ks. Stanislaw Groń SJ - 19 marca 2017

Droga Krzyżowa- Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest międzynarodową katolicką organizacją, której celem jest pomoc służąca pojednaniu i ewangelizacji. Została ona założona w 1947 roku przez ojca Werenfrieda Straatena.
Pomoc duchowa i materialna udzielana jest chrześcijanom, przede wszystkim katolikom, którzy z powodu prześladowań, poniżenia, braku księży lub z innych powodów żyją w zagrożeniu utraty wiary albo napotykają różne trudności w jej praktykowaniu. Polska jest krajem, który od 1957 roku otrzymał największą pomoc (stypendialną i na budowę kościołów).
Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, której składa coroczny raport na temat swojej działalności.
Więcej informacji na www.pkwp.org

Droga Krzyżowa opublikowana została w marcowym numerze Posłańca Serca Jezusowego – www.poslaniec.co