Słowo kluczowe: Dobry Pasterz

ks. Stanislaw Groń SJ - 12 maja 2019

Dobry Pasterz

Słowa kluczowe:

4. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia według św. Jana 10, 27-30

Najstarsze obrazy z rzymskich katakumb przedstawiają Jezusa jako Dobrego Pasterza.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 21 listopada 2017

Król, Pasterz, Sędzia

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Ewangelia: Mt 25, 35-43

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Ewangelia mówi o Synu Człowieczym, przychodzącym w chwale i o zgromadzonych przed Nim narodach.

To Pasterz, który już nie gromadzi owiec-ludzi w jednej owczarni, lecz je rozdziela na dwie części. Jedną dla owiec, drugą dla kozłów. Król-Sędzia po przekroczeniu przez nas wieczności wyda wyrok!

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 6 kwietnia 2015

Zatroskany nie tylko o nas

Słowa kluczowe:

4. Niedziela Wielkanocna;
Ewangelia: J 10, 11-18

Jezus w swoim nauczaniu odwoływał się do obrazu dobrego pasterza. Trudne prawdy religijne wyjaśniał za pomocą pojęć dobrze znanych swoim słuchaczom. Dlatego mówił im o owcach i pasterzach zatroskanych o stado!

Chciał pokazać swoją troskę o lud i odsłonić przepaść pomiędzy Sobą a faryzeuszami i uczonymi w Prawie, którzy nie dbali o powierzonych im ludzi, lecz nakładali na nich ciężary skostniałego prawa. Wilki wyrządzają wiele szkód w Bożym stadzie także i dzisiaj. Lud Boży zasługuje na dobrych pasterzy, którzy znają swe owce po imieniu, trudzą się dla nich i dla ich obrony nie wahają się oddać życia! Najemnik i ten kto nie jest pasterzem to biblijny kod na oznaczenie tych, co nie troszczą się o lud. Dzisiaj można znaleźć też takich, co w prowadzeniu ludzi do Boga bardziej są najemnikami niż pasterzami. Módlmy się o przemianę ich serc.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 6 listopada 2014

Dobry Pasterz

phoca thumb l dobry pasterzMozaika tak zatytułowana znajduje się w środkowej arkadzie północnej nawy głównej. Scena jest ilustracją ewangelicznej przypowieści zapisanej przez św. Łukasza (15,1-7). Jej projekt wykonał Leonard Stroynowski. Układanie mozaiki Dobrego Pasterza zostało zakończone w połowie roku 1923 roku. Bratu zakonnemu, jezuicie, Wojciechowi Pieczonce pomagał w jej złożeniu Teodor Podobieński. Od wykonania tej mozaiki rozpoczęto dekoracje w nawie głównej świątyni. Układanie jej trwało ponad sześć miesięcy.

Czytaj więcej