Słowo kluczowe: Bóg

ks. Stanislaw Groń SJ - 12 sierpnia 2018

Chleb z nieba

Słowa kluczowe:

19. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Jana 6, 41- 51

Słowa Jezusa: Jam jest chleb, który z nieba zstąpił u Żydów wzbudziły zgorszenie, i szemrali przeciwko Niemu.

Nurtowało ich pytanie, w jaki sposób miałby Jezus zstąpić z nieba? Jak będąc człowiekiem, może mieć boskie pochodzenie i dlaczego nazywa Boga Ojcem, a ludziom obiecuje życie Boże? Nie dostrzegli w Jezusie objawienia się Boga. Szemrali! Człowieczeństwo Jezusa stanowiło objawienie się Boga, a Jego ciało było rzeczywistym ciałem. On jest Słowem, które stało się ciałem! Kto spożywa Jego ciało i karmi się nim, ma życiową więź z Jezusem i z Bogiem Ojcem.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 24 września 2013

Święci Archaniołowie: Gabriel, Rafał i Michał

Arch Gabriel wikipediaMiłosierny Bóg troszczy się o człowieka, dba o nas i stąd mamy aniołów, którzy są obecni przy nas, chronią nas i pomagają nam. Anioły są „sposobami” obecności Boga objawiającego się w świecie, Jego manifestacją i Jego głosem. Łączą niebiosa z ziemią i „sprowadzają” na nią Boga. Wszędzie tam, gdzie możemy spotkać się z dobrocią, miłością, jednością, tam też obecny jest anioł. Nierzadko słyszymy: Ty jesteś moim aniołem, a mówimy tak wtedy, gdy spotykamy się z okazaną nam czyjąś dobrocią, życzliwością. Słusznie tak czynimy, bowiem w tej pomagającej nam osobie objawia się nam dobroć i miłosierdzie Boga. „Mieć anioła” oznacza uczestniczyć w dobroci Bożej, w okazanej nam Jego łasce.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 22 sierpnia 2013

Wąska czy szeroka brama?

Słowa kluczowe:

21. Niedziela zwykła
Ewangelia: Łk 13, 22-30

Pytanie o zbawienie człowieka jest wciąż aktualne. W Biblii Bóg jest ukazany jako Ten, który zbawia. Ale Jego powszechna wola zbawcza spotyka się z różną reakcją ludzi. Ewangelia przestrzega przed zbytnią pewnością siebie w kwestii zbawienia. Taka nadmierna pewność cechowała kiedyś Żydów, którzy sądzili, że należąc do Narodu Wybranego, mają zapewnione zbawienie i nie muszą się o nie starać.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 6 lipca 1999

Denar podatkowy, czyli o ludzkich i Boskich prawach

denarPrzeczytaj w skupieniu tekst Ewangelii Mk 12,13-17. Przyjmij postawę szacunku wobec Boga i Jego świętości i rozpocznij medytację. Duch Święty wesprze twoją modlitwę.

Chwilowi sprzymierzeńcy

Rozważ, jak dwa wrogie sobie ugrupowania, okazujące niechęć wobec siebie, sprzymierzyły się, aby podstępnie sprowokować Jezusa i podchwycić Go w mowie. Faryzeusze byli wrogo nastawieni wobec rzymskiej władzy okupacyjnej, a herodianie współpracowali z nią. Nacjonaliści i kolaboranci sprzymierzyli się ze sobą, aby zwarcie ukazać wrogość wobec Jezusa w obłudzie i w intrygach prowokatorów. Wspólna nienawiść do Niego i pragnienie wyeliminowania Go z życia pozwoliły im na ten czas zapomnieć o dzielących ich różnicach i razem przygotowali pułapkę na Niego. Chcieli pozbawić Jezusa zaufania i sympatii tłumów, gdy publicznie postawią Go przed problemem płacenia podatku.

Majstersztyk przebiegłości

Plan kłopotliwego pytania był sprytnie obmyślany: gdyby Jezus odmówił płacenia podatku obcej władzy, świadczyliby przeciw Niemu, że On jest buntownikiem i z pewnością zostałby uwięziony. Gdyby zaś polecił płacić Cezarowi, to sprowadziłby na siebie groźny w skutkach gniew ludu, który nienawidził okupanta. Pytanie: Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? było postawione w obecności wpatrujących się w Jezusa i wsłuchanych w Jego słowa tłumów. Poprzedzająca podstępne pytanie, pochwała Jezusa jako prawdomównego, nauczającego drogi Bożej, pełna była obłudy i fałszu. Miała na celu niejako uśpić Jezusa w należytym rozstrzygnięciu dylematu. Medytuj, w jaki sposób Jezus poznał ich obłudę i zapytał: Czemu Mnie wystawiacie na próbę?

Czytaj więcej