Kategoria: św. Ignacy Loyola

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 listopada 1999

Ignacy Loyola – patron rodzących matek

Słowa kluczowe:

ignacy1Tradycyjnie w wielu jezuickich kościołach w dniu 31 lipca, w zakonną Uroczystość św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego poświęca się tzw. wodę św. Ignacego. Jej przeznaczenie było i jest bardzo różne w zależności od tradycji kulturowej danego kraju.

Już w XVII wieku zwyczaj używania wody św. Ignacego był bardzo powszechny nie tylko w Europie, ale także w różnych regionach Azji i Ameryki Południowej. Sama nazwa tej wody była też różna, w zależności od jej właściwości leczniczych i gorliwości tych, którzy starali się o jej rozpowszechnianie. We Włoszech, w Belgii, w Chile, a także w Szwajcarii katolicy i protestanci nadali jej nazwę wody cudownej. Powszechnie jednak nazywa się ją wodą św. Ignacego lub wodą święconą św. Ignacego. Przeznaczona jest przede wszystkim dla matek w błogosławionym stanie i jest pomocą przy trudnych niebezpiecznych porodach. Za wstawiennictwem tego świętego uprasza się u Pana Boga łaskę szczęśliwego rozwiązania.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 stycznia 1997

Sentencje św. Ignacego

Słowa kluczowe:

loyTak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie
spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie;
tak jednak dokładaj wszelkich starań,
jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać,
a Bóg nic zgoła.
Ten, kogo – tak jak was- wiąże tak
wielki obowiązek służenia Bogu,
nie może się zadowolić przeciętną służbą i pracą.


ks. Stanislaw Groń SJ - 3 stycznia 1997

Wizja Św. Ignacego Loyoli w La Storta

Słowa kluczowe:

Koło Rzymu, w kaplicy, w La Storta, miał Ignacy podczas modlitwy widzenie Trójcy Przenajświętszej i usłyszał od Boga Ojca słowa: „Będę dla Was w Rzymie Łaskawy”. Nadto usłyszał Ignacy, jak Bóg Ojciec rzekł do Chrystusa: „Chcę, abyś Go wziął za swego sługę”.

loyolaichr