Słowo kluczowe: Piotr

ks. Stanislaw Groń SJ - 22 sierpnia 2014

Wyznanie Piotra

21. Niedziela zwykła;
Ewangelia: Mt 16, 13-20


Pytania zadane przez Jezusa swoim uczniom: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A wy, za kogo Mnie uważacie? przypominają współczesne sondaże na temat popularności ważnych osób. Jezusowi chodziło nie o opinię innych o Nim, lecz o wiarę jego uczniów, z Piotrem na czele, w Niego.

Nie wystarczy wiedzieć, co niektórzy sądzą o Jezusie i co o Nim mówią. Wybór Jezusa to nasza osobista odpowiedź wiary, która nie jest teoretyczną wiedzą. On chce naszego zaangażowania się w Jego sprawy. Chce, abyśmy żyli w Jego prawdzie! Pyta więc wprost: A ty za kogo Mnie uważasz? Czy jestem dla ciebie Synem Bożym? Święty Paweł nie napisał: Wiem, w co wierzę, lecz wiem komu uwierzyłem (2 Tym 1, 12). Chrześcijaństwo nie polega na recytowaniu wyznania wiary, lecz na poznawaniu i przyjęciu Osoby Chrystusa.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 21 stycznia 2014

Powołani, aby służyć

3. Niedziela zwykła
Ewangelia: Mt 4, 12-23

Jezus przyszedł do Galilei po okresie przebywania na pustyni, gdzie przygotowywał się duchowo do głoszenia Ewangelii. Zasadnicza część Jego działalności dokonać się miała tutaj, w Galilei.

W porównaniu z Judeą kraina ta wydawała się mniej ważna i niezbyt religijna. Izajasz powiedział o niej, że jest to Galilea pogan (Mt 4, 15). A jednak w ten rejon Jezus skierował się ze swą misją. Przechodził obok Jeziora Galilejskiego, gdzie toczyło się życie Jego pierwszych uczniów, Szymona i Andrzeja. Jezus zastał ich przy pracy, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli to prości cuchnący rybą ludzie. Ujrzał ich, przeniknął swoim spojrzeniem i głęboko wniknął w ich serca. Spojrzenie to zostało wzmocnione wypowiedzeniem słów kryjących tajemniczą moc: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Zostali zaproszeni, aby wyjść ze swojego świata i uwierzyć słowu Jezusa. Ich decyzja była natychmiastowa. Powołani, aby służyć – poszli za Nim!

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 19 lutego 2013

Światło Taboru

2. Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia: Łk 9, 28-36

Na górze Tabor Jezus nie zagwarantował długiego pobytu wybranym apostołom: Piotrowi, Janowi i Jakubowi; mimo że zaprowadził ich w miejsce, gdzie nie odczuwali ciężaru życia, to jednak chwila ta szybko minęła. Zeszli z góry, a Jezus wezwał ich do czuwania z Nim w czasie Jego udręki i panowania księcia ciemności.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 5 stycznia 2002

Święto katedry św. Piotra

Słowa kluczowe:

Do roku 1969 Kościół łaciński obchodził dwa święta związane ze Stolicą Piotrową: Katedry św. Piotra w Rzymie (18 I ) i Katedry św. Piotra w Antiochii (22 II). Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry świętego Piotra, wspominając że Apostoł był biskupem tego miasta. To święto – rozszerzone na cały Kościół – przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Po reformie kalendarza liturgicznego obydwa święta połączono w jedno i obchodzi się je jako Święto Katedry św. Piotra. W tym dniu Kościół modli się, aby: (…) pośród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 3 września 1999

O uratowaniu Piotra, kiedy wstawał świt

Słowa kluczowe:

piotrPo przeczytaniu Ewangelii Mt 14,22-36 skupiony skieruj myśli do Boga i proś Ducha Świętego o pomoc w modlitwie.

Noc, morze i wicher

Zbliżał się wieczór i Jezus odesłał uczniów, aby przeprawili się na drugi brzeg jeziora. Wiał przeciwny wiatr i utrudniał wiosłowanie. Mocno kołysało łodzią. Głębiny wody urealniały niebezpieczeństwo wyprawy, a mimo to Jezus posłał uczniów, aby dobili do wyznaczonego brzegu. Apostołowie byli Mu posłuszni, lecz nie oznaczało to wcale, że podczas tej wyprawy unikną kłopotów. Medytuj, jak uczestnicy wyprawy z wielkim wysiłkiem walczyli z przeciwnym wiatrem, ze wzburzonymi falami i zmęczeniem. Jezus przyszedł, gdy uczniowie bardzo Go potrzebowali, ale zjawił się dopiero pod koniec nocy, nie wcześniej. Przyszedł do nich, idąc po wodzie, a było to o czwartej straży nocnej (między godziną trzecią a szóstą nad ranem, gdy już świtało). Ujrzawszy Go, apostołowie przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa, i nawet krzyknęli. On jednak odezwał się i uspokoił ich: Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się – jakby chciał powiedzieć – jestem Tym, który zbawia, ratuje, wyzwala. Niepokój ustąpił miejsca poczuciu bezpieczeństwa.

Czytaj więcej