ks. Stanislaw Groń SJ - 25 listopada 2011

Bibliografia ks. Stanisława Gronia SJ

Symbolem  oko oznaczone zostały artykuły dostępne w serwisie

 1. Święty Franciszek Ksawery oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1994
 2. Mędrcy ze Wschodu, czyli medytacja o tym, jak ludzie idą do Tego, który do nich przyszedł oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1995
 3. Lourdes – wezwanie do nawrócenia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1995
 4. Wizjonerka z Lourdes oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1995
 5. Święty Józef – wierny wykonawca woli Najwyższego oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1995
 6. Spotkanie ze Zmartwychwstałym nad Morzem Tyberiadzkim oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1995 , Nowe Życie (Chicago) 96/1996
 7. Święcone na wielkanocny stół oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1995 , Nowe Życie (Chicago) 94-95/1996

   1. Wniebowstąpienie Pańskie, czyli odejście Jezusa i inny rodzaj Jego obecności oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1995
   2. Serce Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1995 , Nowe Życie (Chicago) 99/1996 , Nowe Życie (Chicago) 205/2001
   3. Na większą chwałę Boga, czyli medytacja o świętym, który rozpromieniał serca i umysły wielu ludzi oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995 , Nowe Życie (Chicago) 127/1997
   4. Przemienienie Jezusa, czyli światłość przemieniająca świat oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995
   5. Pomyśl, rozeznaj, czy Bóg nie powołuje Ciebie, byś był jezuitą? oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995
   6. Ignacy Loyola patron rodzących matek oko , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII-VIII 1995 , Nowe Życie (Chicago) 128-129/1997
   7. Święty o rumianych policzkach i radosnych oczach, czyli o młodzieńczym zapale św. St. Kostki do rzeczy wielkich oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1995 , Nowe Życie (Chicago) 105/1996
   8. Odnowić pamięć o aniołach stróżach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1995
   9. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, czyli medytacja o tym, jaką prawdę przyniósł Jezus o Bogu i świecie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1995
   10. Boże Narodzenie, czyli jak wcielenie Jezusa odnawia świat oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1995
   11. Chrystusowy nakaz (wspomnienie św. F. Ksawerego) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1995
   12. Przewodnicy Adwentowi oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1995
   13. Chrzest Jezusa, czyli medytacja o tym, jak Jezus znalazł się między pokutnikami oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1996
   14. Ofiarowanie w świątyni, czyli medytacja o tym, jak powinniśmy głosić Jezusa, który jest chwałą całego Ludu Bożego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1996
   15. Zwiastowanie, czyli medytacja o tym, jak poselstwo z niebios zmieniło życie nazaretańskiej Dziewicy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1996
   16. Śmierć Pana Jezusa, czyli medytacja o tym, jak nasz Pan przeżywał osamotnienie, pragnienie i zawierzenie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1996 , Nowe Życie (Chicago) 169/1999
   17. Święty Stanisław Biskup, czyli medytacja o męczenniku miłującym ład moralny oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1996
   18. Narodzenie św. Jana Chrzciciela, czyli medytacja o tym, który był głosem zapowiadającym Chrystusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1996 , Nowe Życie (Chicago) 100/1996
   19. Wezwanie skierowane do utrudzonych, czyli medytacja o tym, jak Jezus ich zaprasza do Siebie, aby ich pokrzepić oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1996
   20. Ziemi i Nieba Królowa, czyli medytacja o tym, jak Kościół wysławia Maryję w rozlicznych tytułach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1996
   21. Medytacja o wielkim umiłowaniu i o darowaniu długu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1996 , Nowe Życie (Chicago) 106/1996 (pod nowym tytułem: Kobieta grzeszna z pachnącym olejkiem)
   22. Medytacja o św. Łukaszu Ewangeliście, który zaprasza nas, aby rozpalić serca miłością do Chrystusa Pana oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1996 , Nowe Życie (Chicago) 107/1996
   23. Medytacja o Bogu żywych, o tajemnicy śmierci, o czyśćcu i o życiu człowieka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1996 , Nowe Życie (Chicago) 109/1996
   24. Boże Narodzenie, czyli opowieść o Zbawieniu, rozbrzmiewającym gwarem pasterzy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1996 , Nowe Życie (Chicago) 112-113/1997
   25. Święty Jan od Krzyża odkrywca ścieżek Bożych (cz. I) , Nowe Życie (Chicago) 111/1996
   26. Święty Jan od Krzyża odkrywca ścieżek Bożych (cz. II) , Nowe Życie (Chicago) 112-113/1997
   27. Zaproszenie do porzucenia sieci, czyli medytacja o spotkaniu Jezusa z rybakami , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1997 , Nowe Życie (Chicago) 114/1997
