ks. Stanislaw Groń SJ - 25 listopada 2011

Bibliografia ks. Stanisława Gronia SJ

Symbolem  oko oznaczone zostały artykuły dostępne w serwisie

 1. Święty Franciszek Ksawery oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1994
 2. Mędrcy ze Wschodu, czyli medytacja o tym, jak ludzie idą do Tego, który do nich przyszedł oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1995
 3. Lourdes – wezwanie do nawrócenia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1995
 4. Wizjonerka z Lourdes oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1995
 5. Święty Józef – wierny wykonawca woli Najwyższego oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1995
 6. Spotkanie ze Zmartwychwstałym nad Morzem Tyberiadzkim oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1995 , Nowe Życie (Chicago) 96/1996
 7. Święcone na wielkanocny stół oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1995 , Nowe Życie (Chicago) 94-95/1996

     1. Wniebowstąpienie Pańskie, czyli odejście Jezusa i inny rodzaj Jego obecności oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1995
     2. Serce Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1995 , Nowe Życie (Chicago) 99/1996 , Nowe Życie (Chicago) 205/2001
     3. Na większą chwałę Boga, czyli medytacja o świętym, który rozpromieniał serca i umysły wielu ludzi oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995 , Nowe Życie (Chicago) 127/1997
     4. Przemienienie Jezusa, czyli światłość przemieniająca świat oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995
     5. Pomyśl, rozeznaj, czy Bóg nie powołuje Ciebie, byś był jezuitą? oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995
     6. Ignacy Loyola patron rodzących matek oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995 , Nowe Życie (Chicago) 128-129/1997
     7. Święty o rumianych policzkach i radosnych oczach, czyli o młodzieńczym zapale św. St. Kostki do rzeczy wielkich oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1995 , Nowe Życie (Chicago) 105/1996
     8. Odnowić pamięć o aniołach stróżach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1995
     9. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, czyli medytacja o tym, jaką prawdę przyniósł Jezus o Bogu i świecie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1995
     10. Boże Narodzenie, czyli jak wcielenie Jezusa odnawia świat oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1995
     11. Chrystusowy nakaz (wspomnienie św. F. Ksawerego) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1995
     12. Przewodnicy Adwentowi oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1995
     13. Chrzest Jezusa, czyli medytacja o tym, jak Jezus znalazł się między pokutnikami oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1996
     14. Ofiarowanie w świątyni, czyli medytacja o tym, jak powinniśmy głosić Jezusa, który jest chwałą całego Ludu Bożego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1996
     15. Zwiastowanie, czyli medytacja o tym, jak poselstwo z niebios zmieniło życie nazaretańskiej Dziewicy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1996
     16. Śmierć Pana Jezusa, czyli medytacja o tym, jak nasz Pan przeżywał osamotnienie, pragnienie i zawierzenie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1996 , Nowe Życie (Chicago) 169/1999
     17. Święty Stanisław Biskup, czyli medytacja o męczenniku miłującym ład moralny oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1996
     18. Narodzenie św. Jana Chrzciciela, czyli medytacja o tym, który był głosem zapowiadającym Chrystusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1996 , Nowe Życie (Chicago) 100/1996
     19. Wezwanie skierowane do utrudzonych, czyli medytacja o tym, jak Jezus ich zaprasza do Siebie, aby ich pokrzepić oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1996
     20. Ziemi i Nieba Królowa, czyli medytacja o tym, jak Kościół wysławia Maryję w rozlicznych tytułach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1996
     21. Medytacja o wielkim umiłowaniu i o darowaniu długu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1996 , Nowe Życie (Chicago) 106/1996 (pod nowym tytułem: Kobieta grzeszna z pachnącym olejkiem)
     22. Medytacja o św. Łukaszu Ewangeliście, który zaprasza nas, aby rozpalić serca miłością do Chrystusa Pana oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1996 , Nowe Życie (Chicago) 107/1996
     23. Medytacja o Bogu żywych, o tajemnicy śmierci, o czyśćcu i o życiu człowieka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1996 , Nowe Życie (Chicago) 109/1996
     24. Boże Narodzenie, czyli opowieść o Zbawieniu, rozbrzmiewającym gwarem pasterzy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1996 , Nowe Życie (Chicago) 112-113/1997
     25. Święty Jan od Krzyża odkrywca ścieżek Bożych (cz. I) , Nowe Życie (Chicago) 111/1996
     26. Święty Jan od Krzyża odkrywca ścieżek Bożych (cz. II) , Nowe Życie (Chicago) 112-113/1997
     27. Zaproszenie do porzucenia sieci, czyli medytacja o spotkaniu Jezusa z rybakami , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1997 , Nowe Życie (Chicago) 114/1997
     28. Papieskie orędzie pokoju , Nowe Życie (Chicago) 114/1997
