Słowo kluczowe: Apostolstwo Modlitwy

Papiez_Franciszek - 11 stycznia 2020

Intencje AM na 2020 rok

  STYCZEŃ

 Intencja ewangelizacyjna:

Szerzenie pokoju na świecie
Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie..

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 11 sierpnia 2019

Jubileusz AM w Piotrkowie Trybunalskim

Dnia 1 czerwca bieżącego roku Apostolstwo Modlitwy w Piotrkowie Trybunalskim świętowało 100. rocznicę swego powstania. Uczestniczący w tej uroczystości Krajowy Dyrektor AM w Polsce ks. Stanisław Groń podczas Mszy św. wygłosił kazanie, które poniżej publikujemy.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 28 lipca 2019

Słowacki Dyrektor AM w Krakowie

W dniu 3 maja 2019 roku, podczas czuwania nocnego Apostolstwa Modlitwy w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, podczas Mszy św. o godz 23:00 wygłosił kazanie o. Ján Ďurica SJ.

Jezuita ten urodził się 30 lipca 1943 roku w Hriniowej w centralnej Słowacji. Po maturze wstąpił do seminarium diecezjalnego w Bratysławie, gdzie utrzymywał kontakty z jezuitami, przede wszystkim z ówczesnym tajnym biskupem oraz późniejszym kardynałem Janem Chryzostomem Korcem. W 1978 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.

Działalność zakonu jezuitów na Słowacji była trudna, ponieważ była przez władze komunistyczne uznawana za nielegalną. To sprawiało o. Janowi wiele kłopotów. W 1971 roku został zaaresztowany za prowadzenie tajnych rekolekcji i skazany na 8 miesięcy więzienia. W areszcie spędził kilka tygodni i został zwolniony na podstawie amnestii w1973 roku. Gdy wyszedł na wolność, był ciągle sprawdzany przez Urząd Bezpieczeństwa i przesłuchiwany, ale nigdy nie zaparł się Chrystusa i zawsze modlił się za swoich prześladowców. To – jak sam często mówi – dodawało mu sił w działalności duszpasterskiej oraz w prowadzeniu ukrytego życia zakonnego. W 1988 roku złożył śluby zakonne.

Po aksamitnej rewolucji 1990 roku został prorektorem seminarium duchownego w Bratysławie i po odnowieniu zakonu jezuitów na Słowacji – ojcem duchownym scholastyków oraz wykładowcą jezuickich uczelni na Słowacji: „Aloisianum” w Bratysławie, Bańskiej Bystricy i Trnawie. W 2001 roku został przełożonym domu jezuitów w miejscowości Ivanka nad Dunajem. Opublikował wiele artykułów religijnych i był współautorem opracowania przekładu na język Słowacki Biblii Jerozolimskiej i komentarzy do niej. Od 2012 roku jest redaktorem naczelnym miesięcznika: „Posol ” (Posłaniec) Serca Jezusowego oraz jest odpowiedzialnym za Apostolstwo Modlitwy na Słowacji. Ojciec Jan w 2007 roku uzyskał doktorat z teologii na podstawie rozprawy pt.: Maryja – Gwiazda nowej Ewangelizacji. Obecnie żyje i pracuje w Bratysławie, gdzie jest również duszpasterzem wspólnoty neokatechumenalnej, która liczy ponad 200 członków.

ks. Stanisław Groń SJ

***

Homilia ks. Jána Ďuricy

Szczęść Boże!

Dostojny Ojcze i drogi Współbracie w kapłańskiej i zakonnej służbie; miłe Siostry zakonne; drodzy umiłowani w Bogu Bracia i Siostry, Czciciele Boskiego Serca Jezusowego; Wspólnoty i Bractwa; kochane Dzieci i młodzi Przyjaciele; drodzy Chorzy i Cierpiący, Bezrobotni i Bezdomni; wszyscy ludzie dobrej woli! Dziś świętujecie i obchodzicie uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae zachęca nas, by z Jezusem przez Serce Jego Matki zawrzeć w tajemnicach różańca wszystkie zdarzenia składające się na życie poszczególnych osób, rodzin, narodów, Kościoła i całej ludzkości. W ten sposób możemy sobie wyprosić wszystko, co jest potrzebne nam samym i naszym bliźnim, a zwłaszcza tym, których najbardziej kochamy.

