Kategoria: Modlitwy

gronsj - 27 stycznia 2019

Różańca Tajemnice

Słowa kluczowe:

I Tajemnica Bolesna
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Wchodzenie w boleść męki, osamotnienia i trwogi (Łk 14,32-35)

Jezus w Getsemani przedstawia się Apostołom i nam jako człowiek owładnięty lękiem, który doświadcza trwogi zbliżającej się męki i śmierci. W chwilach nocnej modlitwy w gaju oliwnym zawarta była tajemnica smutku, osamotnienia Jezusa i tego wszystkiego, czego miał doświadczyć. Po bolesnym zmaganiu się w modlitwie, wola Ojca zostaje przyjęta, ale dokonuje się to nie bez potu i wewnętrznej walki. Oddalenie się nieco Mistrza od grupy Apostołów oznacza dobrowolny wybór samotności. Ale w tej scenie jest też samotność zawiniona przez Apostołów. Ona mocno boli Pana, bo jest spowodowana przez śpiących uczniów, nie przejmujących się Jego prośbami ani Jego losem. Jest to samotność na skutek ucieczki przyjaciół.

Modlitwa: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze zanosili nasze modlitwy z ufnością, i byśmy byli przekonani, że spełnisz je albo dasz nam tyle sił, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę. Wiemy, że do wzrastania w świętości potrzebujemy Twojej hojnej łaski i Twego wsparcia, okazanego nam przez dobrych aniołów. Daj nam zrozumieć, że mamy więcej się modlić i ufnie Cię prosić. Amen.

Stron: 1 2 3 4 5

ks. Stanislaw Groń SJ - 5 grudnia 2018

Litania do Świętego Mikołaja

Słowa kluczowe:

Kyrie eleison, Chryste eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 23 grudnia 2014

Antyfony Adwentowe

Słowa kluczowe:

Mądrości, która z ust Bożych wypływasz,
wszystko urządzasz, zewsząd cel dobywasz:
Przybądź i naucz nas dróg roztropności,
Wieczna Mądrości!
 
O Adonai! Wodzu Izraela!
Coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela:
Przybądź upadłym pod ciężkim brzemieniem
z silnym ramieniem!

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 19 grudnia 2013

Przed wieczerzą wigilijną

antyf1Prowadzący modlitwę rozpoczyna, czyniąc znak krzyża:
– W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.

Zapala ustawioną na stole świecę „Caritas” i mówi:
Światło Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki,
a włączając światełka choinki:
Dziś Chrystus się narodził.
Radujmy się i weselmy.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 31 lipca 2013

Modlitwa do św. Ignacego Loyoli o wyproszenie łaski szczęśliwego porodu

Słowa kluczowe:

O czcigodny święty Ojcze Ignacy,
którego Bóg prócz innych łask i tą obdarzył,
że matkom będącym w stanie błogosławionym
możesz zjednać niebiańską pomoc,
aby w tym niebezpiecznym czasie porodu,
gdy wydają na świat nowe życie,
mogły szczęśliwie urodzić.
Pokornie cię proszę, nie odmów mnie
swego przemożnego wstawiennictwa
w chwili tak ważnej dla mnie
i dla moich bliskich.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 17 listopada 2011

Modlitwy zawierzenia

Poświęcenie rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa niech rodzina zgromadzi się w domu wokół przygotowanych na stole obrazu lub figurki Serca Pana Jezusa oraz wizerunku Matki Bożej. Należy postawić kwiaty i zapalić świece. Rodzina pragnąca poświęcić się Bożemu Sercu i Maryi powinna być pojednana z sobą i trwać w stanie łaski uświęcającej. Należy przygotować Pismo Święte i otworzyć je na fragmencie z Ewangelii według św. Jana 19,31-37. Wskazane jest, by wspólnie zaśpiewać hymn Najświętsze Serce Boże. Następnie niech członkowie rodziny, klęcząc przed wizerunkiem Jezusa i Matki Bożej, dokonają aktu zawierzenia Im siebie. Mogą skorzystać z podanych poniżej wzorów lub wyrazić swą wiarę spontanicznie.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 25 listopada 2009

