Słowo kluczowe: koncha

ks. Stanislaw Groń SJ - 7 listopada 2014

Przesłanie teologiczne

phoca thumb l koncha3Tym artykułem kończymy omówienie wystroju konchy ołtarzowej w Bazylice Serca Jezusa. Przedstawiliśmy już program ikonograficzny 12 mozaik, stanowiących centralną oś kompozycji oraz zaprezentowaliśmy 16 mozaik, znajdujących się po prawej stronie wnętrza konchy. Teraz przedstawimy 16 mozaik, znajdujących się po lewej stronie (patrząc od strony widza). Ich opis zaczynamy od najwyższej położonego kasetonu i kontynuujemy go, schodząc promieniście w dół.

      Pierwsza z mozaik przedstawia Serce. Symbolizuje ono zbawczą ofiarę Jezusa oraz odwieczną miłość Boga do ludzi, zogniskowaną w Sercu Zbawiciela. Znajduje się ono na przecięciu ciemnego krzyża, wkomponowanego w złote tło. Serce w kolorze szkarłatnym okolone jest zieloną cierniową koroną. Nie nosi śladu przebicia włócznią, lecz zostało ukazane w chwale. Rozchodzą się od niego liczne białe promienie, symbole łask ofiarowanych światu. W dolnej części tej mozaiki widnieje pięć białych gwiazd. Być może symbolizują one pięć ran umęczonego Chrystusa w wizji Jego chwały.

Czytaj więcej


ks. Stanislaw Groń SJ - 7 listopada 2014

Kasetony w Bazylice Serca Jezusa

konchaW poprzednim artykule zajmowaliśmy się 12 mozaikami w dekoracji konchy, stanowiącymi oś jej kompozycji. Teraz omówimy 16 kasetonów, znajdujących się po prawej stronie i ułożonych w czterech rzędach. Opis każdego z nich zaczynamy od najwyższego pola i kontynuujemy go, schodząc w dół.

      Pierwsza z mozaik przedstawia Klucze. Symbol ten wskazuje na Chrystusa i na Kościół oraz jego władzę sięgającą Królestwa niebieskiego. Chrystus otwiera więzienia spętanym nędzą grzechu i On posiada klucze do życia, śmierci i otchłani (Ap 1,17). Zbawiciel mocą swej męki i zmartwychwstania otwiera bramy swego Królestwa. Jezus przekazał Piotrowi i jego następcom władzę kluczy – zarządzanie skarbami zbawienia. Na złotym tle mozaiki widzimy ciemny krzyż, na którego przecięciu widnieją dwa duże klucze. Ich pióra mają piękny kształt z charakterystycznie zaznaczonymi dużymi zębami, mającymi wcięcia w formie krzyża. Oczka kluczy są finezyjnie ukształtowane.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 7 listopada 2014

Przesłanie teologiczne mozaik ołtarza głównego Bazyliki Serca Jezusa

phoca thumb l konchaW poprzednim artykule omówiliśmy dekoracje i przesłanie teologiczne półkolistego pola górującego nad całością wnętrza konchy, a przedstawiającego Ducha Świętego i Jego dary. W tym artykule zajmiemy się symboliką ikonograficzną wyrażającą teologiczny przekaz zawarty w dekoracji dwunastu kasetonów, położonych centralnie w środkowej części konchy, stanowiących symboliczną oś kompozycji.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 7 listopada 2014

Mozaika Ducha Świętego

Duch ŚwiętyMozaiki zdobiące stiukowe wnętrze konchy neorenesansowego ołtarza głównego w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie zaprojektował profesor krakowskiej Szkoły Przemysłu Artystycznego, Jan Bukowski. Wykonał je na przestrzeni jednego roku (1918-1919) jezuicki brat zakonny Wojciech Pieczonka.

Czytaj więcej


ks. Stanislaw Groń SJ - 6 listopada 2014

Ołtarz główny w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie

Słowa kluczowe:

phoca thumb l oltarz glownyProjektodawcą Bazyliki był utalentowany młody polski architekt Franciszek Mączyński (1874-1947). Kiedy w 1907 r. ojcowie jezuici zlecili mu prace nad projektem świątyni, miał zaledwie 33 lata. Wykonał aż trzy projekty (secesyjny, neoromańsko-neogotycko-neobarokowy i postsecesyjny) i jak napisał ks. J.L. Kontkowski SJ, w książce pt.: Jezuicki Kościół Serca Jezusa w Krakowie, ten trzeci okazał się najbardziej spójny w rzucie i zwarty w bryle, i najbardziej malowniczy. To właśnie ten projekt został przyjęty i przeznaczony do realizacji.

      W roku 1914 Mączyński zaprojektował do tej świątyni również ołtarz główny; nawiązuje on stylem do włoskiego neorenesansu.

Czytaj więcej