   28. Papieskie orędzie pokoju , Nowe Życie (Chicago) 114/1997
   29. Okaż przebaczenie, otrzymasz pokój , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) I 1997 (R. LXXXI)
   30. O biednym i szczęśliwym Łazarzu, czyli medytacja o zaniedbanym dobru i niebezpiecznej sytości , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1997 , Nowe Życie (Chicago) 117/1997
   31. Jak rozważać mękę Jezusa? , Nowe Życie (Chicago) 118/1997
   32. Homoseksualizm – czy jest zły i dlaczego? (cz. I) , Nowe Życie (Chicago) 118/1997
   33. Homoseksualizm – czy jest zły i dlaczego? (cz. II) , Nowe Życie (Chicago) 119-120/1997
   34. Zmartwychwstanie, czyli o tym, jak trzy kobiety zdążały o poranku do grobu Jezusa, a ich olejki okazały się bezużyteczne oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1997 , Nowe Życie (Chicago) 119-120/1997
   35. Przemiana uczniów idących do Emaus, czyli spotkanie z Nieznajomym oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1997 , Nowe Życie (Chicago) 119-120/1997
   36. Matka Kościoła i Jezus dający nowe wino Ewangelii , Nowe Życie (Chicago) 121/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1997
   37. Serce dobroci i miłości pełne , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1997 , Nowe Życie (Chicago) 124/1997
   38. Michael Richard Fernando SJ, młodzieniec, który miłował kalekich uczniów, szedł za Jezusem i oddał życie za przyjaciół oko, Nowe Życie (Chicago) 121/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1997
   39. Ikona , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) VII-VIII 1996 (R. LXXX)
   40. Wymalowana modlitwa – ikona oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1998
   41. Wypędzenie złych duchów , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1997
   42. Medytacja o tym, jak miłować , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1997
   43. Uzdrowienie sługi setnika , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1997
   44. Jak Jezus zawstydził przeciwników i uweselił cały lud wspaniałością swych czynów , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1997
   45. Nowi błogosławieni , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) XI-XII 1996 (R. LXXX)
   46. Odpowiedź na list czytelnika do redakcji N. Życia “Drogi Sąsiedzie” , Nowe Życie (Chicago) 127/1997
   47. Reinkarnacja – wędrujące życie. (cz. I) , Nowe Życie (Chicago) 127/1997
   48. Czy Biblia mówi o reinkarnacji? (cz. II) , Nowe Życie (Chicago) 128-129/1997
   49. Jak otrzymać życie wieczne , Nowe Życie (Chicago) 128-129/1997
   50. Wypędzenie złych duchów , Nowe Życie (Chicago) 130/1997
   51. Jubileusz 60-lecia kapłaństwa A. Kozłowieckiego SJ , Nowe Życie (Chicago) 131/1997
   52. Samarytanin Madagaskaru o. J. Beyzym SJ , Nowe Życie (Chicago) 132/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1997
   53. Uzdrowienie pochylonej kobiety , Nowe Życie (Chicago) 133/1997
   54. Czerwony kapturek u OO Jezuitów , Nowe Życie (Chicago) 133/1997
   55. Ciekawość Zacheusza , Nowe Życie (Chicago) 135/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1997
   56. O obojętności wobec Jezusa , Nowe Życie (Chicago) 136/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1997
   57. Bożonarodzeniowe zwyczaje , Nowe Życie (Chicago) 137-138/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1997
   58. O przerażonym władcy, śpiewie aniołów i podarkach mędrców , Nowe Życie (Chicago) 137-138/1997 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1998
   59. Wieczorna modlitwa z Biblią oko, Nowe Życie (Chicago) 139/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1998
   60. Protest słuchaczy do Radia WNVR , Nowe Życie (Chicago) 141/1998
   61. Zaczęło się od kartki z intencjami oko, Jezuici Nasze Wiadomości (Kraków) nr 45 VI 2014
   62. Syrofenicjanka , Nowe Życie (Chicago) 141/1998
   63. Kardynał w Kościele , Nowe Życie (Chicago) 143/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Chicago) III-IV 1998 (R. LXXXII)
   64. Jezusowa sprawiedliwość i miłosierdzie, czyli jak oskarżyciele zostali osądzeni oko, Nowe Życie (Chicago) 144/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1998
   65. O Tomaszu dotykającym ran zmartwychwstałego Pana oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1998 , Nowe Życie (Chicago) 145/1998
   66. Kardynał oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1998
   67. Św. Andrzej Bobola w Strachocinie , Nowe Życie (Chicago) 148/1998
   68. Zesłanie Ducha Świętego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1998 , Nowe Życie (Chicago) 149/1998
   69. Serce Jezusa, otwarta brama zbawienia oko, Nowe Życie (Chicago) 150/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1998
   70. Polonijne Serduszka , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1998
   71. O Siostrach miłujących Jezusa: Marcie i Marii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1998 , Nowe Życie (Chicago) 152/1998
   72. 25-lecie Audycji Religijnych Polskich Ojców Jezuitów , Dziennik Związkowy (Chicago) – 124 (Vol.) LXXXXI Chicago 26-28 June 1998 , Nowe Życie (Chicago) 152/1998
