Monthly Archives: Listopad 2013

ks. Stanislaw Groń SJ - 24 listopada 2013

Król ludzkich serc i kosmosu

christ king1Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Ewangelia: Łk 23, 35-43

Chrystus jest Królem Wszechświata, bo Bóg Ojciec wskrzesił Go z martwych i posadził po swej prawicy na wyżynach niebieskich, i wszystko poddał pod Jego stopy (por. Ef 1, 20-22). Jego władza opiera się na fakcie odkupienia człowieka i odnowienia wszelkiego stworzenia. Wszechświat to przestrzeń obejmująca wszystko, co jest stworzone. Królestwa tego świata przemijają, a Chrystusowe Królestwo jest wieczne!

Nasz Pan umarł zawieszony między niebem a ziemią. Doświadczył bólu i niesprawiedliwego wyroku. Umierając, pojednał z sobą to co na ziemi i to co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez Krew Jego Krzyża (por. 1 Kol 1, 20). Oddał nam siebie i pozostawił nam swoją naukę. Na Jego krzyżu Piłat umieścił napis: To jest Król Żydowski.

Czytaj więcej


Archiwa