Słowo kluczowe: Apostolstwo Modlitwy

ks. Stanislaw Groń SJ - 15 grudnia 2017

Niezatarte znamię

Nie jest łatwo w wielkim skrócie przedstawić historię pisma „Posłaniec Serca Jezusowego”, którego dzieje obejmują prawie półtora wieku. To złożony wielowarstwowy twór obrazujący nasze polskie dzieje i wiarę. Na jego kartach opisano bowiem nie tylko wielkie i małe sprawy, którymi ten katolicki miesięcznik się zajmował, ale uwzględniał on także daty, nazwiska, biogramy ludzi charyzmatycznie oddanych sprawom Kościoła i Ojczyzny, by tylko wspomnieć naszego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszkę, którego 200. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Angażował się ten miesięcznik także w znaczące dzieła, które inicjował, i za którymi stał ideowo i materialnie. Wspomagał modlitwą i przyczynił się wydatnie do zebrania wielu datków od ogromnej liczby darczyńców na rzecz wybudowania w Krakowie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wotum narodowego. Od 1903 r. podejmował taką akcję na swoich łamach. Znajdziemy w nim opis zakończenia budowy w 1912 r., konsekracji świątyni w roku 1921 oraz w wielu artykułach przedstawienie szczegółów jego wyposażenia.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 9 grudnia 2017

Biuletyn „Modlitwa i Służba”

Od roku 2018 biuletyn „Modlitwa i Służba” będzie naszym organem pomagającym w formacji duchowej. Miesięcznik ten będziemy rozsyłać do ośrodków AM (na adres animatorów lub parafii), które go zamówią.

Będzie płatny dopiero po sprzedaniu go przez was. Koszty biuletynu i przesyłki można będzie uregulować, wpłacając na konto bankowe Krajowego Sekretariatu AM w Krakowie (nr konta bankowego: 20124046501111001032150033). Proszę koniecznie o zgłoszenie na adres Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy potrzebnej ilości egzemplarzy, abyśmy mogli oszacować wielkość nakładu druku. Biuletyn będzie formatu A4 – czarno-biały z kolorową okładką i dużym krojem czcionki. Będzie miał 20 stron. Znajdziecie w nim komentarz do miesięcznej papieskiej intencji, do niedzielnych Ewangelii, biogram patrona miesiąca, duchowość AM, nauczanie papieskie, życie AM, różne modlitwy i nasze ogłoszenia.

Czytaj więcej

Papiez_Franciszek - 26 sierpnia 2017

Intencje AM na 2018 rok

  STYCZEŃ

 Intencja ewangelizacyjna:

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 1 czerwca 2017

Poznaj Apostolstwo Modlitwy – prezentacja

Zapraszam do zapoznania się z duchowością Apostolstwa Modlitwy – czyli Światową Siecią Modlitewną. Jesteśmy obecni w 97 krajach na świecie.

Oglądając tę prezentację, poznacie lepiej nasze cele i zadania polegające między innymi na modlitwie w intencji misji i ewangelizacji prowadzonej przez Kościół katolicki. I Ty możesz należeć do grona osób modlących się w intencjach papieża Franciszka wraz z ogniskami modlitewnymi działającymi w naszej Ojczyźnie w wielu parafiach i wspólnotach zakonnych. Niech łączy nas modlitwa i służba dla Boga i ludzi w Światowej Sieci Modlitewnej.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 stycznia 2017

Intencje AM na 2017 rok

  STYCZEŃ

 Intencja ewangelizacyjna:

Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 29 stycznia 2016

Jubileusz 35-lecia Apostolstwa Modlitwy w Radomiu

Odrodzone Apostolstwo Modlitwy w Radomiu liczy już 35 lat i ma ponad 400 członków, którzy aktywnie uczestniczą w misji ewangelizacyjnej wspierającej swymi modlitwami i ofiarami Kościół powszechny i lokalny.

Z tej okazji w dniu 18 października 2015 roku została odprawiona w jezuickim kościele p.w. Świętej Trójcy w Radomiu  Msza święta pod przewodnictwem  ordynariusza  diecezji radomskiej ks. bpa Henryka Tomasika, któremu towarzyszyli w koncelebrze prezbiterzy: ks. Jan Noszczak SJ, superior wspólnoty jezuitów, ks. Stanisław Groń SJ, krajowy dyrektor Apostolstwa Modlitwy, ks. Krzysztof Fijałkowski SJ, aktualny opiekun AM w Radomiu. ks. Edward Smaga SJ, były opiekun AM w Radomiu, i ks. Tomasz Herc, sekretarz ks. biskupa, oraz ks. Hubert Czuma SJ. Na początku Mszy świętej zostały odczytane okolicznościowe listy: od ojca prowincjała Tomasza Ortmanna SJ oraz krajowego dyrektora Apostolstwa Modlitwy. Kazanie wygłosił Ksiądz Biskup. Uroczystość poprzedziły 3-dniowe  rekolekcje wygłoszone przez jezuitę ks. Stanisława Gronia z krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy z Krakowa. Podczas liturgii miejscowy chór wykonał wiele pięknych utworów słowno-muzycznych.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 9 kwietnia 2015

Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy, zapoznajcie się podczas Waszych spotkań modlitewnych z wybranymi fragmentami dokumentu Droga z Jezusem w apostolskiej gotowości, zaaprobowanego w Rzymie 3 XII 2014 roku przez Papieża Franciszka i Dyrektora Generalnego Apostolstwa Modlitwy Frédérica Fornosa SJ.