     29. Okaż przebaczenie, otrzymasz pokój , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) I 1997 (R. LXXXI)
     30. O biednym i szczęśliwym Łazarzu, czyli medytacja o zaniedbanym dobru i niebezpiecznej sytości , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1997 , Nowe Życie (Chicago) 117/1997
     31. Jak rozważać mękę Jezusa? , Nowe Życie (Chicago) 118/1997
     32. Homoseksualizm – czy jest zły i dlaczego? (cz. I) , Nowe Życie (Chicago) 118/1997
     33. Homoseksualizm – czy jest zły i dlaczego? (cz. II) , Nowe Życie (Chicago) 119-120/1997
     34. Zmartwychwstanie, czyli o tym, jak trzy kobiety zdążały o poranku do grobu Jezusa, a ich olejki okazały się bezużyteczne oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1997 , Nowe Życie (Chicago) 119-120/1997
     35. Przemiana uczniów idących do Emaus, czyli spotkanie z Nieznajomym oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1997 , Nowe Życie (Chicago) 119-120/1997
     36. Matka Kościoła i Jezus dający nowe wino Ewangelii , Nowe Życie (Chicago) 121/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1997
     37. Serce dobroci i miłości pełne , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1997 , Nowe Życie (Chicago) 124/1997
     38. Michael Richard Fernando SJ, młodzieniec, który miłował kalekich uczniów, szedł za Jezusem i oddał życie za przyjaciół oko, Nowe Życie (Chicago) 121/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1997
     39. Ikona , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) VII-VIII 1996 (R. LXXX)
     40. Wymalowana modlitwa – ikona oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1998
     41. Wypędzenie złych duchów , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1997
     42. Medytacja o tym, jak miłować , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1997
     43. Uzdrowienie sługi setnika , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1997
     44. Jak Jezus zawstydził przeciwników i uweselił cały lud wspaniałością swych czynów , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1997
     45. Nowi błogosławieni , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) XI-XII 1996 (R. LXXX)
     46. Odpowiedź na list czytelnika do redakcji N. Życia “Drogi Sąsiedzie” , Nowe Życie (Chicago) 127/1997
     47. Reinkarnacja – wędrujące życie. (cz. I) , Nowe Życie (Chicago) 127/1997
     48. Czy Biblia mówi o reinkarnacji? (cz. II) , Nowe Życie (Chicago) 128-129/1997
     49. Jak otrzymać życie wieczne , Nowe Życie (Chicago) 128-129/1997
     50. Wypędzenie złych duchów , Nowe Życie (Chicago) 130/1997
     51. Jubileusz 60-lecia kapłaństwa A. Kozłowieckiego SJ , Nowe Życie (Chicago) 131/1997
     52. Samarytanin Madagaskaru o. J. Beyzym SJ , Nowe Życie (Chicago) 132/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1997
     53. Uzdrowienie pochylonej kobiety , Nowe Życie (Chicago) 133/1997
     54. Czerwony kapturek u OO Jezuitów , Nowe Życie (Chicago) 133/1997
     55. Ciekawość Zacheusza , Nowe Życie (Chicago) 135/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1997
     56. O obojętności wobec Jezusa , Nowe Życie (Chicago) 136/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1997
     57. Bożonarodzeniowe zwyczaje , Nowe Życie (Chicago) 137-138/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1997
     58. O przerażonym władcy, śpiewie aniołów i podarkach mędrców , Nowe Życie (Chicago) 137-138/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1998
     59. Wieczorna modlitwa z Biblią oko, Nowe Życie (Chicago) 139/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1998
     60. Protest słuchaczy do Radia WNVR , Nowe Życie (Chicago) 141/1998
     61. Zaczęło się od kartki z intencjami oko, Jezuici Nasze Wiadomości (Kraków) nr 45 VI 2014
     62. Syrofenicjanka , Nowe Życie (Chicago) 141/1998
     63. Kardynał w Kościele , Nowe Życie (Chicago) 143/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) III-IV 1998 (R. LXXXII)
     64. Jezusowa sprawiedliwość i miłosierdzie, czyli jak oskarżyciele zostali osądzeni oko, Nowe Życie (Chicago) 144/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1998
     65. O Tomaszu dotykającym ran zmartwychwstałego Pana oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1998 , Nowe Życie (Chicago) 145/1998
     66. Kardynał oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1998
     67. Św. Andrzej Bobola w Strachocinie , Nowe Życie (Chicago) 148/1998
     68. Zesłanie Ducha Świętego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1998 , Nowe Życie (Chicago) 149/1998
     69. Serce Jezusa, otwarta brama zbawienia oko, Nowe Życie (Chicago) 150/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1998
     70. Polonijne Serduszka , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1998
     71. O Siostrach miłujących Jezusa: Marcie i Marii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1998 , Nowe Życie (Chicago) 152/1998
     72. 25-lecie Audycji Religijnych Polskich Ojców Jezuitów , Dziennik Związkowy (Chicago) – 124 (Vol.) LXXXXI Chicago 26-28 June 1998 , Nowe Życie (Chicago) 152/1998
     73. Ludowe polskie kapliczki – przystanki świętych oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1998 , Nowe Życie (Chicago) 155/1998
