
phoca thumb l przebicie

Serce Jezusa włócznią przebite

W kruchcie pod chórem bazyliki na północnej ścianie znajduje się mozaika zatytułowana: Przebic...

Czytaj artykuł
phoca thumb l koncha3

Przesłanie teologiczne

Tym artykułem kończymy omówienie wystroju konchy ołtarzowej w Bazylice Serca Jezusa. Przedstawil...

Czytaj artykuł
koncha

Kasetony w Bazylice Serca Jezusa

W poprzednim artykule zajmowaliśmy się 12 mozaikami w dekoracji konchy, stanowiącymi oś jej komp...

Czytaj artykuł
phoca thumb l koncha

Przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego Bazyliki Serca Jezusa

W poprzednim artykule omówiliśmy dekoracje i przesłanie teologiczne półkolistego pola górując...

Czytaj artykuł
Duch Święty

Mozaika Ducha Świętego

Mozaiki zdobiące stiukowe wnętrze konchy neorenesansowego ołtarza głównego w Bazylice Najświę...

Czytaj artykuł
phoca thumb l oltarz glowny

Ołtarz główny w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie

Projektodawcą Bazyliki był utalentowany młody polski architekt Franciszek Mączyński (1874-1947)...

Czytaj artykuł
phoca thumb l dobry pasterz

Dobry Pasterz

Mozaika tak zatytułowana znajduje się w środkowej arkadzie północnej nawy głównej. Scena jest...

Czytaj artykuł
phoca thumb l pukajacy

Jezus pukający do drzwi grzesznika

Mozaika tak zatytułowana znajduje się po prawej stronie nawy głównej świątyni, w środkowym ł...

Czytaj artykuł

Przebaczenie jawnogrzesznicy

      Mozaika tak zatytułowana dekoruje jedno z trzech pól łuków m...

Czytaj artykuł
phoca thumb l samarytanin

Miłosierny Samarytanin

Mozaika zatytułowana Miłosierny Samarytanin jest artystyczną ilustracją przypowieści zapisanej ...

Czytaj artykuł
phoca thumb l samarytanka

Samarytanka przy studni

Mozaika zatytułowana Jezus z kobietą przy studni ukazuje scenę spotkania Samarytanki ze Zbawiciel...

Czytaj artykuł
phoca thumb l syn marnotrawny

Syn Marnotrawny

Dnia 22 II 1922 roku Leonard Stroynowski podpisał z jezuitami umowę, w której zobowiązał się d...

Czytaj artykuł

Największe przykazanie

Bóg jest miłością i nakazuje nam miłować. Miłość i przykazanie miłości zaczyna ...

Czytaj artykuł

Opisać miłość

O, jak wielki jest ogień najczystszej miłości, który płonie w Twym Najświętszym Sercu. Szczę...

Czytaj artykuł

Czas opamiętania

Postawy synów z ewangelicznej przypowieści są w nas. Raz jesteśmy tym pierwszym, innym razem tym...

Czytaj artykuł

Wyznanie Piotra

Pytania zadane przez Jezusa swoim uczniom: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A wy, za kog...

Czytaj artykuł

Skarb, perła i sieci

Trzy przypowieści o królestwie niebieskim zawierają znaczące słowa: znaleźć, sprzedać, kupi...

Czytaj artykuł

Ważniejsi niż wróble

Jezus mówi: Nie bójcie się! Jednak człowiek się lęka i strach towarzyszy mu w życiu, nierzadk...

Czytaj artykuł

Zaczęło się od kartki z intencjami

Jezuicki miesięcznik znany w Polsce pod nazwą „Posłaniec Serca Jezusowego” sięga swymi pocz...

Czytaj artykuł

Zapowiedź Pocieszyciela

6. Niedziela Wielkanocna; Ewangelia: J 14, 15-21 Jezus rozpoczyna obietnicę zesłania Ducha Święt...

Czytaj artykuł

Uzdrowieńcze rany

Pierwszego dnia tygodnia w pamiątkę Zmartwychwstania przybywa do nas Jezus, aby objawić się jako...

Czytaj artykuł
Zmartw14

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!

Drodzy Czytelnicy! Wpatrzeni w płomień Paschału, podążajmy ku Zmartwychwstałemu, abyśmy jak T...

Czytaj artykuł
arc 018

Święconka i śniadanie wielkanocne

Wielka Sobota jest dniem nadziei i modlitewnego oczekiwania na Zmartwychwstanie spoczywającego w gr...

Czytaj artykuł
arc 017

Z pieśnią na ustach, z palmami w dłoniach

W Palmową Niedzielę, każdy kościół polski zakwita wiązankami wierzbiny, modrzewiu, borówek, ...

Czytaj artykuł

Odnalezione Źródło

Każdy z nas jest po trosze mieszkańcem Samarii – ziemi odłączonej i potrzebuje oczyszczającej...

Czytaj artykuł

Pustynia miejscem próby

Ewangelista Marek nie opisuje przebiegu kuszenia Jezusa w czasie Jego pobytu na pustyni, lecz zwraca...

Czytaj artykuł

Recepta na lepszy świat

Przykazanie miłości nieprzyjaciół nakazuje chrześcijanom miłość w miejsce odwetu, który zaw...

