Słowo kluczowe: sanktuarium

ks. Stanislaw Groń SJ - 11 lutego 2000

Lourdes – wezwanie do nawrócenia

Błogosławiona Jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi (…) Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki.

Jdt 13,18-20a

Liturgiczne wspomnienie pierwszego objawienia Najświętszej Maryi Panny w Lourdes, przypadające dnia 11 lutego, to przypomnienie, że Maryja w kulcie Kościoła zajmuje szczególne, bo pierwsze po Chrystusie miejsce. To wspomnienie ofiarowuje możliwość kontemplacji Maryi jako źródła i zdroju łask, wypływającego dla uzdrowienia chorych.

Czytaj więcej