     74. O uzdrawiającej wierze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1998
     75. W domu Piotra, czyli uzdrowienie teściowej oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1998
     76. Samarytanin, czyli o pomocy bliźniemu oko, Nowe Życie (Chicago) 157/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1998
     77. Życie i śmierć – listopadowa refleksja oko, Nowe Życie (Chicago) 159/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1998
     78. Nieustępliwa wdowa, czyli o prawie do życia i wytrwałej modlitwie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1998 , Nowe Życie (Chicago) 160/1998
     79. Spotkanie dwóch matek, czyli o rozmowie między niewiastami oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1998
     80. Burza na jeziorze, czyli o wierze porwanej przez wichurę , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1999 , Nowe Życie (Chicago) 164/1999
     81. O potędze Jezusa, czyli ile wart jest człowiek , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1999 , Nowe Życie (Chicago) 166/1999
     82. Faryzeusz i celnik, czyli o zarozumiałości pokorze i usprawiedliwieniu , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1999 , Nowe Życie (Chicago) 168/1999
     83. O Zmartwychwstałym i o żołnierzach, którzy nie ustrzegli grobu Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1999 , Nowe Życie (Chicago) 168-169/1999
     84. Niewidomy żebrak, czyli o cudzie przy drodze , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1999 , Nowe Życie (Chicago) 173/1999
     85. Starosądecka Miłościwa Pani i Opiekunka – św. Kinga oko, Nowe Życie (Chicago) 174/1999
     86. Denar podatkowy, czyli o ludzkich i Boskich prawach oko, Nowe Życie (Chicago) 177/1999 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1999
     87. O Królestwie niebieskim, czyli o ukrytym skarbie i poszukiwaczu pereł oko, Nowe Życie (Chicago) 178-179/1999 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1999
     88. O uratowaniu Piotra, kiedy wstawał świt oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1999 , Nowe Życie (Chicago) 178-179/1999
     89. O niegościnnych Samarytanach i o niedobrym pomyśle Jakuba i Jana , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1999 , Nowe Życie (Chicago) 180/1999
     90. Franciszek z Asyżu, medytacja o najbardziej uroczym z ludzi w kalendarzu świętych oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1999
     91. O dobrym użyciu pieniędzy, czyli pozyskiwaniu nimi przyjaciół oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1999 , Nowe Życie (Chicago) 184-185/1999
     92. Boże Narodzenie, czyli o nocy, która stała się jasną i świętą , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1999 , Nowe Życie (Chicago) 186-187/1999
     93. Bogurodzica, czyli o rozważaniu w sercu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2000
     94. Uzdrowienie paralityka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2000 , Nowe Życie (Chicago) 189/2000
     95. Wielkie przyjęcie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2000 , Nowe Życie (Chicago) 190/2000
     96. O ugoszczeniu nieznajomego Przybysza oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2000 , Nowe Życie (Chicago) 190/2000 ( błąd drukarski; powinno być: 191- kwiecień)
     97. Wywyższona pokora , Nasz Dziennik (Warszawa) 110 (687) z dnia 29 IV -1 V 2000 , Nowe Życie (Chicago) 190/2000 ( błąd drukarski; powinno być: 191- kwiecień)
     98. Matka uczniów i uczennic Syna oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2000 , Nowe Życie (Chicago) 204/2001
     99. Święty Paweł – człowiek który zmienił stary świat oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2000 , Nowe Życie (Chicago) 200/2001
     100. Święci na papierze – nasi towarzysze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2000
     101. Wykorzystana szansa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2000
     102. Madagaskar – kraj w którym Ewangelia głoszona jest ubogim oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2000
     103. Wdzięczność Bogu za wielkie rzeczy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2000
     104. W trzecie tysiąclecie z Sercem Bożym , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2000
     105. Entuzjasta Chrystusowej miłości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2000
     106. Modlitwa z Pismem Świętym , Nowe Życie (Chicago) 196/2000 , Nowe Życie (Chicago) 204/2001
     107. Wobec zranionego człowieka , Nowe Życie (Chicago) 197/2000
     108. Obdarowywać miłosierdziem oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2000
     109. O uzdrawiającym z trądu i grzechu oko, Nowe Życie (Chicago) 198/2000 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2000
     110. Patron polskiej młodzieży na kartach pocztowych oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2000
     111. Pierwszy chrześcijański męczennik oko, Nowe Życie (Chicago) 199/2000 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2000
     112. Przeżywać narodziny Miłości , Nowe Życie (Chicago) 199/2000 , Nasz Dziennik (Warszawa) 299(885) z dnia 23-26 XII 2000
     113. Być gwiazdą , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2001