Czytaj artykuł

Japońscy męczennicy z przebitymi sercami

Dnia 6 lutego Kościół katolicki wspominać będzie męczenników za wiarę. Są wśród nich 3 ś...

Czytaj artykuł
Zegar w Betlejem fot. Ł. Kraczka

Nasze kalendarze

Zwykle na wiele tygodni przed upływem starego roku zastanawiamy się, jaki kalendarz kupić, aby w&...

Czytaj artykuł

Nabożeństwo do Serca Zbawiciela aktualne w nowej ewangelizacji

Serce Jezusa jest w najwyższym stopniu symbolem miłosierdzia Bożego. Jest to symbol prawdziwy, st...

Czytaj artykuł

Powołani, aby służyć

Jezus przyszedł do Galilei po okresie przebywania na pustyni, gdzie przygotowywał się duchowo do ...

Czytaj artykuł
zyczenia

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2014

W noc Bożego Narodzenia wznieśmy wraz z zastępami niebiańskich Aniołów, z Maryją i św. Józe...

Czytaj artykuł

Wziąć w darze Maryję i Jezusa

  Narodzenie się Boga w życiu ludzi ma swoje historie, i nie są one tak cudowne i otoczone t...

Czytaj artykuł
antyf1

Przed wieczerzą wigilijną

Prowadzący modlitwę rozpoczyna, czyniąc znak krzyża:– W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego....

Czytaj artykuł
christ king1

Król ludzkich serc i kosmosu

Uroczystość Chrystusa Króla WszechświataEwangelia: Łk 23, 35-43 Chrystus jest Królem Wszechśw...

Czytaj artykuł

Zarozumiałość i pokora

Faryzeusz – surowy i na pozór bardzo pobożny, lecz uważający, że inni nie są sprawiedliwi. S...

Czytaj artykuł
Arch Gabriel wikipedia

Święci Archaniołowie: Gabriel, Rafał i Michał

Miłosierny Bóg troszczy się o człowieka, dba o nas i stąd mamy aniołów, którzy są obecni pr...

Czytaj artykuł

Obrotny i pomysłowy rządca

Dziwimy się, dlaczego właściciel majątku pochwalił nieuczciwego rządcę, który go oszukał i ...

Czytaj artykuł

Wąska czy szeroka brama?

Pytanie o zbawienie człowieka jest wciąż aktualne. W Biblii Bóg jest ukazany jako Ten, który zb...

Czytaj artykuł

Modlitwa do św. Ignacego Loyoli o wyproszenie łaski szczęśliwego porodu

O czcigodny święty Ojcze Ignacy, którego Bóg prócz innych łask i tą obdarzył, że matkom bę...

Czytaj artykuł

Wytrwała modlitwa

Modlitwa Ojcze nasz to przykład i wzorzec modlitwy, według którego mamy szeregować codzienne pot...

Czytaj artykuł

Aparecida

Papież Franciszek, przybywając do Brazylii w lipcu br. na Światowe Dni Młodzieży, podczas swej ...

Czytaj artykuł

Sondaż na temat Jezusa

Jezus zapytał swoich uczniów: Za kogo uważają Mnie tłumy? A później zadał pytanie: A wy za k...

Czytaj artykuł

Intencje AM na 2015 rok

STYCZEŃ  Intencja powszechna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszysc...

Czytaj artykuł

Intencje AM na 2014 rok

STYCZEŃ  Intencja powszechna: Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący g...

Czytaj artykuł

Jedność w różnorodności

Miłosne współistnienie Osób Boskich to Trójca Święta. Wiarę w jednego Boga w trzech osobach ...

Czytaj artykuł

Mała książka o ważnych sprawach

Książka Benedykta XVI Dlaczego wierzę? została wydana przez Wydawnictwo WAM w Krakowie w ostatni...

Czytaj artykuł

To nie utopia

Zbliżała się chwila rozstania Jezusa z uczniami. W wieczerniku Pan, umywając apostołom nogi, po...

Czytaj artykuł
pisanka gron 016

Alleluja!

  Drodzy Czytelnicy! Życzę błogosławionych świąt, smacznej święconki i tradycyjnego śm...

Czytaj artykuł

Święcone na wielkanocny stół

W wielu polskich rodzinach w Wielką Sobotę przygotowuje się pokarmy do poświęcenia, a następni...

Czytaj artykuł
3s

Męka naszego Pana

Niedziela Palmowa Ewangelia: Łk 22, 14 – 23, 56 Uczestniczymy w niepojętym Misterium odkupienia ...

Czytaj artykuł

Droga Krzyżowa

Stacja I Wyrok skazującyZ niedowierzaniem patrzymy na smutną twarz i skrępowane ręce Jezusa. Jes...

Czytaj artykuł

Pragnienie wciąż żywe

W Sercu Zbawiciela została objawiona świętość, miłość, sprawiedliwość, miłosierdzie, poko...

Czytaj artykuł

Światło Taboru

Na górze Tabor Jezus nie zagwarantował długiego pobytu wybranym apostołom: Piotrowi, Janowi i Ja...

Czytaj artykuł

Ukojenie u Serca Bożego

Kiedy słuchamy słowa Bożego, przyjmujemy i rozważamy je, wówczas nasze życie zmienia się na l...