   73. Ludowe polskie kapliczki – przystanki świętych oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1998 , Nowe Życie (Chicago) 155/1998
   74. O uzdrawiającej wierze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1998
   75. W domu Piotra, czyli uzdrowienie teściowej oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1998
   76. Samarytanin, czyli o pomocy bliźniemu oko, Nowe Życie (Chicago) 157/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1998
   77. Życie i śmierć – listopadowa refleksja oko, Nowe Życie (Chicago) 159/1998 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1998
   78. Nieustępliwa wdowa, czyli o prawie do życia i wytrwałej modlitwie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1998 , Nowe Życie (Chicago) 160/1998
   79. Spotkanie dwóch matek, czyli o rozmowie między niewiastami oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1998
   80. Burza na jeziorze, czyli o wierze porwanej przez wichurę , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 1999 , Nowe Życie (Chicago) 164/1999
   81. O potędze Jezusa, czyli ile wart jest człowiek , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 1999 , Nowe Życie (Chicago) 166/1999
   82. Faryzeusz i celnik, czyli o zarozumiałości pokorze i usprawiedliwieniu , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 1999 , Nowe Życie (Chicago) 168/1999
   83. O Zmartwychwstałym i o żołnierzach, którzy nie ustrzegli grobu Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 1999 , Nowe Życie (Chicago) 168-169/1999
   84. Niewidomy żebrak, czyli o cudzie przy drodze , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 1999 , Nowe Życie (Chicago) 173/1999
   85. Starosądecka Miłościwa Pani i Opiekunka – św. Kinga oko, Nowe Życie (Chicago) 174/1999
   86. Denar podatkowy, czyli o ludzkich i Boskich prawach oko, Nowe Życie (Chicago) 177/1999 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 1999
   87. O Królestwie niebieskim, czyli o ukrytym skarbie i poszukiwaczu pereł oko, Nowe Życie (Chicago) 178-179/1999 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 1999
   88. O uratowaniu Piotra, kiedy wstawał świt oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 1999 , Nowe Życie (Chicago) 178-179/1999
   89. O niegościnnych Samarytanach i o niedobrym pomyśle Jakuba i Jana , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 1999 , Nowe Życie (Chicago) 180/1999
   90. Franciszek z Asyżu, medytacja o najbardziej uroczym z ludzi w kalendarzu świętych oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 1999
   91. O dobrym użyciu pieniędzy, czyli pozyskiwaniu nimi przyjaciół oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 1999 , Nowe Życie (Chicago) 184-185/1999
   92. Boże Narodzenie, czyli o nocy, która stała się jasną i świętą , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 1999 , Nowe Życie (Chicago) 186-187/1999
   93. Bogurodzica, czyli o rozważaniu w sercu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2000
   94. Uzdrowienie paralityka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2000 , Nowe Życie (Chicago) 189/2000
   95. Wielkie przyjęcie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2000 , Nowe Życie (Chicago) 190/2000
   96. O ugoszczeniu nieznajomego Przybysza oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2000 , Nowe Życie (Chicago) 190/2000 ( błąd drukarski; powinno być: 191- kwiecień)
   97. Wywyższona pokora , Nasz Dziennik (Warszawa) 110 (687) z dnia 29 IV -1 V 2000 , Nowe Życie (Chicago) 190/2000 ( błąd drukarski; powinno być: 191- kwiecień)
   98. Matka uczniów i uczennic Syna oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2000 , Nowe Życie (Chicago) 204/2001
   99. Święty Paweł – człowiek który zmienił stary świat oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2000 , Nowe Życie (Chicago) 200/2001
   100. Święci na papierze – nasi towarzysze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2000
   101. Wykorzystana szansa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2000
   102. Madagaskar – kraj w którym Ewangelia głoszona jest ubogim oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2000
   103. Wdzięczność Bogu za wielkie rzeczy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2000
   104. W trzecie tysiąclecie z Sercem Bożym , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2000
   105. Entuzjasta Chrystusowej miłości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2000
   106. Modlitwa z Pismem Świętym , Nowe Życie (Chicago) 196/2000 , Nowe Życie (Chicago) 204/2001
   107. Wobec zranionego człowieka , Nowe Życie (Chicago) 197/2000
   108. Obdarowywać miłosierdziem oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2000
   109. O uzdrawiającym z trądu i grzechu oko, Nowe Życie (Chicago) 198/2000 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2000
   110. Patron polskiej młodzieży na kartach pocztowych oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2000