     114. Gdy kłaniają się królowie , Nasz Dziennik (Warszawa) 5(894) z dnia 6-7 I 2001
     115. Apostoł Najświętszego Serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2001
     116. Wielki Post oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2001
     117. Golgota oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2001
     118. Chorwacki kandydat na ołtarze , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2001
     119. Wakacyjny odpoczynek oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2001
     120. Święto Matki Bożej Zielnej oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2001
     121. Archanioły – świadkowie zbawczych czynów Boga , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2001
     122. Święto Niepodległości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2001
     123. Wieczerza wigilijna oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2001
     124. Splot cudownych zdarzeń , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2002
     125. Święto Katedry św. Piotra oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2002
     126. Z pieśnią na ustach, z palmami w dłoniach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2002
     127. Święconka i śniadanie wielkanocne oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2002
     128. Najwyższego Boga Dar oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2002
     129. Serce Jezusa źródłem łask oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2002
     130. Skaliste miejsca doskonalenia wiary oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2002 , Gazeta Niedzielna (Londyn) Rok 55 32/2871 10.VIII. 2003
     131. Samarytanin Madagaskaru oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2002
     132. Kaplica Redemptoris Mater oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2002
     133. Wystawa Norbertanie i Jezuici oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2002
     134. Madagaskar po beatyfikacji ojca Beyzyma oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2002
     135. Modlitwy dziecięce oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2002
     136. Owocna modlitwa chrześcijanina oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2003
     137. Mozaika jako dekoracja artystyczna bazyliki oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2003
     138. W złocistym blasku Zbawiciela oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2003
     139. Polscy święci w hołdzie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2003
     140. Apostolstwo Modlitwy , Arka (Kraków) 6/2001
     141. Uzdrowienie ciała i duszy , Arka (Kraków) 1/2003
     142. Oddajmy się Bogu w Apostolstwie Modlitwy , Żródło (Kraków) 30 III 2003
     143. Adoracja Chrystusa Króla przez stany narodu polskiego , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2003
     144. Adoracja Chrystusa przez stany narodu polskiego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2003
     145. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Syn Marnotrawny oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2003
     146. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Samarytanka przy studni oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2003
     147. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Miłosierny Samarytanin oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2003
     148. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Przebaczenie jawnogrzesznicy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2003
     149. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Jezus pukający do drzwi grzesznika oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2003
     150. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Dobry Pasterz oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2003
     151. Ołtarz główny w Bazylice Serca Jezusowego w Krakowie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2004
     152. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – mozaika Ducha Świętego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2004
     153. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego (cz. I) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2004
     154. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego (cz. II) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2004
     155. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego (cz. III) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2004
     156. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Serce Jezusa włócznią przebite oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2004
     157. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Święty Krzysztof oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2004
     158. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Łódź symbolem Kościoła Chrystusowego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2004
     159. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Ręka Bożej Opatrzności oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2004
     160. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Bóg Ojciec i Jednorodzony Syn oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2004
