Słowo kluczowe: anioły

ks. Stanislaw Groń SJ - 24 września 2013

Święci Archaniołowie: Gabriel, Rafał i Michał

Arch Gabriel wikipediaMiłosierny Bóg troszczy się o człowieka, dba o nas i stąd mamy aniołów, którzy są obecni przy nas, chronią nas i pomagają nam. Anioły są „sposobami” obecności Boga objawiającego się w świecie, Jego manifestacją i Jego głosem. Łączą niebiosa z ziemią i „sprowadzają” na nią Boga. Wszędzie tam, gdzie możemy spotkać się z dobrocią, miłością, jednością, tam też obecny jest anioł. Nierzadko słyszymy: Ty jesteś moim aniołem, a mówimy tak wtedy, gdy spotykamy się z okazaną nam czyjąś dobrocią, życzliwością. Słusznie tak czynimy, bowiem w tej pomagającej nam osobie objawia się nam dobroć i miłosierdzie Boga. „Mieć anioła” oznacza uczestniczyć w dobroci Bożej, w okazanej nam Jego łasce.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 22 czerwca 2007

Niebiańska misja

Słowa kluczowe:

Jedna z wielu historii o Aniele Bożym – Stróżu Naszym, opowiedziana w interesującej książce Wydawnictwa WAM Spotkanie z aniołem – prawdziwe historie zaczyna się takimi słowami: Na krótko przed tym, jak się rodzimy, anioł kładzie nam palec na usta i mówi: „Cicho sza, nie mów, co wiesz”. Dlatego rodzimy się z wgłębieniem na górnej wardze i nie pamiętamy, skąd przyszliśmy.

Kiedy myślimy o aniołach, to zazwyczaj kojarzą się nam oni z gołymi dziecięcymi grubaskami zdobiącymi złociste barokowe ołtarze lub postrzegamy ich jako piękne, młode kobiety, ubrane w zwiewne szaty z złocistymi aureolami wokół głów. Tymczasem aniołowie opisani w Biblii, wyglądali jak zwykli ludzie. Może jest tak i dzisiaj?

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 16 października 2000

Odnowić pamięć o aniołach stróżach

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej drogi I doprowadził clę do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go I bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym.

(Wj 23, 20-21a)

Wybierz zaciszne miejsce do modlitwy i z uspokojonym duchem wejdź w nią. Niech towarzyszy ci myśl o obecności twego Anioła Stróża. Odwołaj się w pamięci do zdarzeń z twego życia, kiedy dane było ci doświadczyć opieki tego ducha – pouczającego, podsuwającego dobrą myśl, zachętę, inicjatywę. Pewnie doświadczyłeś w życiu, że nie idziesz sam, że wyprzedza cię Anioł. Nie raz znalazłeś się w niebezpieczeństwie i doświadczyłeś jego szczególnej opieki, jakby noszenia na rękach. Zastanów się, co czułeś później? Przypomnij sobie swoje szeroko otwarte ze zdumienia oczy i szybkie bicie serca. Przypomnij sobie, jak często w obliczu trudnych sytuacji wzywałeś niewidzialnego towarzysza, którego Bóg ci przydzielił, aby cię strzegł na wszystkich twoich drogach (Ps 91,11). Czy modlisz się za jego przyczyną o swoje uświęcenie i o przygotowanie warunków do twego duchowego postępu? Podczas tej medytacji dziękuj Bogu za twego Anioła Stróża. Pamiętaj, że wpływ aniołów na ludzi i skuteczność ich oddziaływania w dużej mierze uzależnione są od wiary człowieka w ich istnienie. Są oni bowiem duchami przeznaczonymi do usług, posianymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie (Hbr 1,14).

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 marca 2000

Zwiastowanie, czyli medytacja o tym, jak poselstwo z niebios zmieniło życie nazaretańskiej Dziewicy

Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła Jednorodzone go Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Prefacja o NMP


Jakby boska zasłona, otulająca święte wydarzenie

Artyści rozmaicie wyobrażali sobie Zwiastowanie, jego okoliczności i miejsce. Temat ten został przedstawiony na licznych freskach, ikonach, płótnach i na taśmie filmowej. Czasami było to czynione z ogromnym kunsztem, ale zawsze wyczuwało się jakby niewyrażalność tej sceny, jej nieuchwytność i tajemniczość, których żadne ludzkie poznanie nie może przeniknąć. Łukasz w Ewangelii opisał tę scenę z wyjątkową prostotą i głębią. Także ty podczas tej medytacji zaproszony jesteś do rozważenia poselstwa archanioła Gabriela, wypowiedzianych w nim słów oraz odpowiedzi Maryi na propozycję przybliżenia się Boga do nas.

Czytaj więcej