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

Słowa kluczowe:

 beyzym07-162x200Boże miłosierdzia i Ojcze wszelkiej pociechy !
Ty przez sługę swego Jana Beyzyma
okazywałeś miłosierdzie i pocieszenie trędowatym,
najnieszczęśliwszym spośród nieszczęśliwych,
opuszczonym i odepchniętym,
odgrodzonym od społeczności ludzkiej
murem lęku i pogardy.
W Twym wielkim miłosierdziu
i przez jego wstawiennictwo
uczyń nas narzędziem Twojej Opatrzności,
dobroci i pocieszenia dla wszystkich,
którzy tego potrzebują.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


ks. Stanislaw Groń SJ - 5 maja 2004

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Bolesne

 

 Modlitwa w rodzinie  Tajemnice Radosne  Tajemnice Światła  Tajemnice Chwalebne 

 

Różaniec. Pierwsza Tajemnica Chwalebna - Powstanie z martwych Zbawiciela

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

Ewangelia według św. Mateusza 28,1-8

ODSUNIĘTY NAGROBNY KAMIEŃ TO PRZEGRANA ŚMIERCI

Jezusowa historia nie kończy się śmiercią i złożeniem Go do grobu, lecz chwalebnym zmartwychwstaniem i powrotem do nieba. Zmartwychwstanie to największy znak mocy Boga Ojca i zapowiedź, że nie pozostawi On swych stworzeń w prochu poniżenia, lecz wskrzesi je ku chwale. Złożony do grobu zmarły i zastygły w bezruchu Chrystus w jednej chwili podniósł się ze śmierci, odrzucił płótna, w które Go zawinięto, i wyszedł z grobu zamkniętego ciężkim kamieniem i pilnowanego przez rzymskich legionistów. Coś tak niezwykłego uczynił Bóg! W tym wydarzeniu znajduje się cała nasza chrześcijańska wiara, nadzieja i radość. Kościół jest wspólnotą tych, którzy wierzą w Zmartwychwstałego Pana i przekazują tę prawdę i radość innym, świętując razem to niezwykłe wydarzenie.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wiarę i nadzieję, które dodają coś więcej do tego, na co patrzą nasze oczy, i także dorzucają coś więcej do tego, co czują nasze serca.
⁂ Przepraszamy Cię, że tak często jesteś nie rozpoznany przez ludzi, mimo iż objawiasz się im, gdy są zalęknieni, smutni i nie dowierzają Tobie.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli zawsze wypełnić Twoją misję, tj. głosić ludziom, żeś zmartwychwstał.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, daj nam zrozumieć, że jedynie Ty jesteś tym, kogo nie powinno nam nigdy brakować w życiu. Pragniemy naszą wiarą dzielić się z innymi i nieść im posłanie Zmartwychwstałego. Prosimy Cię, Panie Jezu, zostań z nami, my pragniemy Twoich wyjaśnień, Twego towarzystwa i obecności, która rozjaśnia nasze wątpliwości. Naucz nas otwierać nasze serca na Twoje słowa i rozpoznawać Cię przy łamaniu chleba. Amen.

Refleksja
Czemu płaczesz? Kogo szukasz? Dlaczego nie wierzysz całkowicie? Takie pytania Jezus zadaje naszym smutkom, lękom, niewiernościom i brakowi wiary. Czy odkryliście na modlitwie, że Jezus wkracza w wasze problemy osobiste i w sposoby ich rozwiązywania? Zmartwychwstały ma moc dać i wziąć życie i jest Tym, który uzdolni wszystkich, aby powstali z prochu ziemi do nowego życia. Jak zatroskani jesteście o wieczne szczęście waszej rodziny i przyjaciół?

PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA OBJAWIAJĄCY NIEZWYKŁĄ MOC BOGA (Mk 16,1-8)

W Ewangelii według św. Marka czytamy, że niewiasty zobaczyły przy grobie Pańskim odsunięty kamień, a w środku grobu młodzieńca ubranego w białe szaty. To on powiedział im, że Jezus zmartwychwstał. Słuchały go z zaciekawieniem, ale i z wielkim lękiem. Nie pomagały nawet kojące słowa anioła: Nie bójcie się! Powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. Zdumiewa nas nieposłuszeństwo kobiet; bojaźń wzięła w nich górę: Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Ale moc Boga okazała się przeogromna, śmierć została pokonana. Wszyscy uczestniczymy w tym Jezusowym zwycięstwie, a Jego grób stał się miejscem narodzin do życia.

⁂ Dziękujemy Ci, Jezu, za wiarę w to, że żyjesz; oraz za to, że codziennie możemy być blisko Ciebie, gdyż Ty idziesz z nami do naszej Galilei.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że czasami zamykamy Cię w naszych schematach, zamiast otworzyć się na Twoje słowo.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zrozumieli słowa: Nie ma Go tu. Idzie… do naszych miast, rodzin.

Modlitwa
Wszechmogący Boże Ojcze, daj nam zawsze rozpoznawać obecność Zmartwychwstałego Pana pośród nas i podążać za Nim. Spraw, dobry Boże, aby Jezus był zawsze w centrum naszego życia. Amen.

Refleksja
Kiedy ostatni raz doświadczyliście takiego działania Boga, które przewyższa ludzkie możliwości? Jakie jest wasze przywiązanie do Jezusa? Jak rozumiecie zdanie, że wiara w zmartwychwstanie nie rodzi się z pustego grobu, lecz z objawienia? Dlaczego w pierwszym dniu tygodnia czcimy zwycięstwo Boga?

Stron: 1 2 3 4 5

ks. Stanislaw Groń SJ - 4 maja 2004

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Chwalebne

 

 Modlitwa w rodzinie  Tajemnice Radosne  Tajemnice Światła  Tajemnice Bolesne

 

Różaniec. Pierwsza Tajemnica Bolesna - Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: „Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

Ewangelia według św. Łukasza 22,39-46

POCIESZENIE I UMOCNIENIE DOZNANE NA MODLITWIE

W Ogrójcu krwawy pot Jezusa nie popłynął z lęku i przygnębienia, ale był wynikiem zawziętych zmagań naszego Pana ze swą duchową trwogą. Był przejawem odwagi i zdecydowania, aby powiedzieć Bogu Ojcu tak i przyjąć haniebną śmierć z całą jej grozą. Miłość Jezusa zwyciężyła ludzką trwogę, smutek i boleść. Dlatego sączył się Jego pot jak gęste krople krwi. Pan Jezus przyjął w posłuszeństwie i w miłości przewidziany dla Niego kielich goryczy i zapowiedzianą Mu śmierć. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu jest wzorem modlitwy chrześcijanina. Patrząc na żarliwie modlącego się Pana, uczymy się wytrwałości na modlitwie, ale poznajemy także jeden ze sposobów, w jaki Bóg wysłuchuje jej i jak w niej umacnia człowieka. Może się zdarzyć, że prosząc Boga, nie otrzymamy czegoś tak, jak byśmy chcieli. Ogrójec uczy nas jednak, że zawsze zostaniemy wysłuchani na modlitwie i że Bóg pośle nam swojego anioła, aby nas umocnił i wspierał w pełnieniu woli Bożej.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją odwagę i zdecydowanie, aby umrzeć za wszystkich ludzi z miłości i dać im szansę zbawienia.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za to, że nie zawsze wierzymy, że możemy dobrze się modlić i osiągnąć to, o co Cię gorliwie prosimy.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy się nie bali wypowiedzieć przed Bogiem z całkowitą szczerością i zaufaniem: Bądź wola Twoja!

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze zanosili nasze modlitwy z ufnością, i byśmy byli przekonani, że spełnisz je albo dasz nam tyle sił, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę. Wiemy, że do wzrastania w świętości potrzebujemy Twojej hojnej łaski i Twego wsparcia, okazanego nam przez dobrych aniołów. Daj nam zrozumieć, że mamy więcej się modlić i ufnie Cię prosić. Amen.