     161. Różaniec nieodklepany oko, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2004; wyd. II 2012
     162. Błogosławiony opiekun Malgaszów i nas – ojciec Jan Beyzym SJ oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2004
     163. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Herby miast polskich oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2004
     164. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Ceramiczna dekoracja azulejos oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2004
     165. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Kamyczkowa Madonna w zakrystii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2005
     166. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Jezuicka Kaplica Adoracji oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2005
     167. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Św. Józef, opiekun rodzin i Kościoła oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2005
     168. Dekoracja rzeźbiarska jezuickiej bazyliki w Krakowie. Chór muzyczny oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2005
     169. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Święty Andrzej Bobola męczennik za wiarę oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2005
     170. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Przebity bok Chrystusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2005
     171. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Ołtarz św. Ignacego Loyoli – patrona rekolekcji oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2005
     172. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Maryja Panna Królowa Aniołów oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2005
     173. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Św. Stanisław Kostka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2005
     174. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Św. Alfons Rodriguez oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2005
     175. Chrześcijański kult relikwii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2005
     176. Wierny biskup Tomasz Becket oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2005
     177. Wystawa o jezuickich męczennikach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2006
     178. Uroczysty koncert w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie w jezuickim Roku Jubileuszowym – folder oko , z dnia 22.04.2006 r.; Kraków
     179. Litania i nowenna do św. Ignacego Loyoli, patrona rodzących matek , Kraków, Wydawnictwo WAM 2006 (fragment oko)
     180. Na ewangelicznych drogach , Kraków, Wydawnictwo WAM 2006
     181. Razem przed Panem. Wspólna modlitwa małżonków oko, Kraków, Wydawnictwo WAM 2006
     182. Niebiańska misja oko, Posłaniec – miesięcznik katolicki (Kraków) VI 2007
     183. Radość zmartwychwstania oko, Posłaniec – miesięcznik katolicki (Kraków) III 2008
     184. Pisanki- więcej niż rękodzieło oko, Nasze Wiadomości III 33 (1) 2008
     185. Ordery Stolicy Apostolskiej oko, Nasze Wiadomości X 34 (2) 2008
     186. Adwentowe przypomnienia. Przygotować drogę Panu oko, Modlitwa i służba XII 12 (28) 2008
     187. Szkło i farba oko, Nasze Wiadomości IV 35 (1) 2009
     188. Różaniec pomocą w wierze oko, Modlitwa i służba X 10 (38) 2009
     189. Spotkanie Krajowych Sekretarzy AM i Eucharystycznego Ruchu Młodzieżowego oko, Modlitwa i służba XI 11 (39) 2009
     190. Sądecki jubileusz Apostolstwa Modlitwy oko, Modlitwa i służba XII 12 (40) 2009
     191. Ku czci Serca oko, Nasze Wiadomości XII 36 (2) 2009
     192. Droga Krzyżowa. Chrystus naszą nadzieją chwały oko, Modlitwa i służba III 3 (43) 2010
     193. Błogosławiony apostoł Serca Jezusa w Hiszpanii Bernard De Hoyos SJ oko, Modlitwa i służba III 3 (43) 2010
     194. Bóg życia podstawą naszej wiary , Modlitwa i służba IV 4 (44) 2010
     195. Pasjonat miłości , Posłaniec – miesięcznik katolicki (Kraków) IV 2010
     196. Apostoł kultu Serca Jezusa , Nasz Dziennik (Warszawa) z dnia 23.04.2010
     197. Otwarte Serce Chrystusa oko, Modlitwa i służba VI 6 (46) 2010
     198. Św. Stanisław Kazimierczyk – Apostoł Eucharystii oko, Modlitwa i służba XI 10 (50) 2010
     199. Zachęta do prenumeraty ,, Posłańca Serca Jezusowego” naszego miesięcznika Apostolstwa Modlitwy , Modlitwa i służba XI 10 (50) 2010
     200. Obietnice Bożego serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2011
     201. Obietnica pierwsza oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2011
     202. Obietnica druga oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2011
     203. Obietnica trzecia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2011
     204. Obietnica czwarta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2011
     205. Obietnica piąta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2011
     206. Obietnica szósta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2011
     207. Obietnica siódma oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2011
     208. Obietnica ósma oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2011
     209. Obietnica dziewiąta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2011
     210. Obietnica dziesiąta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2011