Podzielcie się też wzajemnie Waszymi uwagami z kapłanem opiekującym się Waszym Ogniskiem Apostolskim w parafii. To bardzo ważny dokument, będący podstawą programową naszej odnowy w Polsce i w świecie.
Krajowy Dyrektor AM, ks. Stanisław Groń SJ

Czytaj więcej


ks. Stanislaw Groń SJ - 19 czerwca 2014

Zaczęło się od kartki z intencjami

Jezuicki miesięcznik znany w Polsce pod nazwą „Posłaniec Serca Jezusowego” sięga swymi początkami 1872 r. Był wzorowany na biuletynie Apostolstwa Modlitwy, które powstało we Francji w kolegium jezuitów w Vals w 1844 r. Za pośrednictwem prasy jezuici francuscy pragnęli szerzyć przede wszystkim trzy idee: cześć do Serca Jezusowego, zjednoczenie dusz w tym Sercu, gorliwe poświęcenie się dla sprawy Kościoła.

Ubogie początki i siła rozwojowa dzieła

Miesięcznik „Posłaniec Serca Jezusowego” zaczął ukazywać się po połowie XIX w. w różnych krajach i językach. Także w Krakowie zaczęto wydawać go pod koniec tego stulecia. Ten organ Apostolstwa Modlitwy urósł nawet swego czasu do roli najpoczytniejszego czasopisma katolickiego na świecie. Jednoczył ogniska AM w poszczególnych krajach, wytyczał kierunki działania i mobilizował swych członków do modlitwy i ofiarnego czynu. Był czasopismem masowym, które dynamicznie się rozwijało.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 21 stycznia 2014

Nabożeństwo do Serca Zbawiciela aktualne w nowej ewangelizacji

Serce Jezusa jest w najwyższym stopniu symbolem miłosierdzia Bożego. Jest to symbol prawdziwy, stanowiący centrum, źródło, z którego wypłynęło zbawienie dla całej ludzkości. To czyste miłosierdzie! – powiedział papież Franciszek na Anioł Pański 9 VI 2013 r.

Kult Najświętszego Serca Jezusa wypływa z podstawowych prawd wiary katolickiej, z Pisma Świętego i z tradycji Kościoła. Człowiek nie może żyć bez miłości, potrzebna jest mu świadomość, że ktoś go umiłował i wybrał, bez względu na zalety czy zasługi. W naszej epoce usiłuje się pod pozorem postępu zacieśniać wiarę do sfery prywatnej, a z Boga nierzadko czyni się istotę bezosobową. Autentyczny kult Serca Jezusa naprawia ten błąd. Współzałożyciel Apostolstwa Modlitwy o. Henryk Ramiere SJ (1821-1884) istotę tego stowarzyszenia widział w kulcie tegoż Serca, a nasze zadania ujął w słowa:

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 4 stycznia 2013

Ukojenie u Serca Bożego

Kiedy słuchamy słowa Bożego, przyjmujemy i rozważamy je, wówczas nasze życie zmienia się na lepsze – doświadczamy łaskawości dobrego i hojnego Boga.

Słuchając słowa Bożego

Znamy swoją kondycję duchową i fizyczną. Nieraz jesteśmy zmęczeni i utrudzeni. Doświadczamy, jak ciężko jest żyć uczciwie pośród wielu nieuczciwości. Jak ciężko żyć cierpliwie, spokojnie i w czystości serca w kulturze nasyconej niepokojem, rozpustą i wyzyskiem bliźnich. Ale Kościół daje nam jako pomoc krzepiące słowo Boga, wprowadza nas w tajniki mocy Bożej. Mówi nam o Bogu, który nie tylko się nie męczy, ale daje pokrzepienie tym, którzy do Niego przychodzą. Dziś coraz bardziej w naszym społeczeństwie jest upowszechniana troska o psychohigienę, a wielu dba o odpowiednią kondycję ciała. Lecz mimo to utrudzenie pojawia się u każdego z nas. Ból nóg i głowy u ludzi jest bardzo podobny; i to niezależnie, czy jest się starym, czy młodym. Sprawa ze zmęczeniem wygląda dosyć prosto. Czujemy, że potrzebujemy porządnie się wyspać, bo nie jesteśmy w stanie niczego mądrego wymyślić i napisać, czy nie chłoniemy już wiedzy. Łatwo się męczymy, gdy obowiązki wymagają dużego wysiłku, czujności albo gdy pojawia się monotonia zajęć. Kiepska pogoda też na nas działa. Bywa, że i nasza dusza osłabiona w wierze jest jakby „bardziej utrudzona”, a my podatni na pokusy. Wtedy rozmawiamy ze spowiednikiem albo z kimś, do kogo mamy zaufanie. Mówimy z nim o sprawach duchowych, potrafimy otworzyć naszą duszę. Czasami idziemy na spacer, sięgamy po dobrą książkę, po Biblię, aby w słowie Bożym znaleźć jakieś światło rozjaśniające naszą sytuację. Przychodzimy do świątyni, do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, aby być blisko samego źródła łask. I właśnie w takich chwilach Bóg ułatwia nam zrozumienie nas samych i naszych bliźnich i pozwala pojąć sens ponoszonego trudu.