   111. Pierwszy chrześcijański męczennik oko, Nowe Życie (Chicago) 199/2000 , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2000
   112. Przeżywać narodziny Miłości , Nowe Życie (Chicago) 199/2000 , Nasz Dziennik (Warszawa) 299(885) z dnia 23-26 XII 2000
   113. Być gwiazdą , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2001
   114. Gdy kłaniają się królowie , Nasz Dziennik (Warszawa) 5(894) z dnia 6-7 I 2001
   115. Apostoł Najświętszego Serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2001
   116. Wielki Post oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2001
   117. Golgota oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2001
   118. Chorwacki kandydat na ołtarze , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2001
   119. Wakacyjny odpoczynek oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2001
   120. Święto Matki Bożej Zielnej oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2001
   121. Archanioły – świadkowie zbawczych czynów Boga , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2001
   122. Święto Niepodległości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2001
   123. Wieczerza wigilijna oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2001
   124. Splot cudownych zdarzeń , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2002
   125. Święto Katedry św. Piotra oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2002
   126. Z pieśnią na ustach, z palmami w dłoniach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2002
   127. Święconka i śniadanie wielkanocne oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2002
   128. Najwyższego Boga Dar oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2002
   129. Serce Jezusa źródłem łask oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2002
   130. Skaliste miejsca doskonalenia wiary oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2002 , Gazeta Niedzielna (Londyn) Rok 55 32/2871 10.VIII. 2003
   131. Samarytanin Madagaskaru oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2002
   132. Kaplica Redemptoris Mater oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2002
   133. Wystawa Norbertanie i Jezuici oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2002
   134. Madagaskar po beatyfikacji ojca Beyzyma oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2002
   135. Modlitwy dziecięce oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2002
   136. Owocna modlitwa chrześcijanina oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2003
   137. Mozaika jako dekoracja artystyczna bazyliki oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2003
   138. W złocistym blasku Zbawiciela oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2003
   139. Polscy święci w hołdzie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2003
   140. Apostolstwo Modlitwy , Arka (Kraków) 6/2001
   141. Uzdrowienie ciała i duszy , Arka (Kraków) 1/2003
   142. Oddajmy się Bogu w Apostolstwie Modlitwy , Żródło (Kraków) 30 III 2003
   143. Adoracja Chrystusa Króla przez stany narodu polskiego , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2003
   144. Adoracja Chrystusa przez stany narodu polskiego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2003
   145. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Syn Marnotrawny oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2003
   146. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Samarytanka przy studni oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2003
   147. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Miłosierny Samarytanin oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2003
   148. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Przebaczenie jawnogrzesznicy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2003
   149. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Jezus pukający do drzwi grzesznika oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2003
   150. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Dobry Pasterz oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2003
   151. Ołtarz główny w Bazylice Serca Jezusowego w Krakowie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2004
   152. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – mozaika Ducha Świętego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2004
   153. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego (cz. I) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2004
   154. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego (cz. II) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2004
   155. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego (cz. III) oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2004
   156. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Serce Jezusa włócznią przebite oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2004
   157. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Święty Krzysztof oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2004