     211. Obietnica jedenasta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2011
     212. Obietnica dwunasta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2011
     213. Serce Jezusa w ikonografii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2012
     214. Komiks o kaznodziei królewskim , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2012
     215. Jestem, pamiętam, czuwam oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2012
     216. Figury Bożego Serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2012
     217. Zapomniany apostoł , Nasz Dziennik (Warszawa) 193 (4428) z dnia 20.08.2012
     218. Opisać miłość oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2012
     219. Święta Barbara oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2012
     220. Ukojenie u Serca Bożego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2013
     221. Światło Taboru oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2013
     222. Męka naszego Pana oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2013
     223. Pragnienie wciąż żywe oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2013
     224. To nie utopia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2013
     225. Jedność w różnorodności oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2013
     226. Mała książka o ważnych sprawach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2013
     227. Sondaż na temat Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2013
     228. Wytrwała modlitwa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2013
     229. Aparecida oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2013
     230. Wąska czy szeroka brama? oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2013
     231. Obrotny i pomysłowy rządca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2013
     232. Zarozumiałość i pokora oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2013
     233. Król ludzkich serc i kosmosu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2013
     234. Wziąć w darze Maryję i Jezusa oko,  Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2013
     235. Nasze kalendarze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2014
     236. Powołani, aby służyć oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2014
     237. Recepta na lepszy świat oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2014
     238. Japońscy męczennicy z przebitymi sercami oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2014
     239. Odnalezione Źródło oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2014
     240. Uzdrowieńcze rany oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2014
     241. Zapowiedź Pocieszyciela oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2014
     242. Ważniejsi niż wróble oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2014
     243. Skarb, perła i sieci oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2014
     244. Wyznanie Piotra oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2014
     245. Czas opamiętania oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2014
     246. Największe przykazanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2014
     247. Sąd z uczynków miłości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2014
     248. Tęsknota za Zbawicielem oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2014
     249. Powołanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2015
     250. Pustynia miejscem próby oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2015
     251. Rok Życia Konsekrowanego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2015
     252. Osoby konsekrowane żywymi ikonami Boga oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2015
     253. Godzina uwielbienia Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2015
     254. Zakryty, by zajaśnieć oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2015
     255. Zatroskany nie tylko o nas oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2015
     256. Przesłanie paschalne oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2015
     257. Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2015
     258. Misja odpuszczania grzechów oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2015
     259. Nadzieja w Jezusie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2015
     260. Cudowne rozmnożenie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2015
     261. Wiara jest poznaniem oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2015
     262. Nie bądźcie zazdrośni! oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2015
     263. Zmieniona perspektywa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2015
     264. Królestwo Chrystusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2015
     265. Równi w obliczu śmierci oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2015
     266. Święta Rodzina oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2015
     267. Droga do wiary oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2016
     268. Uczynki miłosierdzia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2016