Czytaj artykuł
swBarbara

Święta Barbara

Trudno wyobrazić sobie 4 grudnia bez „Barbórki”. Święta patronuje wielu zawodom, ale najbard...

Czytaj artykuł

Refleksja adwentowa

Adwent to nowy okres w liturgicznym kalendarzu Kościoła, poprzez który przygotowujemy się na prz...

Czytaj artykuł
krzez

Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada 1918 r. marszałek francuski F. Foch w imieniu państw sprzymierzonych podyktowa...

Czytaj artykuł

Św. Faustyna Kowalska – wywyższona pokora

Helena Kowalska nosiła jedno z najbardziej rozpowszechnionych nazwisk w Polsce i pewnie po latach n...

Czytaj artykuł

Bł. Jan Beyzym SJ, czyli o miłości, która chce nas poprowadzić dalej

…Miłość staje się troską człowieka i posługą dla drugiego. Nie szuka już samej siebie...

Czytaj artykuł

Figury Bożego Serca

Cerro de los Ángeles – Wzgórze Aniołów – to geograficzny środek Półwyspu Iberyjskiego. Zn...

Czytaj artykuł

Jestem, pamiętam, czuwam

Od wielu lat w jezuickiej bazylice w Krakowie w pierwsze piątki miesiąca w nocy odbywają się czu...

Czytaj artykuł

Wakacyjny odpoczynek

Dopóki żyjemy, stale coś robimy i inni poznają nas po tym, co zdziałaliśmy. Z Księgi Rodzaju ...

Czytaj artykuł

Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie: Święty Andrzej Bobola, męczennik za wiarę

W małej apsydzie północnej nawy świątyni znajduje się ołtarz dedykowany św. Andrzejowi Bobol...

Czytaj artykuł

Serce Jezusa w ikonografii

Obrazy Bożego Serca były i są w naszych domach i świątyniach, pomagają w skupieniu modlitewnym...

Czytaj artykuł
serce2

Kult wciąż aktualny

Encyklika Haurietis aquas to najobszerniejszy dokument papieski traktujący o kulcie Bożego Serca. ...

Czytaj artykuł
bazylika 02 0

Program całonocnej adoracji AM

Program obowiązuje w pierwsze piątki miesiąca w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krak...

Czytaj artykuł
326573 247855238603336 144113005644227 616823 847176623 o

Prenumerata Posłańca Serca Jezusowego

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Najświętsze Serce Jezusa to żywy Bóg i Zbawca wszystkic...

Czytaj artykuł

Bibliografia ks. Stanisława Gronia SJ

Symbolem  oznaczone zostały artykuły dostępne w serwisie Święty Franciszek Ksawery , Posł...

Czytaj artykuł
phoca thumb l 10 fryz 1p

Adoracja Chrystusa przez stany Narodu polskiego

Fryz mozaikowy Piotra Stachiewicza, znajdujący się w górnej części prezbiterium Bazyliki Najśw...

Czytaj artykuł

Madagaskar po beatyfikacji ojca Jana Beyzyma

Ks. Stanisław Groń SJ: Jesteś jezuickim misjonarzem z Polski i pracujesz na Madagaskarze od 1987 ...

Czytaj artykuł

Skaliste miejsca doskonalenia wiary

Czas wakacji sprzyja odwiedzinom ciekawych miejsc. Z pewnością należą do nich greckie klasztory ...

Czytaj artykuł

Modlitwy zawierzenia

Poświęcenie rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi W Uroczystość ...

Czytaj artykuł

Na większą chwałę Boga…

… czyli medytacja o Świętym, który rozpłomienia serca i umysły wielu ludzi. Panie, Ojcze ...

Czytaj artykuł
Fryz mozaikowy

Polscy święci w hołdzie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Kontynuujemy opis fryzu mozaikowego w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.    ...

Czytaj artykuł
poswiecenie-rodziny-nsj

Poświęcenie rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa

Edycja Świętego Pawła wydała w tym roku książkę ks. Jana Ożoga SJ Poświęcenie Rodziny Naj...

Czytaj artykuł

Zesłanie Ducha Świętego

Wyciszony, w oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego przeczytaj tekst Dz 2,1-13   ...

Czytaj artykuł
phoca thumb l 09 fryz centrum 1

W złocistym blasku Zbawiciela

Aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus, Kościół potrzebuje sztuki. Musi bowiem spra...

Czytaj artykuł
lit009

Mozaika z Bazyliki NSPJ w Krakowie

Fryz mozaikowy w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przedstawia hołd narodu pols...

Czytaj artykuł
phoca thumb l 07 fryz 1ls

Mozaika jako dekoracja artystyczna bazyliki

Mozaika – starożytna sztuka dekoracyjna – była stosowana już w katakumbach, mimo że ...

Czytaj artykuł
peace

Droga do pokoju

Temat wolności religijnej podjął Benedykt XVI w Orędziu na 44. Światowy Dzień Pokoju 2011. Pap...

Czytaj artykuł
katedra santiago

Bóg w Europie

Europa nauki i technologii, cywilizacji i kultury powinna być otwarta na transcendencję i na brate...

Czytaj artykuł
ob12

Obietnica Dwunasta

Ci, którzy przyjmą Komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy, nie umrą w nieła...

