Monthly Archives: Luty 2010

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 lutego 2010

Obietnica Druga

Słowa kluczowe:

ob02Zgoda i pokój będą panowały w rodzinach

Św. Małgorzata Maria Alacoque w liście nr 131 (adresowanym do o. Jana Croiseta SJ lub do o. I.F. Rolin SJ), z 10 VIII 1689 r., napisała: Najświętsze Serce obiecuje (…) pojednać rodziny rozdzielone i otoczyć opieką te, które będą w jakiejś potrzebie. W zgromadzeniach zakonnych, które będą oddawać Mu cześć i powierzą się Jego opiece, utrzyma w zjednoczeniu wszystkie serca, aby tworzyły z Nim jedno; odwróci od nich ciosy sprawiedliwości Bożej i zachowa je znowu w stanie łaski, jeśli ją utraciły.

Święta też w innym liście (nr 140, ) wspomina o łaskach obiecanych przez Jezusa rodzinom. Zgoda i pokój towarzyszyć ma rodzinom zjednoczonym sakramentalnym węzłem małżeńskim. To także ten list stał się podstawą do podkreślenia doniosłego przesłania o pokoju dla rodzin. Obietnica Jezusa udzielenia zgody i pokoju dotyczy również rodzin zakonnych, tj. wspólnot utworzonych z osób duchownych i poświęconych Bogu przez praktykę rad ewangelicznych.

Czytaj więcej