Refleksja
Dlaczego w Ogrójcu Jezus zachęcał Apostołów do żarliwej modlitwy? Czy pamiętacie, że modlitwa jest także po to, aby nie ulec pokusie? Konfrontowanie się z problemami, szukanie rozwiązań, podejmowanie decyzji wymaga siły i odwagi! Jeśli ważne decyzje odkładacie lub je ignorujecie, niczego nie możecie osiągnąć! Czy coś lub ktoś powoduje napięcia między wami? Co uczynicie, aby rozwiązać problem?

WCHODZENIE W BOLEŚĆ MĘKI, OSAMOTNIENIA I TRWOGI (Łk 14,32-35)

Jezus w Getsemani przedstawia się Apostołom i nam jako człowiek owładnięty lękiem, który doświadcza trwogi zbliżającej się męki i śmierci. W chwilach nocnej modlitwy w gaju oliwnym zawarta była tajemnica smutku, osamotnienia Jezusa i tego wszystkiego, czego miał doświadczyć. Po bolesnym zmaganiu się w modlitwie, wola Ojca zostaje przyjęta, ale dokonuje się to nie bez potu i wewnętrznej walki. Oddalenie się nieco Mistrza od grupy Apostołów oznacza dobrowolny wybór samotności. Ale w tej scenie jest też samotność zawiniona przez Apostołów. Ona mocno boli Pana, bo jest spowodowana przez śpiących uczniów, nie przejmujących się Jego prośbami ani Jego losem. Jest to samotność na skutek ucieczki przyjaciół.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Boże, za wszystkich ludzi, którzy w chwilach naszych życiowych doświadczeń i prób okazali się dla nas wsparciem i pomocą.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, że i my nie zawsze czuwamy na modlitwie pomimo Twojej prośby, a Ty chcesz nas w ten sposób uchronić od ulegania pokusom i od działania wbrew woli Boga.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zawsze byli czujni i zjednoczeni z Bogiem, abyś przychodząc do nas, nie zastał nas śpiących, kiedy wymagasz od nas modlitwy i działania.

Modlitwa
Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, abyśmy byli ludźmi odważnymi i byśmy nigdy nie uciekali się do spisku przeciw człowiekowi. Daj nam siłę, abyśmy byli czujni i byśmy nie zasypiali wtedy, gdy mamy modlić się i czuwać w gotowości. Niech zrozumiemy, że nie możemy być nieobecni wtedy, kiedy mamy być przy Jezusie i przy naszych bliźnich. Panie Jezu, naucz nas głosić Twoje zwycięstwo nad śmiercią i nad szatanem. Amen.

Refleksja
Czy nie powierzacie Jezusa jego nieprzyjaciołom przez wasze lenistwo, obawę, strach lub tchórzostwo? On nie wypiera się nas nigdy, lecz zawsze jest z nami. W Getsemani okazało się, że tak naprawdę Szymon Piotr nie znał dobrze tego Człowieka, a czy wy możecie dziś powiedzieć, że znacie Jezusa i że znacie siebie?

Stron: 1 2 3 4 5

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 maja 2004

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła

 

 Modlitwa w rodzinie  Tajemnice Radosne  Tajemnice Chwalebne  Tajemnice Bolesne

 

Różaniec. Pierwsza Tajemnica Światła - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Ewangelia według św. Mateusza 3,13-17