Czytaj artykuł

Serce Jezusa Źródłem Łask

     Towarzystwo Jezusowe, popularnie zwane zakonem jezuitów, od dawna szerzy k...

Czytaj artykuł

Litania do bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

Kyrie, elejson – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.Chryste, usłysz nas. – Chryste wysłu...

Czytaj artykuł

Owocna modlitwa chrześcijanina

Ewangelia często mówi o modlitwie i sam Jezus uczy nas, jak się mamy modlić. Widzimy Go modlące...

Czytaj artykuł
ob11

Obietnica Jedenasta

Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i...

Czytaj artykuł
ob10

Obietnica Dziesiąta

Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych Św. Małgorzata Maria Alacoque w liśc...

Czytaj artykuł
ob09 0

Obietnica Dziewiąta

Błogosławić będę domy, w których wizerunek Serca mego będzie czczony W liście nr 131 św. Ma...

Czytaj artykuł
ob08

Obietnica Ósma

Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości Św. Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690) w liście ...

Czytaj artykuł
ob07

Obietnica Siódma

Dusze oziębłe staną się gorliwymi W listach i pismach Małgorzaty Marii Alacoque znajdujemy zapi...

Czytaj artykuł

Otwarte Serce Chrystusa

Na przestrzeni wieków znakiem i symbolem miłości Boga było i jest dla chrześcijan zranione Serc...

Czytaj artykuł
popieluszko

Męczennik za wiarę i wolną Polskę

Męczeństwo, to wspaniały znak świętości Kościoła: wierność wobec świętego prawa Bożego,...

Czytaj artykuł
ob06

Obietnica Szósta

Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia Św. Małgorzata Maria Alacoq...

Czytaj artykuł
ob05

Obietnica Piąta

Wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia W XVII w. zakonnica wizytka z ...

Czytaj artykuł
ob04

Obietnica Czwarta

Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci W liście nr 131napisanym prz...

Czytaj artykuł

Droga Krzyżowa. Chrystus nadzieją naszej chwały

Wielki Post nazwę swą zawdzięcza przede wszystkim praktykom pokutnym wiernych, ponieważ posty, o...

Czytaj artykuł

Błogosławiony apostoł Serca Jezusa w Hiszpanii Bernard De Hoyos SJ

W III Niedzielę Wielkanocną, 18 kwietnia 2010 r. w Valladolid (Hiszpania) został beatyfikowany ż...

Czytaj artykuł
ob03

Obietnica Trzecia

Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia z...

Czytaj artykuł
ob02

Obietnica Druga

Zgoda i pokój będą panowały w rodzinach Św. Małgorzata Maria Alacoque w liście nr 131 (adreso...

Czytaj artykuł
ob01

Obietnica Pierwsza

Dam im wszystkie łaski potrzebne im w ich stanie W liście nr 140 czytamy: Osoby świeckie znajdą ...

Czytaj artykuł
malgorzata-maria-2

Obietnice Bożego Serca

Św. Małgorzata Maria Alacoque obdarzona poznaniem tajemnic Najświętszego Serca Pana Jezusa pomag...

Czytaj artykuł

Sądecki jubileusz Apostolstwa Modlitwy

Dnia 16 X 2009 roku Apostolstwo Modlitwy istniejące przy Parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu ob...

Czytaj artykuł

Ku czci Serca

W lOO-LECIE WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO POD JEZUICKI KOŚCIÓŁ SERCA JEZUSA W KRAKOWIE W roku 1...

Czytaj artykuł
beyzym07-162x200

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

 Boże miłosierdzia i Ojcze wszelkiej pociechy !Ty przez sługę swego Jana Beyzymaokazywałe...

Czytaj artykuł

Spotkanie Krajowych Sekretarzy Apostolstwa Modlitwy i Eucharystycznego Ruchu Młodych

W dniach od 23 do 28 września 2009 roku miało miejsce doroczne międzynarodowe spotkanie Krajowych...

Czytaj artykuł

Różaniec pomocą w wierze

W tym miesiącu jesteśmy wyjątkowo zaproszeni do modlitwy różańcowej. Benedykt XVI 19 paździer...

Czytaj artykuł

Szkło i farba

Ewa Skrzypiec urodziła się w 1949 roku w Nowym Sączu w rodzinie pochodzącej z Kresów. Swoje zai...

Czytaj artykuł
IMG 0038

Adwentowe przypomnienia – przygotować drogę Panu

Papież Benedykt XVI podczas rozważań przed Anioł Pański 7 XI 2005 roku powiedział:  — ...

Czytaj artykuł

Ordery Stolicy Apostolskiej

Starożytność bez orderu, ale z odznaczeniami W kulturze greckiej i rzymskiej nie istniały ordery...

Czytaj artykuł
beyzym mal

Błogosławiony opiekun Malgaszów i nas

Dnia 2 października 1912 roku na Madagaskarze, w miejscowości Marana zmarł ojciec Jan Beyzym SJ. ...

Czytaj artykuł

Radość zmartwychwstania

W wielkanocny czas składamy sobie życzenia radosnych Świąt i wesołego Alleluja. Nasza radość ...

Czytaj artykuł

Pisanki – więcej niż rękodzieło

WZORY SĄ FINEZYJNE I BARDZO DELIKATNE, INNE WYRAZISTE, ALE WSZYSTKIE NANIESIONE Z ARTYSTYCZNYM KUNS...

Czytaj artykuł
kazimierczyk1

Św. Stanisław Kazimierczyk – Apostoł Eucharystii

Pochodzenie i edukacja Stanisław Sołtys, zwany Kazimierczykiem, według życiorysu wydanego w 1609...

Czytaj artykuł

Niebiańska misja

Jedna z wielu historii o Aniele Bożym – Stróżu Naszym, opowiedziana w interesującej książce ...

Czytaj artykuł

Siła artystycznych wyobrażeń jezuickich świętych

Dnia 3 grudnia 2006 roku zakończył się jezuicki Rok Jubileuszowy, w którym wspominaliśmy św. I...

Czytaj artykuł

Folder – Uroczysty koncert w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie w jezuickim Roku Jubileuszowym

Folder, opracowany z okazji uroczystego koncertu, zorganizowanego w jezuickim Roku Jubileuszowym 200...

Czytaj artykuł

Wystawa o jezuickich męczennikach

W Krakowie 11 listopada 2005 r., w 87. rocznicę odzyskania niepodległości i w 60 lat od wyzwoleni...

Czytaj artykuł

Wierny biskup – Tomasz Becket

Tomasz Becket urodził się w 1118 r. w Londynie. Początkowo kształcił się u kanoników regularn...

Czytaj artykuł

Chrześcijański kult relikwii

Kult relikwii w chrześcijaństwie ma swą długą i burzliwą historię. Wyrósł przede wszystkim ...

Czytaj artykuł

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Bolesne

             ODSUNIĘTY NAGROBNY KAMIEŃ TO PRZEGRANA ŚMIERCI Je...

Czytaj artykuł

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Chwalebne

           POCIESZENIE I UMOCNIENIE DOZNANE NA MODLITWIE W Ogrójcu kr...

Czytaj artykuł

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła

           NAJŚWIĘTSZY MIĘDZY POKUTNIKAMI Jan Chrzciciel nawoływa...

Czytaj artykuł

Różaniec nieodklepany – Modlitwa w rodzinie

Modlitwa różańcowa raduje niebo i ziemię Dzieło zbawcze dokonane przez Jezusa jest rdzeniem Obj...

Czytaj artykuł
lmr0301

Modlitwy dla Małżonków

     Modlitwa Razem przed Panem, drukowana na łamach Posłańca Serca Jezusoweg...

Czytaj artykuł
1s

Droga Krzyżowa

I. Odrzucony Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu,...

Czytaj artykuł
lmr0108

Razem przed Panem

JAK SKORZYSTAĆ Z PROPOZYCJI MODLITWY, ABY SIĘ LEPIEJ MODLIĆ? Propozycja modlitwy dla małżonków...

Czytaj artykuł

Razem przed Panem (rok 2002)

1. Piątek 04 stycznia Ewangelia według św. Jana 1,35-42 Wskazywać bliźnim Jezusa Jan Chrzciciel...

Czytaj artykuł
wystawa 1

Wystawa Norbertanie i jezuici w Nowym Sączu

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przygotowało w Roku Jubileuszowym w Galerii „Dawna Synagoga&#...

Czytaj artykuł

Samarytanin Madagaskaru

Ksiądz Beyzym to wcielenie niezłomności twardej jak mur – męstwa nie znającego lęku i se...

Czytaj artykuł

Najwyższego Boga dar

Pięćdziesiątnica Żydzi obchodzili Pięćdziesiątnicę po świecie Paschy. Na początku było to...

Czytaj artykuł

Jezuicki Samarytanin Madagaskaru

Sługa Boży o. Jan Beyzym (1850-1912), jezuita, był pionierem pracy misyjnej wśród trędowatych ...

Czytaj artykuł

Moje pisanki

Do koszyka wielkanocnego wkłada się jajka ugotowane na twardo. To one są głównym elementem R...

Czytaj artykuł

Święto katedry św. Piotra

Do roku 1969 Kościół łaciński obchodził dwa święta związane ze Stolicą Piotrową: Katedry ...

Czytaj artykuł

Razem przed Panem (rok 2001)

1. piątek 05. 01 Ewangelia św. Jana 1,43-51 Przekonać siebie samego i innych do Chrystusa Pouczas...

Czytaj artykuł
arc 012

Wieczerza wigilijna

Narodziłem się nagi, biedny, mówi Bóg, żebyś ty potrafił wyrzekać się samego siebie, żeby...

Czytaj artykuł

Święty Stanisław Biskup, czyli medytacja o męczenniku miłującym ład moralny

 Niech święta krew męczennika Wiarę umacnia w narodzie, Niech pokój pełen nadziei Sercom ...

Czytaj artykuł

Modlitwy dla dzieci

Za Kościół Tylu jest nas, Panie Jezu, w Twoim Kościele.Są w Nim: moi rodzice, koledzy, koleżan...

Czytaj artykuł
med0103

O Zmartwychwstałym i o żołnierzach, którzy nie ustrzegli grobu Jezusa

Kobiety pospiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielka radością, i pobiegły ozn...

Czytaj artykuł

Modlitwa przed i po posiłku

Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten posiłek i tych, którzy go przygotowali, i naucz...

