Słowo kluczowe: Miłosierny Samarytanin

ks. Stanislaw Groń SJ - 13 lipca 2019

Samarytanin i bliźni

15. Niedziela zwykła;
Ewangelia według św. Łukasza 10, 25-37.

Uczony w Prawie zadał pytanie Jezusowi, wystawiając Go na próbę: Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Chciał wiedzieć, który z czynów nakazywanych przez Prawo tym, którzy chcieli osiągnąć życie wieczne, jest najważniejszy. Chodziło mu o przykazanie, które obejmowałoby wszystkie inne. Jezus odpowiedział pytaniem na pytanie. Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? W ten sposób zachęcił go, aby w Piśmie szukał odpowiedzi. Wówczas uczony rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego (Pwt 6, 5; Kpł 19,18). Jezus pouczył rozmówcę, że nie powinno się wystawiać na próbę Boga, a także ocenił jego znajomość Pisma, mówiąc: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Ale uczony zadał nowe pytanie: A kto jest moim bliźnim? Odpowiedzią była przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 6 listopada 2014

Miłosierny Samarytanin

phoca thumb l samarytaninMozaika zatytułowana Miłosierny Samarytanin jest artystyczną ilustracją przypowieści zapisanej w Ewangelii według św. Łukasza (10,30-37). Jezus opowiedział ją uczonemu w Prawie, aby go pouczyć, kto jest jego bliźnim. Przypowieść ta ukazuje zachowanie się człowieka, który kocha.

      Mozaika umiejscowiona jest w przestrzeni o kształcie zbliżonym do trójkąta łuku ściennego, znajdującego się po lewej stronie nawy środkowej bazyliki (patrząc od wejścia głównego). Jak większość mozaik w tej świątyni pełni ona funkcję nie tylko dekoratywną, ale przede wszystkim katechetyczną: ludziom, którzy wysłuchali słowa Bożego, ukazuje wizualnie osobę spełniającą dobry uczynek. Słowo przyjęte z wiarą winno kształtować postawy miłosierdzia, wyrażające się w pomaganiu bliźniemu. Słowo winno nas pobudzać do miłości ofiarnej, do pełnienia dobrych uczynków nawet wobec przeciwników politycznych, ludzi nam niechętnych czy wyznawców innych religii. W Królestwie, które głosi Jezus, nie ma barier. Jest ono otwarte dla każdego, nie zna religijnych czy politycznych podziałów.

Czytaj więcej