Monthly Archives: Marzec 2000

ks. Stanislaw Groń SJ - 18 marca 2000

Zmartwychwstanie, czyli o tym, jak trzy kobiety zdążały o poranku do grobu Jezusa, a ich olejki okazały się bezużyteczne

Przeczytaj tekst Mk 16,1-8. Przyjmij pełną szacunku postawę ciała, skup się, uspokój, trwaj w wewnętrznej ciszy i rozpocznij medytację. Poproś, aby Chrystus wchodził w twoje życie ze swoim Słowem umocnienia, zwłaszcza wtedy, gdy będziesz poddany próbie wiary, zagubienia czy bezradności.

Odważne niewiasty

Scenerię medytacji tworzą kobiety z zakupionymi wonnościami, spieszące o brzasku dnia opustoszałymi uliczkami Jerozolimy, aby czym prędzej dojść do ogrodu w pobliżu Góry Oliwnej, gdzie w grobie złożono ciało ich Pana. Medytuj, jak poranek wielkanocny jest dla tych kobiet kontynuacją dramatu Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. W ich sercach panuje atmosfera smutku i przygnębienia, bowiem idą na spotkanie z umarłym. Pragną namaścić martwe ciało Jezusa i oddać Mu w ten sposób należny szacunek. Pragną pożegnać na zawsze ciało Jezusa, które było w dzieciństwie z wielką czułością pielęgnowane przez Jego Matkę, a później zostało tak bardzo wyniszczone krzyżową śmiercią. Kiedyś, gdy te trzy kobiety służyły Jezusowi i Jego uczniom w apostolskim trudzie, niejeden raz widziały, jak Jego ręce błogosławiły, jak Jego ramiona przytulały dzieci, jak spływała moc ożywcza w dotykane przez Niego martwe ciała ludzi. Jego utrudzone nogi przemierzały palestyńską ziemię, usta wypowiadały błogosławione słowa, a oczy spoglądały z miłością na ludzi. Teraz umęczone i martwe ciało Jezusa, zdjęte z krzyża i złożone w grobie, czekało na dopełnienie pogrzebowego namaszczenia. Historia wielkanocna w opisie św. Marka ukazuje wielką troskę niewiast o namaszczenie nieżywego ciała Jezusa. Kobiety z pachnącymi olejkami wskazują na najwłaściwsze miejsce kobiet w Kościele, czyli tam, gdzie potrzeba wonnych olejków dobroci i serdecznej delikatności. Wyobraź sobie, jak zbliżają się do grobu i jak martwią się: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 13 marca 2000

Wystawa dzieł Józefa Mehoffera

Słowa kluczowe:

mehof wystawaW Nowym Gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie prezentowana jest wystawa pt. „Opus magnum-Józef Mehoffer”. Zwiedzać można ją do połowy kwietnia roku 2000. Stanowi ona część tryptyku wystaw przygotowanych  przez krakowskie muzeum w ramach Festiwalu Kraków 2000. W tym roku – z zaprezentowanego cyklu – „Opus magnum” zobaczyć będzie można jeszcze dzieła Stanisława Wyspiańskiego, a w przyszłym roku Jana Matejki.
Witraże Józefa Mehoffera, przyniosły mu światową sławę. W 1895 roku ogłoszono konkurs na projekt witraża do ówczesnej gotyckiej kolegiaty św. Mikołaja we Fryburgu w Szwajcarii (obecnie katedra). Karton autorstwa J. Mehoffera pt. „Apostołowie” okazał się wówczas najlepszym z nadesłanych na konkurs aż 47 prac różnych artystów. Po tym sukcesie zaproponowano mu zaprojektowanie witraży do pozostałych okien katedry. Przez 41 lat były projektowane i wykonywane monumentalne witraże do okien tej świątyni i zyskały miano najwspanialszych dzieł światowej secesji, a ich autor tytuł geniusza.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 9 marca 2000

Medytacja o wielkim przyjęciu

Słowa kluczowe:

med0003Wyciszony w sercu i z uspokojonymi myślami przeczytaj fragment z Ewangelii Łk 5,27-32 i rozpocznij modlitwę.

        W Palestynie uważano celników za narzędzie obcego ucisku; byli oni symbolem nieuczciwości i ludźmi ogarniętymi żądzą niegodziwego zysku. Społeczeństwo odsuwało się od nich, bo włączeni byli w system wyzysku i poniżania narodu. Ściągając podatki, doprowadzili do wielkich nadużyć. Byli usunięci z synagogi, sądy nie dawały wiary ich słowu i nie przyjmowano od nich żadnych datków na cele dobroczynne. Uznawano celników, a nawet ich rodziny, za publicznych grzeszników. Takim nieszczęśliwym, pogardzanym człowiekiem był Lewi.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 6 marca 2000

Jezusowa sprawiedliwość i miłosierdzie

…czyli jak oskarżyciele zostali osądzeni

Podstępne pytania

Przeczytaj fragment Ewangelii (J 8, 1-11) i w skupieniu rozpocznij modlitwę. Medytuj postawę uczonych w Piśmie i faryzeuszów; zobacz, jak szukają pretekstu, aby w oczach ludu oskarżyć Jezusa i wprowadzić Go w pułapkę. Pragnęli, aby Jezus nie był nazywany więcej przyjacielem grzeszników. Przypuszczali, że Jezus nie wypuści grzesznej kobiety bez kary, a jeśli by tak uczynił, to mogli Go oskarżyć o łamanie Prawa Mojżeszowego. Tak naprawdę niewiele obchodziły ich zasady i prawa – zależało im na tym, aby niewygodny Nauczyciel stanął przed trudnością nie do pokonania. Cudzołożna kobieta była dla nich jedynie pretekstem, by pomnożyć nienawiść do Jezusa. Pomyśl, jak bardzo była zdeprawowana ich mentalność. Nienawiść odgrodziła ich od prawdy, miłości i łaski. Swoją władzę pojmowali tylko jako prawo do napominania, karania i potępiania bliźniego. Nie dostrzegli w biednej kobiecie cierpiącego człowieka; wykorzystali ją do swoich rozgrywek. Każda epoka ma swoich faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Pomyśl, czy zbyt łatwo nie potępiasz innych?

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 marca 2000

Zwiastowanie, czyli medytacja o tym, jak poselstwo z niebios zmieniło życie nazaretańskiej Dziewicy

Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła Jednorodzone go Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Prefacja o NMP


Jakby boska zasłona, otulająca święte wydarzenie

Artyści rozmaicie wyobrażali sobie Zwiastowanie, jego okoliczności i miejsce. Temat ten został przedstawiony na licznych freskach, ikonach, płótnach i na taśmie filmowej. Czasami było to czynione z ogromnym kunsztem, ale zawsze wyczuwało się jakby niewyrażalność tej sceny, jej nieuchwytność i tajemniczość, których żadne ludzkie poznanie nie może przeniknąć. Łukasz w Ewangelii opisał tę scenę z wyjątkową prostotą i głębią. Także ty podczas tej medytacji zaproszony jesteś do rozważenia poselstwa archanioła Gabriela, wypowiedzianych w nim słów oraz odpowiedzi Maryi na propozycję przybliżenia się Boga do nas.

Czytaj więcej