NAJŚWIĘTSZY MIĘDZY POKUTNIKAMI

Jan Chrzciciel nawoływał ludzi do pokuty. Wielu z jego wezwania skorzystało. Także Jezus wszedł do wód Jordanu jak wszyscy inni pokutnicy. Nie wyznawał jednak grzechów, bo ich nie miał. Jan wzbraniał się przed ochrzczeniem Jezusa, ale po rozmowie z Nim ustąpił. Wtedy głos z nieba przemówił nad Tym, który nie potrzebował pokuty, ale solidarnie z grzesznikami ją czynił: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Pełnienie woli Ojca podporządkowało Syna Bożego człowiekowi. Również i my powinniśmy odważnie podjąć pokutę, czyli wyznać swoje grzechy przed Bogiem we wspólnocie Kościoła. Każde wyznanie ich to świadectwo życia w światłości.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że wstępując w wody Jordanu, dałeś nam przykład, jak mamy sobie wzajemnie pomagać, aby pobudzić wielu ludzi do prawdziwej pokuty i do nawrócenia.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu Chryste, za brak świadectwa życia i zaangażowania się w sprawy wiary.
⁂ Prosimy Cię, Panie, abyś Ty sam uczył nas, jak mamy w naszym małżeństwie wypełniać to, co jest zadaniem każdego z nas, i co jest dla nas nie tylko koniecznością, ale i sprawiedliwością.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy umieli być posłuszni Twojej woli tak, jak był jej posłuszny Twój Syn, gdy przyjmował chrzest z rąk Jana. Wiemy, że i nad nami otwarło się niebo, gdy otrzymaliśmy dar Chrztu świętego, i że otwiera się ono zawsze, gdy otrzymujemy odpuszczenie grzechów. Dobry Boże, pomóż nam przyjmować wszystko, co nas spotyka w życiu, i naucz nas hojności oraz wzajemnego służenia i ustępowania sobie. Amen.

Refleksja
Czy pamiętamy daty naszego Chrztu świętego i Chrztu naszych dzieci? Jakie uczucia nam towarzyszą, gdy popełniamy grzechy? Czy mamy wówczas wrażenie, że niebo zamyka się nad nami i zamiast Ducha Świętego zjawia się nad nami duch ciemności, a zamiast głosu: To jest mój Syn umiłowany, rozciąga się nad nami tylko głuche milczenie? Czy nie boimy się dołączyć do grona pokutujących? Jeśli tak jest, nie zapominajmy, że sam Jezus daje nam przykład pokuty!

O NAJŚWIĘTSZYM, KTÓRY WZIĄŁ NA SIEBIE WSZYSTKIE GRZECHY ŚWIATA

Chrzest w Jordanie, którego udzielał Jan Chrzciciel, był obmyciem obrzędowym; przyjmujący go okazywał chęć zmiany swego życia. Zanurzenie się w wodzie było znakiem obmycia duszy z grzechów. Jezus nie miał grzechów i nie potrzebował niczego w swym życiu zmieniać ani naprawiać, ale wstępując w wody Jordanu – aby przyjąć chrzest pokuty – dał przykład, jak wszyscy ludzie powinni poddać się temu, co jest sprawiedliwe w oczach Boga. Chrzest Jezusa (i nasz Chrzest) jest wyrazem uniżenia się przed Bogiem i poddania się Jego woli. Najświętszy otwarł też dla nas niebo i posłał Ducha Świętego, przez którego dał nam odpuszczenie grzechów i miłość, oraz zapewnił nas, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że wciąż uczymy się – we wspólnocie Kościoła, w naszym małżeństwie i w rodzinie – przyjmować wzajemne napomnienia.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że przez grzech ciężki zamykamy dla siebie niebo.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy uznali grzech za przyczynę niedoli i nędzy na ziemi i abyśmy, rozpoznając oszustwa grzechu, włączyli się wraz z naszymi dziećmi do grona pokutujących.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, Jan Chrzciciel, tak jak my wszyscy, potrzebował Jezusa i nie czuł się godnym ochrzcić Go, ale był pokorny w swej wierze. Prosimy Cię, naucz nas prawdziwej pokory. A Chrzest święty, który przyjęliśmy w imię Trójcy Świętej, niech przypomina nam o Twoim zaangażowaniu w nasze życie i o słowach, jakie Jan Chrzciciel wypowiedział o Jezusie: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Niech Twój Syn będzie dla nas zawsze umiłowanym, w którym mamy upodobanie. Amen.

Refleksja
Czy z całego serca szukacie sprawiedliwości?
Czy dobrze znacie swoje powołanie i zadanie, które macie do spełnienia jako małżonkowie i rodzice? Co robicie, gdy przekroczycie swoje kompetencje?

Stron: 1 2 3 4 5