Czytaj artykuł
med0108

Święty Józef – wierny wykonawca woli Najwyższego

Żywiciel Najświętszej RodzinyŚwięty Józef, mąż Maryi nie był siwowłosym starcem z patriars...

Czytaj artykuł
1

Krótka Droga Krzyżowa

Odmówić: Wielbimy Cię Panie i błogosławimy Tobie, żeś przez święty krzyż Twój, świat odk...

Czytaj artykuł

Golgota – panorama Jana Styki

Stajemy na górze Golgoty. Przed nami w pełnym oświetleniu stoi Chrystus jasny i promienny w biał...

Czytaj artykuł

Wielki Post

Codzienność przynosi nam wiele trudów, kłopotów i wyrzeczeń. Po co więc jeszcze specjalny cza...

Czytaj artykuł

Apostoł Najświętszego Serca

Dnia 15 lutego Kościół wspomina św. Klaudiusza La Colombière (1641-1682), gorliwego apostoła k...

Czytaj artykuł
med0102

Ofiarowanie w świątyni

Matka szczęśliwa niesie w swych ramionach Boga, skrytego pod zasłona ciała; w czystych objęciac...

Czytaj artykuł
med0101

Boże Narodzenie, czyli jak wcielenie Jezusa odnawia wszechświat

On, będąc niewidzialnym Bogiem, ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele, zrodzony przed wiekami ...

Czytaj artykuł

Razem przed Panem (rok 2000)

W celu posłużenia się przygotowanymi tekstami do modlitwy należy wcześniej przeczytać odpowied...

Czytaj artykuł

Spotkanie dwóch matek, czyli o rozmowie między niewiastami

Dwie niewiasty – w różnym wieku, z różnych środowisk: jedna zamężna od wielu lat, druga nie...

Czytaj artykuł
med0012

Pierwszy chrześcijański męczennik

Przeczytaj rozdziały: 6 i 7 z Dziejów Apostolskich i w skupieniu rozpocznij medytację. Szczepan, ...

Czytaj artykuł

Przewodnicy adwentowi

Adwent to czas rozpoczynający przeżywanie nowego okresu w liturgicznym kalendarzu Kościoła. Obej...

Czytaj artykuł

Patron polskiej młodzieży na kartach pocztowych

W Roku Wielkiego Jubileuszu obchodzimy 450. rocznicę urodzin św. Stanisława Kostki, Patrona Polsk...

Czytaj artykuł

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, czyli medytacja o tym, jaką prawdę przyniósł Jezus o Bogu i świecie

Wybierz odpowiednie miejsce i wejdź w modlitwę z uspokojonym duchem, z wyciszonym sercem i umysłe...

Czytaj artykuł
med0011

O Uzdrawiającym z trądu i grzechu

Przeczytaj tekst z Ewangelii św. Łukasza 17,11-19 i w skupieniu rozpocznij medytację nad Słowem ...

Czytaj artykuł

Nieustępliwa wdowa

…czyli o prawie do życia i o wytrwałej modlitwie Obierz odpowiednie miejsce, w którym czuje...

Czytaj artykuł

Odnowić pamięć o aniołach stróżach

Wybierz zaciszne miejsce do modlitwy i z uspokojonym duchem wejdź w nią. Niech towarzyszy ci myśl...

Czytaj artykuł
med0010

Obdarowywać miłosierdziem

Przeczytaj fragment Ewangelii (Łk 10,25-37) i w skupieniu rozpocznij medytację.    ...

Czytaj artykuł

Samarytanin, czyli o pomocy bliźniemu

Z wyciszonymi myślami, w postawie pełnej szacunku wobec Boga rozpocznij modlitwę i przeczytaj fra...

Czytaj artykuł

Święty o rumianych policzkach i radosnych oczach, czyli o młodzieńczym zapale św. St. Kostki do rzeczy wielkich

Św. Stanisław Kostka w swym krótkim życiu wypełnił wezwanie do doskonałości, płynące z Ewa...

Czytaj artykuł

W domu Piotra, czyli uzdrowienie teściowej

Wspólna prośba Jezus ze swymi uczniami, zaraz po wyjściu z synagogi, gdzie nauczał, przyszedł d...

Czytaj artykuł

Entuzjasta Chrystusowej miłości

Przystępując do medytacji, wycisz się i przyjmij odpowiednią postawę. W tej medytacji wspomina...

Czytaj artykuł
med0008

Wdzięczność Bogu za wielkie rzeczy

Z uspokojonymi myślami, w odpowiednim dla ciebie czasie przeczytaj tekst z Ewangelii (Łk 1,39-56),...

Czytaj artykuł

O uzdrawiającej wierze

Przeczytaj fragment Ewangelii (Mt 17,14-20) i w skupieniu rozpocznij modlitwę w oparciu o Boże Sł...

Czytaj artykuł

Ziemi i Nieba Królowa

…czyli medytacja o tym, jak Kościół wysławia Maryję w rozlicznych tytułach Wejdź w modl...

Czytaj artykuł

Pomyśl, rozeznaj,czy Bóg nie powołuje Cię, byś był jezuitą?

Powołanie jest wielkim misterium wiary. Dotyczy zawsze dwóch osób: wzywającego i przyjmującego ...