   158. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Łódź symbolem Kościoła Chrystusowego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2004
   159. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Ręka Bożej Opatrzności oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2004
   160. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie – Bóg Ojciec i Jednorodzony Syn oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2004
   161. Różaniec nieodklepany oko, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2004; wyd. II 2012
   162. Błogosławiony opiekun Malgaszów i nas – ojciec Jan Beyzym SJ oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2004
   163. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Herby miast polskich oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2004
   164. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Ceramiczna dekoracja azulejos oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2004
   165. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Kamyczkowa Madonna w zakrystii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2005
   166. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Jezuicka Kaplica Adoracji oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2005
   167. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Św. Józef, opiekun rodzin i Kościoła oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2005
   168. Dekoracja rzeźbiarska jezuickiej bazyliki w Krakowie. Chór muzyczny oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2005
   169. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Święty Andrzej Bobola męczennik za wiarę oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2005
   170. Sceny mozaikowe jezuickiej bazyliki w Krakowie. Przebity bok Chrystusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2005
   171. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Ołtarz św. Ignacego Loyoli – patrona rekolekcji oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2005
   172. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Maryja Panna Królowa Aniołów oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2005
   173. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Św. Stanisław Kostka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2005
   174. Kompozycja ołtarzowa jezuickiej bazyliki w Krakowie. Św. Alfons Rodriguez oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2005
   175. Chrześcijański kult relikwii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2005
   176. Wierny biskup Tomasz Becket oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2005
   177. Wystawa o jezuickich męczennikach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2006
   178. Uroczysty koncert w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie w jezuickim Roku Jubileuszowym – folder oko , z dnia 22.04.2006 r.; Kraków
   179. Litania i nowenna do św. Ignacego Loyoli, patrona rodzących matek , Kraków, Wydawnictwo WAM 2006 (fragment oko)
   180. Na ewangelicznych drogach , Kraków, Wydawnictwo WAM 2006
   181. Razem przed Panem. Wspólna modlitwa małżonków oko, Kraków, Wydawnictwo WAM 2006
   182. Niebiańska misja oko, Posłaniec – miesięcznik katolicki (Kraków) VI 2007
   183. Radość zmartwychwstania oko, Posłaniec – miesięcznik katolicki (Kraków) III 2008
   184. Pisanki- więcej niż rękodzieło oko, Nasze Wiadomości III 33 (1) 2008
   185. Ordery Stolicy Apostolskiej oko, Nasze Wiadomości X 34 (2) 2008
   186. Adwentowe przypomnienia. Przygotować drogę Panu oko, Modlitwa i służba XII 12 (28) 2008
   187. Szkło i farba oko, Nasze Wiadomości IV 35 (1) 2009
   188. Różaniec pomocą w wierze oko, Modlitwa i służba X 10 (38) 2009
   189. Spotkanie Krajowych Sekretarzy AM i Eucharystycznego Ruchu Młodzieżowego oko, Modlitwa i służba XI 11 (39) 2009
   190. Sądecki jubileusz Apostolstwa Modlitwy oko, Modlitwa i służba XII 12 (40) 2009
   191. Ku czci Serca oko, Nasze Wiadomości XII 36 (2) 2009
   192. Droga Krzyżowa. Chrystus naszą nadzieją chwały oko, Modlitwa i służba III 3 (43) 2010
   193. Błogosławiony apostoł Serca Jezusa w Hiszpanii Bernard De Hoyos SJ oko, Modlitwa i służba III 3 (43) 2010
   194. Bóg życia podstawą naszej wiary , Modlitwa i służba IV 4 (44) 2010
   195. Pasjonat miłości , Posłaniec – miesięcznik katolicki (Kraków) IV 2010
   196. Apostoł kultu Serca Jezusa , Nasz Dziennik (Warszawa) z dnia 23.04.2010
   197. Otwarte Serce Chrystusa oko, Modlitwa i służba VI 6 (46) 2010
   198. Św. Stanisław Kazimierczyk – Apostoł Eucharystii oko, Modlitwa i służba XI 10 (50) 2010
   199. Zachęta do prenumeraty ,, Posłańca Serca Jezusowego” naszego miesięcznika Apostolstwa Modlitwy , Modlitwa i służba XI 10 (50) 2010
   200. Obietnice Bożego serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2011
   201. Obietnica pierwsza oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2011
   202. Obietnica druga oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2011
   203. Obietnica trzecia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2011
   204. Obietnica czwarta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2011