     269. Rok ostatniej szansy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2016
     270. Radosna prawda oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2016
     271. Przykazanie nowe oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2016
     272. Chrzest święty programem życia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2016
     273. Wzajemność w miłości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2016
     274. Niszczycielski pomysł oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2016
     275. Modlitwa Pańska oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2016
     276. Zatwardziałość serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2016
     277. Jezusowa przestroga oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2016
     278. Zaniedbane dobro oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2016
     279. Zaskakująca ocena oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2016
     280. Wystawa Maria Mater Misericordiae – prezent dla Krakowa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2016
     281. Głos Adwentu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2016
     282. Słowo, Życie, Światło i Ciało oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2016
     283. Nawrócenie i powołanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2017
     284. Zbytnia troska oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2017
     285. Uzdrowienie niewidomego żebraka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2017
     286. Niewiara Tomasza oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2017
     287. Jezusowe odejście i pozostanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2017
     288. Nie bójcie się ludzi oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2017
     289. Nieprzyjaciel wzrostu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2017
     290. Autorytet Piotra oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2017
     291. Słuszna zapłata oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2017
     292. Pomoc w wierze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2017
     293. Denar – Boskie i ludzkie prawo oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2017
     294. Król – Pasterz – Sędzia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2017
     295. Nowina Posłańca z nieba oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2017
     296. Niezatarte znamię oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2017
     297. Biuletyn „Modlitwa i Służba” oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2017
     298. Święci z charakterem oko, Niedziela Tygodnik Katolicki Nr 25 VI 2011
     299. Wskazywać ludziom Jezusa oko, Modlitwa i Służba (Kraków) I (nr 53) 2018
     300. Uzdrowienie trędowatego oko, Modlitwa i Służba (Kraków) II (nr 54) 2018
     301. Wywyższenie Jezusa oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
     302. Wielki Czwartek oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
     303. Wielki Piątek oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
     304. Wielka Sobota oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
     305. Dar od Zmartwychwstałego oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IV (nr 56) 2018
     306. Zawsze głoście Ewangelię oko, Modlitwa i Służba (Kraków) V (nr 57) 2018
     307. Bazylika Serca Jezusa w Krakowie oko,  Modlitwa i Służba (Kraków) VI (nr 58) 2018
     308. Rodzina Jezusa – bracia i siostry oko, Modlitwa i Służba (Kraków) VI (nr 58) 2018
     309. Odrzucony przez swoich oko, Modlitwa i Służba (Kraków) VII (nr 59) 2018
     310. Chleb z nieba oko , Modlitwa i Służba (Kraków) VIII (nr 60) 2018
     311. Masowy mord u jezuitów… oko, Modlitw i Służba (Kraków) VIII (nr 60) 2018
     312. Miłość szuka dobra bliźniego oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IX (nr 61) 2018
     313. Papież Franciszek w trzech krajach oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IX (nr 61) 2018
     314. Niebezpieczeństwo bogactw oko, Modlitwa i Służba (Kraków) X (nr 62) 2018
     315. Wdowi grosz oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XI (nr 63) 2018
     316. Jak co roku w Częstochowie oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XI (nr 63) 2018
     317. Przygotujcie drogę Panu! oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XII (nr 64) 2018
     318. Błogosławiony Tyburcjusz Arnáiz Muñoz SJ (1865-1926) oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XII (nr 64) 2018
     319. Niebo otwarte nad nami oko, Modlitwa i Służba (Kraków) I (nr 65) 2019
     320. Wypłyń na głębię i zarzuć siecioko, Modlitwa i Służba (Kraków) II (nr 66) 2019
     321. Kuszenie Jezusa oko, Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 67) 2019
     322. Długa droga AM przez historię i współczesna misja w Papieskiej Światowej Sieci Modlitewnej oko, Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 67) 2019
     323. Dramat męki Jezusa oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IV (nr 68) 2019
     324. Kolumna biczowania – starożytna relikwia pasyjna oko, Modlitwa i Służba
      (Kraków) IV (nr 68) 2019
     325. Dobry Pasterz oko, Modlitwa i Służba (Kraków) V (nr 69) 2019