Drodzy! Z Bratysławy przybyłem do Was jako do swoich braci, których swoją miłością jednoczy Matka, czczona u nas jako Maria Panna Siedmiu Boleści, Patronka Słowacji. Jej opiece powierzył nas wszystkich ze zbawczego krzyża umierający Jezus. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 25-27). Najświętsza Maria Panna jest więc naszą Matką, chce, żebyśmy należeli do Jej rodziny, i prowadzi nas do zmartwychwstałego Jezusa. Od wieków słyszymy słowa: per Mariam ad Iesum, abyśmy swoje serca jednoczyli z Jego Sercem. Jak już powiedzieliśmy, dzisiejszą Mszę świętą ofiarujemy za Was i całą wspólnotę, a przede wszystkim za lektorów, czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego na całym świecie, żyjących i zmarłych. W każdy pierwszy piątek – a zwłaszcza dzisiaj – mamy podwójną okazję, by odnowić naszą wierność Sercu Jezusa, które nas niezmiernie kocha. Zaprasza nas także do formowania swojego serca wedle Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, która jest Waszą – ale także naszą – Siedmiobolesną Królową.

Jezus wzywa wszystkich do siebie w każdej sytuacji: Przyjdźcie do Mnie wszyscy (…) i uczcie się ode Mnie… (Mt 11, 28-29). Wielu z Was zna pewnie czternastoletniego bohatera, Jose Sancheza del Rio, męczennika z Meksyku. Kiedy miał trzynaście lat, w kraju wybuchło powstanie „Chrystusowców” (Cristeros), którzy bronili wolności religijnej i Kościoła. Czternastoletni Jose został w styczniu 1928 roku uwięziony w kościele parafialnym w Sahujao. Usiłowano zmusić go do wyparcia się wiary, ale odmówił. Okrutnie go torturowano. Postawiwszy chłopca przed wykopanym grobem, oprawcy najpierw postrzelili go, a następnie nadal domagali się od niego, by wyparł się wiary. Jose, mimo ran, zawołał: Niech żyje Chrystus Król i Maryja! Został natychmiast stracony. Papież Benedykt XVI beatyfikował go w 2005 roku wraz z innymi jedenastoma męczennikami jako przykład mężnego wyznawania wiary. Obecny Ojciec Święty Franciszek 16 października 2016 roku kanonizował młodego Meksykańczyka podczas Eucharystii na placu św. Piotra.

Święta Katarzyna ze Sieny powiedziała, że dla mężnego człowieka szczęście i nieszczęście są jak prawa i lewa ręka – posługuje się on obydwiema. Jeszcze przed ustąpieniem z urzędu, na początku Wielkiego Postu papież Benedykt XVI powiedział dwom kapłanom rzymskim, że jedności chrześcijan najbardziej zagrażają: pycha, arogancja i analfabetyzm religijny. Tego raka trzeba zwyciężać wzrastaniem w wierze, nadziei i miłości. Jezus przebaczył nawet wrogom. W naszym czasopiśmie: „Wiara i Życie” znajdujemy interesujące świadectwo. Były przewodniczący senatu Republiki Słowackiej w służbie totalitarnego reżimu, Pavol Korbuly, skazał niesprawiedliwie na więzienie siostrę Zdenkę Szelingową i wielu innych po aresztowaniu i długich, okrutnych torturach. Później jednak szczerze za to żałował i pokutował: wcześnie rano lub jeszcze w nocy odprawiał na kolanach Drogę krzyżową, idąc od krzyża kościoła blumentalskiego w Bratysławie aż do parafii. W ten sposób błagał Chrystusa o przebaczenie za popełnione nieprawości, które obciążały jego sumienie. W grocie na bratysławskiej Kalwarii zamieścił mniej więcej 4200 tablic oraz swoje wyznanie z napisem Maryja zawsze pomaga. Zmarł zaopatrzony sakramentami świętymi 1 maja 1970 roku. Pogrzebany został w Slawiczej Dolinie. To bł. Zdenka wyprosiła dla niego łaskę nawrócenia. Po jej śmierci zdarzył się też inny cud. Po długich latach znalazł swoją drogę do Boga także syn Korbulyego, Peter. Wskazujmy drogę do Jezusa także wrogom. Kiedy odnajdą piękno Ewangelii, zamiast agresywnych ataków na nich, przyjdą z nami się modlić.