   205. Obietnica piąta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2011
   206. Obietnica szósta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2011
   207. Obietnica siódma oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2011
   208. Obietnica ósma oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2011
   209. Obietnica dziewiąta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2011
   210. Obietnica dziesiąta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2011
   211. Obietnica jedenasta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2011
   212. Obietnica dwunasta oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2011
   213. Serce Jezusa w ikonografii oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2012
   214. Komiks o kaznodziei królewskim , Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2012
   215. Jestem, pamiętam, czuwam oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2012
   216. Figury Bożego Serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2012
   217. Zapomniany apostoł , Nasz Dziennik (Warszawa) 193 (4428) z dnia 20.08.2012
   218. Opisać miłość oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2012
   219. Święta Barbara oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2012
   220. Ukojenie u Serca Bożego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2013
   221. Światło Taboru oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2013
   222. Męka naszego Pana oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2013
   223. Pragnienie wciąż żywe oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2013
   224. To nie utopia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2013
   225. Jedność w różnorodności oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2013
   226. Mała książka o ważnych sprawach oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2013
   227. Sondaż na temat Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2013
   228. Wytrwała modlitwa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2013
   229. Aparecida oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2013
   230. Wąska czy szeroka brama? oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2013
   231. Obrotny i pomysłowy rządca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2013
   232. Zarozumiałość i pokora oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2013
   233. Król ludzkich serc i kosmosu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2013
   234. Wziąć w darze Maryję i Jezusa oko,  Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2013
   235. Nasze kalendarze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2014
   236. Powołani, aby służyć oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2014
   237. Recepta na lepszy świat oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2014
   238. Japońscy męczennicy z przebitymi sercami oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2014
   239. Odnalezione Źródło oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2014
   240. Uzdrowieńcze rany oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2014
   241. Zapowiedź Pocieszyciela oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2014
   242. Ważniejsi niż wróble oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2014
   243. Skarb, perła i sieci oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2014
   244. Wyznanie Piotra oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2014
   245. Czas opamiętania oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2014
   246. Największe przykazanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2014
   247. Sąd z uczynków miłości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2014
   248. Tęsknota za Zbawicielem oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2014
   249. Powołanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2015
   250. Pustynia miejscem próby oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2015
   251. Rok Życia Konsekrowanego oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2015
   252. Osoby konsekrowane żywymi ikonami Boga oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2015
   253. Godzina uwielbienia Jezusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2015
   254. Zakryty, by zajaśnieć oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2015
   255. Zatroskany nie tylko o nas oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2015
   256. Przesłanie paschalne oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2015
   257. Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2015
   258. Misja odpuszczania grzechów oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2015
   259. Nadzieja w Jezusie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2015
   260. Cudowne rozmnożenie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2015
   261. Wiara jest poznaniem oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2015
   262. Nie bądźcie zazdrośni! oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2015