Bazylika Serca Bożego w Krakowie

To wybrane miejsce dla utrudzonych. Od 1960 r. jest tutaj całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu – czyli dostęp do Jezusa dla wszystkich zmęczonych ludzi. W pierwszy piątek miesiąca w tej bazylice odbywa się nocna adoracja Najświętszego Sakramentu umożliwiająca potrzebującym zaczerpnięcie sił od Jezusa. Od wielu lat czuwają w niej członkowie Apostolstwa Modlitwy i czciciele Serca Bożego. Spotkanie z Bogiem na modlitwie daje pokrzepienie, czyli wzmacnia siły, a jak trzeba, to leczy dusze i ciała, goi rany zadane przez życie. Zapewnienie naszego Pana: Ja was pokrzepię jest takie kojące.

Aby to pokrzepienie mogło nastąpić, trzeba ze swoim utrudzeniem przyjść do Jezusa. Zaproszenie jest powszechne: Przyjdźcie do Mnie wszyscy! Choć nie wszyscy przyznają się do stanu wyczerpania, większość jest dziś utrudzona życiowymi problemami i pytaniami. Wielu na różne sposoby szuka możliwości wyjścia z tej sytuacji, pragnąc odsunąć od siebie ciążące im brzemię. I takim pomaganiem samemu sobie, jakby na własną rękę, utrudniają sobie drogę do Serca Boga. Niechęć do wzięcia jarzma Jezusowego staje się zdeklarowaną wolą do dźwigania własnego brzemienia. W świecie, w którym żyjemy, nie brakuje różnych technik ulżenia naszemu obciążeniu, za co trzeba słono płacić. Jedynie Jezus przemawia do nas inaczej niż wszyscy inni. On mówi: Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Chrystus jest potężnym, mocnym Bogiem, który nie uciska i nie zniewala! Ukojenie duszy, o którym mówi, rodzi się także wówczas, gdy pomagamy innym w ich trudzie.

Jarzmo wam zostawię…

Pomiędzy wersetami ewangelicznymi można usłyszeć słowa Pana: „Jarzmo wam zostawię, ale swoją łaską tak was usposobię, że nie będziecie zbytnio go odczuwać!”. Ciężar dźwigany z miłością jest lekki. Wiemy o tym, gdy trudzimy się przy osobie, którą kochamy. Jezus dał nam Eucharystię, a w niej zawarł swoje życie i siłę odpowiednią do nałożonego nam brzemienia. Pan Jezus dba też o to, aby nikt nie został obciążony ponad swoją wytrzymałość. Ludzka miłość wsparta Bożą pomocą nie może przegrywać! Dlatego kapłani wspierają w swej posłudze także tych, którzy oddalili się od wspólnoty Kościoła. Podobną pomoc okazują ludzie świeccy tym, co się zagubili i potrzebują nie tylko dobrego słowa, ale strawy, ciepłego kąta i modlitwy.

Jezusowi żal było kiedyś ludzi pozostawionych samym sobie, obciążonych legalizmem Prawa. Dlatego zaprosił i wezwał ich do Siebie, chcąc im wskazać prawdziwą drogę do Ojca. Nie obiecywał, że uwolni ich od każdego brzemienia, nie wabił zapewnieniem, że będą żyli wygodnie i bez ciężaru Prawa. Jasno stawiał swym uczniom wymagania, lecz uczynił coś, czego nie uczynił żaden z nauczycieli Prawa: podsunął i zaoferował swoją pomoc. Jarzmo Jego nakazów staje się nie tylko możliwe do uniesienia, ale nawet przyjemnie słodkie, gdy z tej pomocy skorzystamy. Przykład życia Jezusa okazał się wzorem dla wielu. Czego nauczał, to także i sam czynił. Nie bez znaczenia jest dla nas zachęta: Uczcie się ode Mnie nieść jarzmo przykazań oraz trudu życia cicho i pokornie. Jezus zaprasza wszystkich do Siebie, chce zbawić wszystkich. Ci, co w Jego szkole pojmą znaczenie sensu pracy i cierpienia, z pewnością doświadczą, że Jego jarzmo jest naprawdę słodkie, a Jego brzemię lekkie. Możemy polegać na Nim. On weźmie nasz ciężar na Siebie. Jego moc może z łatwością zastąpić naszą słabość. Jego siła pomoże nam nieść każde obciążenie!