Czytaj artykuł
med0007

Wykorzystana szansa

Przeczytaj w skupieniu fragment z Ewangelii św. Marka 5,24-34 i postaraj się wyobrazić sobie to e...

Czytaj artykuł

Wymalowana modlitwa ikona

Ikona w języku greckim znaczy obraz, ale jest czymś więcej niż tylko obrazem – jest misterium ...

Czytaj artykuł

Serce Jezusa

Miłość i hojność dla drugich Wejdź z uspokojonym duchem w medytację. Przypomnij sobie, jak cz...

Czytaj artykuł
001

Święci na papierze – nasi towarzysze

Obrazki są pamiątkami ważnych wydarzeń w życiu religijnym wiernych. Mają różne znaczenie dla...

Czytaj artykuł
med0006

Święty Paweł – człowiek, który zmienił stary świat

W modlitewnej refleksji odkryj żarliwość misyjną św. Pawła, abyś mógł się przekonać, jak ...

Czytaj artykuł

Serce Jezusa otwartą bramą Zbawienia

Przeczytaj Litanię do Serca Pana Jezusa i wejdź w modlitwę z uspokojonymi myślami i z czystym se...

Czytaj artykuł

Wniebowstąpienie Pańskie, czyli odejście Jezusa i inny rodzaj Jego obecności

Rozpocznę modlitwę z uspokojonym i wyciszonym duchem i ze świadomością, że będę rozmawiał z...

Czytaj artykuł
med0005

Matka uczniów i uczennic Syna

Przeczytaj fragment Ewangelii św. Jana (19,25-27) i w skupieniu rozpocznij modlitwę. U jej począt...

Czytaj artykuł

Kardynał

Dnia 18 stycznia 1998 r. Jan Paweł II ogłosił nominację 22 nowych kardynałów. W sobotę 21 lut...

Czytaj artykuł

O Tomaszu, dotykającym ran zmartwychwstałego Pana

Świadectwo uczniów: „Widzieliśmy Pana” Była wieczorowa pora pierwszego dnia tygodnia...

Czytaj artykuł
med0004

Medytacja o ugoszczeniu nieznajomego przybysza

Rozgoryczenie, smutek, ucieczka         Przeczytaj fragment z Ewa...

Czytaj artykuł

Przemiana uczniów idących do Emaus, czyli spotkanie z Nieznajomym

Pogrążeni w smutku Przeczytaj tekst: Łk 24,13-36 i z uspokojonym duchem rozpocznij modlitwę. Pos...

Czytaj artykuł

Zmartwychwstanie, czyli o tym, jak trzy kobiety zdążały o poranku do grobu Jezusa, a ich olejki okazały się bezużyteczne

Przeczytaj tekst Mk 16,1-8. Przyjmij pełną szacunku postawę ciała, skup się, uspokój, trwaj w ...

Czytaj artykuł
mehof wystawa

Wystawa dzieł Józefa Mehoffera

W Nowym Gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie prezentowana jest wystawa pt. „Opus magnum-Józef ...

Czytaj artykuł
med0003

Medytacja o wielkim przyjęciu

Wyciszony w sercu i z uspokojonymi myślami przeczytaj fragment z Ewangelii Łk 5,27-32 i rozpocznij...

Czytaj artykuł

Jezusowa sprawiedliwość i miłosierdzie

…czyli jak oskarżyciele zostali osądzeni Podstępne pytania Przeczytaj fragment Ewangelii (J...

Czytaj artykuł

Zwiastowanie, czyli medytacja o tym, jak poselstwo z niebios zmieniło życie nazaretańskiej Dziewicy

Jakby boska zasłona, otulająca święte wydarzenie Artyści rozmaicie wyobrażali sobie Zwiastowan...

Czytaj artykuł

Modlitwa wieczorna z Biblią

W różny sposób możemy okazywać szacunek Bożemu Słowu. Najpełniej jednak wyrażamy go wówcza...

Czytaj artykuł

Wizjonerka z Lourdes

Na chrzcie otrzymała imię Maria Bernarda, ale do historii przeszła pod zdrobniałym imieniem Bern...

Czytaj artykuł

Lourdes – wezwanie do nawrócenia

Liturgiczne wspomnienie pierwszego objawienia Najświętszej Maryi Panny w Lourdes, przypadające dn...

Czytaj artykuł
med0002

Medytacja o uzdrowieniu paralityka

W mesjańskim programie Chrystusa, który jest zarazem programem królestwa Bożego, cierpienie jest...

Czytaj artykuł
med0001

Medytacja o Bogurodzicy

Proś Ducha Świętego, abyś w rozpoczynającym się roku pełniej poznał tajemnicę Jezusa i Mary...

Czytaj artykuł

Mędrcy ze wschodu…

…czyli medytacja o tym, jak ludzie idą do Tego, który do nich przyszedł W dzisiejszej medyt...

Czytaj artykuł

Chrzest Jezusa, czyli medytacja o tym, jak Jezus znalazł się między pokutnikami

Przychodząc na modlitwę Z uspokojonym i wyciszonym duchem w odpowiednim dla ciebie czasie i miejsc...

Czytaj artykuł
Madagaskar1

Madagaskar – kraj, w którym Ewangelia głoszona jest ubogim

Madagaskar jest państwem położonym na wyspie o tej samej nazwie, znajdującej się u wschodnich w...