Drodzy! Statystyki pokazują, że na Słowacji codziennie zabija się ośmioro dzieci przez aborcję. Do dzisiaj nie wyjaśniono zamordowania wielu księży. A znacznie mniejsze przestępstwa są krytykowane i osądzane zarówno przez zwyczajnych ludzi, jak też przez dziennikarzy.

Drodzy! Kościół cieszy się takimi bohaterami, którzy wspólnie z Jezusem pokutują za innych, jak to czyniło troje dzieci w Fatimie: Łucja, Franciszek i Hiacynta. Prosili oni i błagali: Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, miłuję Ciebie! Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą. Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. My też się na różańcu modlimy się modlitwą fatimską: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…, ale moglibyśmy się modlić bardziej świadomie.

Kardynał Wyszyński mówił, że nie szerokie plecy ani pieniądze w kieszeni, ani inne zasoby, ale twoje serce – dobre i czyste, miłujące Boga i ludzi – będzie świadczyło o twej pożyteczności i wartości w życiu.

W ukrzyżowaniu Jezusa bierzemy udział my wszyscy przez nasze grzechy, ale wszechmogący Ojciec wskrzesił Syna, bo jest wierny swej obietnicy. Chrystus jedyny zwyciężył śmierć i wrócił z grobu z zapewnieniem nieśmiertelności: Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie (J 11, 25). On dawał nam życie wtedy, gdy „kurierzy Bożego Słowa” nielegalnie przenosili przez przełęcze w Tatrach i na Babiej Górze egzemplarze Pisma Świętego, wydrukowane na Zachodzie i przez Polskę dostarczane na Słowację. Abyśmy mogli rozwijać życie duchowe, organizowano koła biblijne oraz formację w ruchu oazowym „Światło – Życie”, założonym przez Sługę Bożego Franciszka Blachnickiego i prowadzonym przez jego następców. Tam formowano tysiące studentów, dzięki współpracy biskupa Hnilca, Sebastiana Koszuty, Jurka Borsy, biskupa Jana Szkodonia, dr. Mrazy, Mariana Szczepanowicza i wielu innych. O tym moglibyśmy rozmawiać aż do rana. Potem odbywaliśmy studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie i Warszawie, a po nich przyjmowaliśmy tajne święcenia kapłańskie i prowadziliśmy radosne życie ewangelizacji, chociaż pośród licznych prześladowań. Módlmy się za wrogów, aby znaleźli drogę do Jezusa, i zamiast atakować nas, przyszli do nas, by wraz z nami się modlić.

