Monthly Archives: Marzec 2000

ks. Stanislaw Groń SJ - 18 marca 2000

Zmartwychwstanie, czyli o tym, jak trzy kobiety zdążały o poranku do grobu Jezusa, a ich olejki okazały się bezużyteczne

Przeczytaj tekst Mk 16,1-8. Przyjmij pełną szacunku postawę ciała, skup się, uspokój, trwaj w wewnętrznej ciszy i rozpocznij medytację. Poproś, aby Chrystus wchodził w twoje życie ze swoim Słowem umocnienia, zwłaszcza wtedy, gdy będziesz poddany próbie wiary, zagubienia czy bezradności.

Odważne niewiasty

Scenerię medytacji tworzą kobiety z zakupionymi wonnościami, spieszące o brzasku dnia opustoszałymi uliczkami Jerozolimy, aby czym prędzej dojść do ogrodu w pobliżu Góry Oliwnej, gdzie w grobie złożono ciało ich Pana. Medytuj, jak poranek wielkanocny jest dla tych kobiet kontynuacją dramatu Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. W ich sercach panuje atmosfera smutku i przygnębienia, bowiem idą na spotkanie z umarłym. Pragną namaścić martwe ciało Jezusa i oddać Mu w ten sposób należny szacunek. Pragną pożegnać na zawsze ciało Jezusa, które było w dzieciństwie z wielką czułością pielęgnowane przez Jego Matkę, a później zostało tak bardzo wyniszczone krzyżową śmiercią. Kiedyś, gdy te trzy kobiety służyły Jezusowi i Jego uczniom w apostolskim trudzie, niejeden raz widziały, jak Jego ręce błogosławiły, jak Jego ramiona przytulały dzieci, jak spływała moc ożywcza w dotykane przez Niego martwe ciała ludzi. Jego utrudzone nogi przemierzały palestyńską ziemię, usta wypowiadały błogosławione słowa, a oczy spoglądały z miłością na ludzi. Teraz umęczone i martwe ciało Jezusa, zdjęte z krzyża i złożone w grobie, czekało na dopełnienie pogrzebowego namaszczenia. Historia wielkanocna w opisie św. Marka ukazuje wielką troskę niewiast o namaszczenie nieżywego ciała Jezusa. Kobiety z pachnącymi olejkami wskazują na najwłaściwsze miejsce kobiet w Kościele, czyli tam, gdzie potrzeba wonnych olejków dobroci i serdecznej delikatności. Wyobraź sobie, jak zbliżają się do grobu i jak martwią się: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 13 marca 2000

Wystawa dzieł Józefa Mehoffera

Słowa kluczowe:

mehof wystawaW Nowym Gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie prezentowana jest wystawa pt. „Opus magnum-Józef Mehoffer”. Zwiedzać można ją do połowy kwietnia roku 2000. Stanowi ona część tryptyku wystaw przygotowanych  przez krakowskie muzeum w ramach Festiwalu Kraków 2000. W tym roku – z zaprezentowanego cyklu – „Opus magnum” zobaczyć będzie można jeszcze dzieła Stanisława Wyspiańskiego, a w przyszłym roku Jana Matejki.
Witraże Józefa Mehoffera, przyniosły mu światową sławę. W 1895 roku ogłoszono konkurs na projekt witraża do ówczesnej gotyckiej kolegiaty św. Mikołaja we Fryburgu w Szwajcarii (obecnie katedra). Karton autorstwa J. Mehoffera pt. „Apostołowie” okazał się wówczas najlepszym z nadesłanych na konkurs aż 47 prac różnych artystów. Po tym sukcesie zaproponowano mu zaprojektowanie witraży do pozostałych okien katedry. Przez 41 lat były projektowane i wykonywane monumentalne witraże do okien tej świątyni i zyskały miano najwspanialszych dzieł światowej secesji, a ich autor tytuł geniusza.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 9 marca 2000

Medytacja o wielkim przyjęciu

Słowa kluczowe:

med0003Wyciszony w sercu i z uspokojonymi myślami przeczytaj fragment z Ewangelii Łk 5,27-32 i rozpocznij modlitwę.

        W Palestynie uważano celników za narzędzie obcego ucisku; byli oni symbolem nieuczciwości i ludźmi ogarniętymi żądzą niegodziwego zysku. Społeczeństwo odsuwało się od nich, bo włączeni byli w system wyzysku i poniżania narodu. Ściągając podatki, doprowadzili do wielkich nadużyć. Byli usunięci z synagogi, sądy nie dawały wiary ich słowu i nie przyjmowano od nich żadnych datków na cele dobroczynne. Uznawano celników, a nawet ich rodziny, za publicznych grzeszników. Takim nieszczęśliwym, pogardzanym człowiekiem był Lewi.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 marca 2000

Zwiastowanie, czyli medytacja o tym, jak poselstwo z niebios zmieniło życie nazaretańskiej Dziewicy

Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła Jednorodzone go Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Prefacja o NMP


Jakby boska zasłona, otulająca święte wydarzenie

Artyści rozmaicie wyobrażali sobie Zwiastowanie, jego okoliczności i miejsce. Temat ten został przedstawiony na licznych freskach, ikonach, płótnach i na taśmie filmowej. Czasami było to czynione z ogromnym kunsztem, ale zawsze wyczuwało się jakby niewyrażalność tej sceny, jej nieuchwytność i tajemniczość, których żadne ludzkie poznanie nie może przeniknąć. Łukasz w Ewangelii opisał tę scenę z wyjątkową prostotą i głębią. Także ty podczas tej medytacji zaproszony jesteś do rozważenia poselstwa archanioła Gabriela, wypowiedzianych w nim słów oraz odpowiedzi Maryi na propozycję przybliżenia się Boga do nas.

Czytaj więcej

Archiwa