   263. Zmieniona perspektywa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2015
   264. Królestwo Chrystusa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2015
   265. Równi w obliczu śmierci oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2015
   266. Święta Rodzina oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2015
   267. Droga do wiary oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2016
   268. Uczynki miłosierdzia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2016
   269. Rok ostatniej szansy oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2016
   270. Radosna prawda oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2016
   271. Przykazanie nowe oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2016
   272. Chrzest święty programem życia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2016
   273. Wzajemność w miłości oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2016
   274. Niszczycielski pomysł oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2016
   275. Modlitwa Pańska oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2016
   276. Zatwardziałość serca oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2016
   277. Jezusowa przestroga oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2016
   278. Zaniedbane dobro oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2016
   279. Zaskakująca ocena oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2016
   280. Wystawa Maria Mater Misericordiae – prezent dla Krakowa oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2016
   281. Głos Adwentu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2016
   282. Słowo, Życie, Światło i Ciało oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2016
   283. Nawrócenie i powołanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) I 2017
   284. Zbytnia troska oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) II 2017
   285. Uzdrowienie niewidomego żebraka oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) III 2017
   286. Niewiara Tomasza oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IV 2017
   287. Jezusowe odejście i pozostanie oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) V 2017
   288. Nie bójcie się ludzi oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VI 2017
   289. Nieprzyjaciel wzrostu oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VII 2017
   290. Autorytet Piotra oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) VIII 2017
   291. Słuszna zapłata oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) IX 2017
   292. Pomoc w wierze oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2017
   293. Denar – Boskie i ludzkie prawo oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) X 2017
   294. Król – Pasterz – Sędzia oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XI 2017
   295. Nowina Posłańca z nieba oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2017
   296. Niezatarte znamię oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2017
   297. Biuletyn „Modlitwa i Służba” oko, Posłaniec Serca Jezusowego (Kraków) XII 2017
   298. Święci z charakterem oko, Niedziela Tygodnik Katolicki Nr 25 VI 2011
   299. Wskazywać ludziom Jezusa oko, Modlitwa i Służba (Kraków) I (nr 53) 2018
   300. Uzdrowienie trędowatego oko, Modlitwa i Służba (Kraków) II (nr 54) 2018
   301. Wywyższenie Jezusa oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
   302. Wielki Czwartek oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
   303. Wielki Piątek oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
   304. Wielka Sobota oko , Modlitwa i Służba (Kraków) III (nr 55) 2018
   305. Dar od Zmartwychwstałego oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IV (nr 56) 2018
   306. Zawsze głoście Ewangelię oko, Modlitwa i Służba (Kraków) V (nr 57) 2018
   307. Bazylika Serca Jezusa w Krakowie oko,  Modlitwa i Służba (Kraków) VI (nr 58) 2018
   308. Rodzina Jezusa – bracia i siostry oko, Modlitwa i Służba (Kraków) VI (nr 58) 2018
   309. Odrzucony przez swoich oko, Modlitwa i Służba (Kraków) VII (nr 59) 2018
   310. Chleb z nieba oko , Modlitwa i Służba (Kraków) VIII (nr 60) 2018
   311. Masowy mord u jezuitów… oko, Modlitw i Służba (Kraków) VIII (nr 60) 2018
   312. Miłość szuka dobra bliźniego oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IX (nr 61) 2018
   313. Papież Franciszek w trzech krajach oko, Modlitwa i Służba (Kraków) IX (nr 61) 2018
   314. Niebezpieczeństwo bogactw oko, Modlitwa i Służba (Kraków) X (nr 62) 2018
   315. Wdowi grosz oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XI (nr 63) 2018
   316. Jak co roku w Częstochowie oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XI (nr 63) 2018
   317. Przygotujcie drogę Panu! oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XII (nr 64) 2018
   318. Błogosławiony Tyburcjusz Arnáiz Muñoz SJ (1865-1926) oko, Modlitwa i Służba (Kraków) XII (nr 64) 2018
   319. Niebo otwarte nad nami oko, Modlitwa i Służba (Kraków) I (nr 65) 2019