Drodzy Małżonkowie oraz Rodzice! W każdą niedzielę podczas Komunii świętej odnawiajcie swój ślub, żeby nigdy jedno drugiego nie zdradziło. Jeśliby pojawiły się jakieś problemy, należałoby je pozytywnie rozwiązywać. W każdą niedzielę przekazujecie swoim dzieciom wiarę. Wasza Msza święta ma swój dalszy ciąg podczas wspólnego obiadu, który jest obrazem uczty w niebie. Potem, kiedy sobie wypoczniecie, porozmawiajcie z sobą, żebyście niedzielne słowo Boże całą rodziną przez cały tydzień wprowadzali w życie. Wszystko to czyńcie po to, aby osiągnąć szczęście, które przynosi Wam wiara. W domu nauczcie dzieci tego, co przekazali im już kapłani i katecheci podczas religii. Przy imieninach dobrze jest odnowić przyrzeczenia chrztu i bierzmowania oraz wraz ze swoimi rodzicami chrzestnymi i świadkami bierzmowania wyspowiadać się i przystąpić do Komunii świętej. Każdy ochrzczony ma obowiązek codziennie ewangelizować według Jezusowego nakazu misyjnego (zob. Mt 28, 18-20). My to robimy w naszych domach i wszędzie, gdzie jesteśmy. Papież Franciszek daje nam wiele inspiracji. Wydał już posynodalną adhortację apostolską Christus vivit („Chrystus żyje”). Tak, On jest naszą nadzieją i najpiękniejszą młodością tego świata!

Drodzy! Przeżywanie miłości, którą czerpiemy ze czci do Boskiego Serca, chroni nas przed niebezpieczeństwem zamknięcia się w sobie. Wiecie, że nabożeństwo do Serca Jezusowego jest lekarstwem na każdy ból duszy i pomocą w rozwiązywaniu wszystkich problemów. Dlatego warto często odnawiać gotowość pełnienia Bożej woli.

Jezu, Ty przychodzisz do nas w chwale w każdej Eucharystii. W pierwszy piątek miesiąca błagamy Cię o przebaczenie wszystkich grzechów naszych i całego świata. Przyciągnij do siebie serca naszych rodzin, także tych, które się rozpadły, cierpią na różne uzależnienia lub Cię jeszcze nie znają. Ty chcesz nas wszystkich zjednoczyć i uświęcić w swoim kochającym Sercu. Jezu, codziennie przemieniaj nasze serca według swojego Boskiego Serca, żebyśmy lepiej poznawali i bardziej naśladowali Cię w ewangelizacji. Święty Jan Paweł II powierzył nam ważne orędzie: Słowacja i Polska mają osobiste zadanie przy budowaniu Europy trzeciego tysiąclecia. Nie wystarczy nazywać się katolikami. Słowacja i Polska są przede wszystkim powołane, by przedstawić Europie dar swojej wiary w Chrystusa i swoją wierność Najświętszej Maryi. Amen.

Słowacki Dyrektor AM w Krakowie, Modlitwa i Służba (Kraków) VII (nr 71) 2019


ks. Stanislaw Groń SJ - 13 lipca 2019

60 lat kapłaństwa ks. Tadeusza Chromika SJ byłego Krajowego Dyrektora AM w Polsce

Tadeusz Chromik urodził się 22 maja 1930 r. w Draganówce koło Tarnopola (Dzisiejsza Ukraina), w pobożnej rodzinie polskiej, która żyła dla Bożej sprawy i dla dobra polskiego narodu. Był jedenastym dzieckiem Jana Chromika (1880-1963) i Marii z domu Mróz (+1933).

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 29 czerwca 2019

List Gratulacyjny dla Dostojnego Jubilata

List Gratulacyjny dla Dostojnego Jubilata ks. dr Tadeusza Chromika SJ byłego Dyrektora AM w Polsce.

Obchodzony dziś, tj. 29 VI 2019 r. Jubileusz 60. rocznicy święceń kapłańskich jest doskonałą sposobnością, aby wyrazić wdzięczność Bogu i Tobie, szacowny Jubilacie, księże Tadeuszu. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar Twojego powołania zakonnego i kapłańskiego. Pragniemy, abyś zechciał przyjąć nasze najserdeczniejsze życzenia i gratulacje w tym szczególnym dniu, gdy otoczony jesteś naszą żarliwą modlitwą, i w sprawowanej Eucharystii dziękowałeś Bogu za kapłaństwo wraz ze Współbraćmi – także Jubilatami – i życzliwym Ci Ludem Bożym.

