Monthly Archives: Kwiecień 2001

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 kwietnia 2001

Golgota – panorama Jana Styki

Stajemy na górze Golgoty. Przed nami w pełnym oświetleniu stoi Chrystus jasny i promienny w białej, krwią zbroczonej szacie, z rękami powrozami spętanymi – u stóp Jego leży krzyż, do którego za chwilę przybić Go mają oprawcy, leży płaszcz, korona cierniowa i trzcina – świat cały zda się leży u stóp Jego, z całą swą złością i zawziętością, ale On nie słyszy bluźnierstw i zgiełku tłumów wyniosły miłością ponad wszystko, zatopiony w Ojcu Swoim szepce słowa: „Oto idę abym czynił, o Boże, wolę Twoją!”.

Wykopany dół, w którym stanie krzyż z rozpiętym Zbawicielem – gromada katów podaje sobie z rąk do rąk narzędzia męki – Centurion rzymski raz jeszcze wywołuje wyrok w tyle następstw płodny, który miał zmienić postać całego świata.

Przed Chrystusem, tyłem prawie do widza, stoi pretor w białej todze, a przy nim liktor trzymający pęk rózg na ramieniu. Oto nieubłagane prawo, działające tu bezprawie, oto skutek słabości rzymskiego starosty Piłata.

Czytaj więcej


Archiwa