Słowo kluczowe: Sędzia

ks. Stanislaw Groń SJ - 21 listopada 2017

Król, Pasterz, Sędzia

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Ewangelia: Mt 25, 35-43

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Ewangelia mówi o Synu Człowieczym, przychodzącym w chwale i o zgromadzonych przed Nim narodach.

To Pasterz, który już nie gromadzi owiec-ludzi w jednej owczarni, lecz je rozdziela na dwie części. Jedną dla owiec, drugą dla kozłów. Król-Sędzia po przekroczeniu przez nas wieczności wyda wyrok!

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 6 listopada 2000

Nieustępliwa wdowa

Słowa kluczowe:

…czyli o prawie do życia i o wytrwałej modlitwie

Obierz odpowiednie miejsce, w którym czujesz się dobrze, i przyjmij postawę pełną szacunku wobec Boga i Jego majestatu. Przeczytaj w skupieniu tekst Ewangelii św. Łk 18,1-8 i rozpocznij medytację. Pamiętaj, że gdy się modlisz i ofiarowujesz swój czas Bogu, Duch Święty pomaga ci, abyś modlił się owocniej.

SŁABA KOBIETA – WDOWA

Kim była ewangeliczna wdowa? Jej sytuacja życiowa była trudna. Nie miała męża, a więc kogoś szczególnie bliskiego, kto kochałby ją i potrafiłby stanąć w jej obronie. Nie miała także nikogo innego, kto mógłby wstawić się za nią, żyła bowiem sama, a jej przeciwnik nękał ją. Z pewnością była biedną osobą, ale uporczywie obstawała przy swoim. Chciała odzyskać należny jej szacunek i zabezpieczyć swoje prawa do godnego życia. Zdana była bez reszty na łaskę i niełaskę sędziego. Wiele razy błagała go, aby obronił ją przed jej przeciwnikiem. Sądziła, że interwencja sędziego – jako przedstawiciela prawa – w jej sprawie będzie skuteczna. Nie stać jej było na to, aby dać przekupnemu sędziemu łapówkę. Nikt w mieście nie stanął po jej stronie i sama walczyła o swoje prawa wobec przeciwnika. Nieuczciwy sędzia nie chciał wziąć jej w obronę. Skuteczną bronią kobiety była jednak jej wytrwałość.

Czytaj więcej