Życzenia kieruję w imieniu Krajowego Sekretariatu AM w Krakowie i wszystkich osób z naszych ośrodków w Polsce. Wdzięczność nasza jest szczególna, bo przez kilka lat byłeś Krajowym Dyrektorem AM w Polsce i w tej wspaniałej bazylice Serca Bożego głosiłeś wiele razy Słowo Boże. Prowadziłeś pierwszopiątkowe nocne czuwania i animowałeś wiele ognisk apostolskich w naszej Ojczyźnie. Zapraszałeś naszych członków do żarliwej modlitwy za Kościół i w intencjach papieskich. Twoja trudna i zarazem piękna historia życia, bo osiągnięty sędziwy wiek, przeżyte lata zsyłki na Syberię, pobyt na Kaukazie, a później praca duszpasterska, katechetyczna w Polsce oraz wytrwała, tytaniczna praca rekolekcyjna, podjęta dla szerzenia Królestwa Bożego i czci Serca Jezusowego zrodziły już bogaty plon.

Teraz spontanicznie cisną się nam na usta słowa zapisane w Ewangelii według św. Mateusza: Dobrze, sługo dobry i wierny. One, wybrzmiewają dziś w sposób szczególny. Ufam, że będą dla Ciebie, dostojny Jubilacie, wsparciem w dalszym wypełnianiu woli Bożej i w służbie dla Pana w Towarzystwie Jezusowym.

Hasłem AM jest: Modlitwa i służba. Jedno i drugie szło i idzie u Ciebie w parze, i niech tak będzie aż do samego końca!

Z wyrazami modlitewnej pamięci i życzeniami dobra od Boga i ludzi.

Krajowy Dyrektor AM w Polsce
ks. Stanisław Groń SJ
Kraków, w roku 2019, w którym AM świętuje 175. rocznicę swego powstania.

List Gratulacyjny dla Dostojnego Jubilata, Modlitwa i Służba (Kraków) VIII (nr 72) 2019


ks. Stanislaw Groń SJ - 20 kwietnia 2019

Życzenia wielkanocne 2019

Drodzy Członkowie Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy!

Przeżywamy wraz z całym Kościołem święta Wielkanocy. Obchodzimy je w szczególnym dla nas czasie Jubileuszu 175-lecia istnienia na świecie Apostolstwa Modlitwy – tego papieskiego dzieła. Pisząc do Was życzenia na tegoroczną Wielkanoc w Roku Pańskim 2019, dziękuję Bogu za wszystkie otrzymane łaski i w modlitewnej wdzięczności łączę się z Wszystkimi, którzy wpisali się w jego historię i tworzą jego teraźniejszość i przyszłość.

Drodzy Księża Proboszczowie, Opiekunowie, Animatorzy i wszyscy Członkowie i tego stowarzyszenia. Kościół w Wielkanoc głosi Ewangelię z triumfalnym okrzykiem – Zmartwychwstał Pan! Jest to najmilszy dogmat naszej wiary i największy skarb człowieka wierzącego. Mówi nam on, co będzie po śmierci, a mianowicie: ciała zmartwychwstanie i życie wieczne! W ten sposób tajemnicę Zmartwychwstałego Pana Kościół wiąże z naszą wiecznością. Ten, który umarł, żyje! My, którzy umrzemy, żyć będziemy! Przez chrzest jesteśmy zanurzeni w śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa po to, aby razem z Nim umierając zmartwychwstać.

Ta prawda jest nowa i radosna, bo Chrystusowe światło nie zna zmierzchu! Ono rozświetla mroki naszych serc. Świętowanie Wielkanocy oznacza, że wierzymy na nowo, iż Bóg wkracza nieustanie w nasze dzieje i radykalnie je odmienia.
Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Niech uobecnienie w Kościele i świecie największych tajemnic naszej wiary rozpali gorliwość w Waszych sercach mocą Słowa Bożego, a rozmodleni niech spotkamy Pana, który przychodzi, aby pozostać z nami na zawsze.

