Monthly Archives: Lipiec 1999

ks. Stanislaw Groń SJ - 6 lipca 1999

Denar podatkowy, czyli o ludzkich i Boskich prawach

denarPrzeczytaj w skupieniu tekst Ewangelii Mk 12,13-17. Przyjmij postawę szacunku wobec Boga i Jego świętości i rozpocznij medytację. Duch Święty wesprze twoją modlitwę.

Chwilowi sprzymierzeńcy

Rozważ, jak dwa wrogie sobie ugrupowania, okazujące niechęć wobec siebie, sprzymierzyły się, aby podstępnie sprowokować Jezusa i podchwycić Go w mowie. Faryzeusze byli wrogo nastawieni wobec rzymskiej władzy okupacyjnej, a herodianie współpracowali z nią. Nacjonaliści i kolaboranci sprzymierzyli się ze sobą, aby zwarcie ukazać wrogość wobec Jezusa w obłudzie i w intrygach prowokatorów. Wspólna nienawiść do Niego i pragnienie wyeliminowania Go z życia pozwoliły im na ten czas zapomnieć o dzielących ich różnicach i razem przygotowali pułapkę na Niego. Chcieli pozbawić Jezusa zaufania i sympatii tłumów, gdy publicznie postawią Go przed problemem płacenia podatku.

Majstersztyk przebiegłości

Plan kłopotliwego pytania był sprytnie obmyślany: gdyby Jezus odmówił płacenia podatku obcej władzy, świadczyliby przeciw Niemu, że On jest buntownikiem i z pewnością zostałby uwięziony. Gdyby zaś polecił płacić Cezarowi, to sprowadziłby na siebie groźny w skutkach gniew ludu, który nienawidził okupanta. Pytanie: Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? było postawione w obecności wpatrujących się w Jezusa i wsłuchanych w Jego słowa tłumów. Poprzedzająca podstępne pytanie, pochwała Jezusa jako prawdomównego, nauczającego drogi Bożej, pełna była obłudy i fałszu. Miała na celu niejako uśpić Jezusa w należytym rozstrzygnięciu dylematu. Medytuj, w jaki sposób Jezus poznał ich obłudę i zapytał: Czemu Mnie wystawiacie na próbę?

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 5 lipca 1999

O królestwie niebieskim, czyli o ukrytym skarbie i o poszukiwaczu pereł

perla1Królestwo Boże urzeczywistnia się stopniowo, w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie wzajemnie.
Jan Paweł II

Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii (Mt 13,44-46) rozpocznij w skupieniu spotkanie modlitewne z Bogiem. Uczyń to w miejscu, które cię wycisza, uspokaja, i proś o światło Ducha Świętego podczas modlitwy.

Rozważ sytuacje dwóch osób: rolnika i poszukiwacza pereł. Przyjrzyj się ich zachowaniu i pracy. Pierwszy znalazł się w zaskakującej sytuacji, gdy wykonywał swe codzienne obowiązki. On nie poszukiwał skarbu. Ciężko pracując na roli, odnalazł go przypadkiem. Rolnik ten jest określony w Ewangelii mianem pewien człowiek. Rozpoznał on wartość skarbu i ukrył go głęboko w ziemi, aby po jej nabyciu wydobyć go. Uszczęśliwiony sprzedał wszystko, co posiadał, aby kupić rolę.

Drugą postacią w przypowieści jest poszukiwacz pereł – kupiec, człowiek handlujący nimi, dobry znawca swego zawodu. Posiadał z pewnością bogatą kolekcję pereł. Był człowiekiem wytrwale poszukującym; całe życie spędził na szukaniu najcenniejszej perły. Aby móc nabyć tę wyjątkową perłę, przewyższającą pięknością wszystkie inne, w momencie, gdy na nią natrafił, podjął odważną decyzję, aby sprzedać wszystko, co miał (także perły posiadane dotychczas).

Czytaj więcej