Czytaj artykuł

Krótka historia misji Jezuickich

Symbolem pracy misyjnej stał się apostoł Indii i Japonii, „zdobywca bez ziemi” św. F...

Czytaj artykuł
med9912

Medytacja o dobrym użyciu pieniędzy czyli o pozyskiwaniu przyjaciół

Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii Łk 16,9-15 wyciszony w myślach i uspokojony, w obranym do modl...

Czytaj artykuł
med9911

Medytacja o św. Franciszku z Asyżu

Podobni do nas       Święci byli prawdziwymi ludźmi. Choć niekiedy...

Czytaj artykuł
ignacy1

Ignacy Loyola – patron rodzących matek

Tradycyjnie w wielu jezuickich kościołach w dniu 31 lipca, w zakonną Uroczystość św. Ignacego ...

Czytaj artykuł
Pict19

Serce Jezusa – pełne dobroci

On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego ...

Czytaj artykuł
piotr

O uratowaniu Piotra, kiedy wstawał świt

Po przeczytaniu Ewangelii Mt 14,22-36 skupiony skieruj myśli do Boga i proś Ducha Świętego o pom...

Czytaj artykuł
denar

Denar podatkowy, czyli o ludzkich i Boskich prawach

Przeczytaj w skupieniu tekst Ewangelii Mk 12,13-17. Przyjmij postawę szacunku wobec Boga i Jego św...

Czytaj artykuł
perla1

O królestwie niebieskim, czyli o ukrytym skarbie i o poszukiwaczu pereł

Królestwo Boże urzeczywistnia się stopniowo, w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać ...

Czytaj artykuł
wystawa1

Wystawa „Kraj Skrzydlatych Jeźdźców” w Chicago

Sztuka w Polsce w latach 1572-1764 od 5 czerwca do 6 września 1999 roku w The Art Institute of Chic...

Czytaj artykuł
kinga3

Starosądecka Miłościwa Pani i Opiekunka – Św. Kinga

Klasztor starosądecki należy do najstarszych sanktuariów w Polsce. Piękna architektura i bogate ...

Czytaj artykuł

Śmierć Pana Jezusa

…czyli medytacja o tym, jak Nasz Pan przeżywał osamotnienie, pragnienie i zawierzenie Przecz...

Czytaj artykuł
arc 029

Kaplica Redemptoris Mater

Kaplica Redemptoris Mater znajduje się w Watykanie i jest obok Kaplicy Sykstyńskiej i Paulińskiej...

Czytaj artykuł

Towarzystwo Jezusowe

Zakon Towarzystwa Jezusowego (popularnie: zakon jezuitów) jest wspólnotą kapłanów i braci. Zał...

Czytaj artykuł
stykasm

Polski malarz – Jan Styka (1858 -1925)

Syn Czecha, oficera austriackiego. Urodzony 8 kwietnia 1858 r. we Lwowie. Malował obrazy historyczn...

Czytaj artykuł
loyola

Modlitwa św. Ignacego

Duszo Chrystusowa, uświęć mię.Ciało Chrystusowe, zbaw mię.Krwi Chrystusowa, napój mię.Wodo z...

Czytaj artykuł
kapliczka15

Ludowe, polskie kapliczki – przystanki Świętych

 „<< Nauka bowiem krzyża, która jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą B...

Czytaj artykuł
loy

Sentencje św. Ignacego

Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie; tak jednak do...

Czytaj artykuł

Wizja Św. Ignacego Loyoli w La Storta

Koło Rzymu, w kaplicy, w La Storta, miał Ignacy podczas modlitwy widzenie Trójcy Przenajświętsz...

Czytaj artykuł

Boże Narodzenie, czyli opowieść o Zbawieniu, rozbrzmiewającym gwarem pasterzy

Kiedy Bóg zstąpił w czas doczesności Przeczytaj tekst Łk 2,1-20 i rozpocznij medytacją. Św. ...

Czytaj artykuł

Medytacja o Bogu żywych, o tajemnicy śmierci, o czyśćcu i o życiu człowieka

Postaraj się rozpocząć tę modlitwę po nawiedzeniu grobów twoich bliskich, mając w pamięci to...

Czytaj artykuł

Medytacja o św. Łukaszu Ewangeliście, który zaprasza nas, aby rozpalić serca miłością do Chrystusa Pana

Wejdź z uspokojonym sercem i myślami w modlitwę. Proś, aby Duch Święty wprowadził cię w gł...

Czytaj artykuł

Medytacja o wielkim umiłowaniu i o darowaniu długu

Wejdź w modlitwę z wyciszonymi myślami, z uspokojonym sercem i przeczytaj tekst Łk 7,36-50. Na p...

Czytaj artykuł

Wezwanie skierowane do utrudzonych…

…czyli medytacja o tym, jak Jezus ich zaprasza do siebie, aby ich pokrzepić. Przeczytaj tekst...

Czytaj artykuł

Chrystusowy nakaz

Kościół od samego początku swego istnienia oddaje się wielkiemu zadaniu ewangelizacji ludów i ...

Czytaj artykuł

Święty Franciszek Ksawery

Święty Franciszek Ksawery (Francisco Jasso de Azpilcueta y Javier), urodził się 7 kwietnia 1506 ...

Czytaj artykuł