Niech Bóg ma Was w swej opiece, a dary Zmartwychwstałego Pana wzmocnią każdą podejmowaną posługę w Kościele. Zawsze ufajmy Bogu i czujmy się wezwani do dawania świadectwa swoim życiem o Chrystusie Zmartwychwstałym. On ustanawia nowy ład. Przemija to, co dawne i oto wszystko staje się nowe!
Siostry i Bracia! Niech w naszych odnowionych serca na nowo rozpala się płomień Bożej miłości.

Z radosną modlitwą pełen wdzięczności
krajowy dyrektor Apostolstwa Modlitwy
Stanisław Groń SJ
Kraków, Wielkanoc 2019


ks. Stanislaw Groń SJ - 24 marca 2019

Długa droga AM przez historię i współczesna misja w Papieskiej Światowej Sieci Modlitewnej

Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania.

2 Kor 2, 14

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, w roku 2019 świętujemy jubileusz 175. rocznicy powstania w Kościele tego papieskiego dzieła. Jego założycielem był  francuski jezuita i pisarz katolicki ks. Franciszek Gautrelet (1807-1886). On to w domu formacji młodych jezuitów w Vals na południu Francji zainicjował powstanie Apostolstwa Modlitwy. Obecnie wspólnota ta przypomina krzew ewangeliczny, który kiełkując z małego ziarna gorczycy, rozrósł się wielce. Przez te 175 lat zawsze ofiarnie służyła modlitwą Kościołowi i aktualnemu papieżowi. Z naszej inicjatywy powstały też materialne dzieła służące wiernym, by tylko wspomnieć w wymiarze polskim krakowską Bazylikę Serca Jezusa, zbudowaną w latach 1909-1912 czy miesięcznik „Posłaniec Serca Jezusowego”, wydawany od 1872 roku do roku 2017, i Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, założone w 1872 roku. Były też inne inicjatywy duchowe, jak chociażby to najbardziej znane i trwające do dzisiaj Poświęcenie Rodzin Bożemu Sercu. Od czasu powstania Apostolstwa Modlitwy we Francji w 1844 roku wsparciem modlitewnym objęło ono już 13 papieży, modląc się w comiesięcznych papieskich intencjach.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 23 grudnia 2018

Życzenia na Boże Narodzenie 2018

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy
i Szanowni Czytelnicy miesięcznika „Modlitwa i Służba”!

W radosnym czasie Bożego Narodzenia przyjmijcie moje najserdeczniejsze życzenia. Niech nasze przygotowanie podjęte w czasie adwentu zaowocuje serdeczną bliskością z Jezusem, Maryją i Józefem, a nasze serca, rodziny, wspólnoty apostolskie niech napełnia pokój, modlitwa oraz troska o bliźnich będących w potrzebie.

Papież Franciszek, w czasie audiencji ogólnej 19 grudnia 2018 roku, zachęcił nas, abyśmy nie zmarnowali okazji, jakie niosą ze sobą nadchodzące święta. Wsłuchajmy się w jego słowa, bo pomogą nam one lepiej świętować i żyć pełnią łaski.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 25 listopada 2018

Jak co roku w Częstochowie

Tegoroczne spotkanie Animatorów Apostolstwa Modlitwy i reprezentantów ognisk apostolskich w Polsce miało miejsce w jezuickim domu rekolekcyjnym w Częstochowie.

Przybyli na nie przedstawiciele z ośrodków w Łodzi, Legnicy, Bytomu, Garbowie Zagrodach, w Zawadzkim, Lesznie, Wrocławiu, Ustrzykach Dolnych, Gdańsku Morenie, Makowie Podhalańskim, Czechowicach-Dziedzicach, w Tyńcu, Rakowie, Jadownikach, Dębicy, Gdyni, Radomiu, w Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Opolu i w Krakowie.

Czytaj więcej

Papiez_Franciszek - 30 października 2018

Intencje AM na 2019 rok

  STYCZEŃ

 Intencja ewangelizacyjna:

Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii.

Czytaj więcej