Słowo kluczowe: rok życia konsekrowanego

ks. Stanislaw Groń SJ - 2 lutego 2015

Osoby konsekrowane żywymi ikonami Boga

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Podczas Waszych lutowych spotkań refleksyjno-modlitewnych przeczytajcie Słowo pasterskie ks. bp. Kazimierza Gurdy, przewodniczącego Komisji ds. Życia Konsekrowanego Konferencji Episkopatu Polski, napisane na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego.

Koniecznie podzielcie się między sobą przemyśleniami powstałymi po tej lekturze. Niech Wasza modlitwa w ciągu tego roku będzie darem dla kobiet i mężczyzn, których Pan wybrał i powołał do takiej formy życia. Pewnie wiele razy ich modlitwy wyprosiły u Boga i wyjednały Wam i Waszym bliźnim niejedną łaskę, dlatego z wdzięcznością serca dajcie im ten dar modlitwy i okażcie im – jeśli stać Was nas to – jakąś pomoc materialną. Myślcie szczególnie o siostrach i zakonnikach pracujących na misjach na Wschodzie Europy i w Afryce. Może być dla nich miłym prezentem opłacona im przez Was np. roczna prenumerata „Posłańca Serca Jezusowego”.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 20 stycznia 2015

Rok Życia Konsekrowanego

Papież Franciszek ogłosił rok 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego w związku z 50. rocznicą ogłoszenia dekretu Soboru Watykańskiego II Perfecta caritatis o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego (28 października 1965 r.).

Obchody jubileuszowe potrwają do 2 lutego 2016 roku. Opis wyjaśniający logo przedstawiła i zatwierdziła Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wyraża ono podstawowe wartości tej szczególnej formy życia i podkreśla nieustanne działanie Ducha Świętego, który w ciągu wieków pomnaża bogactwa płynące z praktyki rad ewangelicznych poprzez liczne charyzmaty.

Logo przedstawia gołębia utworzonego z napisanego w języku arabskim słowa „pokój”. Ma to oznaczać, że powołanie do życia konsekrowanego jest przykładem powszechnego pojednania w Chrystusie. Gołąb unosi się nad symbolizującą harmonię elementów ludzkich i ponadnaturalnych mozaiką w formie wody. Tuż obok umieszczono trzy gwiazdy jako odniesienie do miłości trynitarnej. Z kolei nad skrzydłami gołębia widnieje wielościenny symbol globu oddający często podkreślaną przez papieża Franciszka mnogość kultur współczesnego świata. W wersji łacińskiej logo umieszczono napisy: Vita consecrata in Ecclesia hodie (Życie konsekrowane w Kościele dzisiaj) oraz Evangelium, Prophetia, Spes (Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja).