Monthly Archives: Sierpień 2013

ks. Stanislaw Groń SJ - 22 sierpnia 2013

Wąska czy szeroka brama?

Słowa kluczowe:

21. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 13, 22-30

Pytanie o zbawienie człowieka jest wciąż aktualne. W Biblii Bóg jest ukazany jako Ten, który zbawia. Ale Jego powszechna wola zbawcza spotyka się z różną reakcją ludzi. Ewangelia przestrzega przed zbytnią pewnością siebie w kwestii zbawienia. Taka nadmierna pewność cechowała kiedyś Żydów, którzy sądzili, że należąc do Narodu Wybranego, mają zapewnione zbawienie i nie muszą się o nie starać.

Czytaj więcej