Monthly Archives: Listopad 2010

ks. Stanislaw Groń SJ - 25 listopada 2010

Serce Jezusa Źródłem Łask

     Towarzystwo Jezusowe, popularnie zwane zakonem jezuitów, od dawna szerzy kult Najświętszego Serca Jezusowego. Czyni tak w przekonaniu, że chrześcijanie powinni odpowiadać na miłość Boga objawioną w znaku Serca Jezusa swym codziennym życiem. Kult Serca Jezusa opiera się na formule: miłość za Miłość. Jezuici upowszechniają go poprzez pracę duszpasterską (misje parafialne, rekolekcje) oraz poprzez działalność pisarsko-wydawniczą. Wierni, którzy zostali wychowani w szkole Serca Jezusa, potrafią owocnie współpracować z łaską otrzymaną od Boga. Rzesze członków Apostolstwa Modlitwy, którzy codzienne ofiarowują się Bogu, pragną dawać świadectwo wiary w Chrystusa i miłości do Niego.

Szerząc ten kult, Towarzystwo samo się uświęca i wzrasta w miłości do Boga i do ludzi. Zakon został poświęcony Sercu Bożemu i co roku jego przełożeni ponawiają ten akt: Na znak wdzięcznej i pobożnej pamięci względem Najświętszego Serca Jezusa, należy uroczyście obchodzić Jego święto; w tym dniu należy odnowić poświęcenie, przez które w dniu 1 stycznia 1872 r. całe Towarzystwo temu Sercu się oddało i poświęciło na zawsze (Normy uzupełniające do Konstytucji TJ nr 410 § 1).

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 25 listopada 2010

Litania do bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

Słowa kluczowe:

Kyrie, elejson – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego, – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Jedyny Zbawicielu świata, – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Drogo, Prawdo i Życie nasze, – zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłujący nas aż do końca, – zmiłuj się nad nami.
Jezu, uświęcająca mocy dusz ludzkich, – zmiłuj się nad nami.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 25 listopada 2010

Owocna modlitwa chrześcijanina

Słowa kluczowe:

Ewangelia często mówi o modlitwie i sam Jezus uczy nas, jak się mamy modlić. Widzimy Go modlącego się przed cudownym nakarmieniem pięciu tysięcy osób, przed swym Przemienieniem, podczas uzdrowienia głuchoniemego, przy wskrzeszeniu Łazarza oraz w czasie Ostatniej Wieczerzy. Nasz Pan modlił się także w Ogrodzie Oliwnym, kiedy był pogrążony w głębokim smutku, oraz podczas konania na krzyżu.

Modlić się wraz z Jezusem

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 listopada 2010

Obietnica Jedenasta

Słowa kluczowe:

ob11Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.

Św. Małgorzata Maria Alacoque w Liście nr 39 napisanym w styczniu 1686 r. do Matki Petroneli Rozalii Greyfié w Semur zawarła ważne słowa: Zdaje mi się, że pokazało mi Ono [Serce Jezusa], że wiele imion jest w Nim zapisanych z powodu pragnienia, które mają, aby Go czcić i dlatego nigdy nie dopuści, by zostały wymazane.

Modlitwa serca

Pragnieniem człowieka wiary jest żyć przez całą wieczność w obecności Boga. On nikogo z nas – stworzonych na Jego obraz i odkupionych cenną krwią Chrystusa – z tego zbawczego planu nie wyklucza. Ten upragniony dar życia z Jezusem sprawia, że już tu na ziemi nasze serca są poruszane do głębi i jednoczą się z Bogiem, a wtedy rodzą się w nas dobre Boże pragnienia. Jezus sam dotyka łaską serca Jego wyznawców, ale zważa też na to, co człowiek miłuje, co ma w sercu, jak się modli, o co prosi. Proszącemu będzie dane, a kołaczącemu otworzą. Bóg wysłuchuje próśb człowieka i to nawet wtedy, gdyby inni ich nie wysłuchali. Niejeden raz nas tym zadziwił. Bóg zawsze jest tam, gdzie człowiek Go zaprosi – to jest wielka tajemnica Jego spotkania!

Czytaj więcej

Archiwa