Słowo kluczowe: Wielkanoc

ks. Stanislaw Groń SJ - 20 kwietnia 2019

Życzenia wielkanocne 2019

Drodzy Członkowie Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy!

Przeżywamy wraz z całym Kościołem święta Wielkanocy. Obchodzimy je w szczególnym dla nas czasie Jubileuszu 175-lecia istnienia na świecie Apostolstwa Modlitwy – tego papieskiego dzieła. Pisząc do Was życzenia na tegoroczną Wielkanoc w Roku Pańskim 2019, dziękuję Bogu za wszystkie otrzymane łaski i w modlitewnej wdzięczności łączę się z Wszystkimi, którzy wpisali się w jego historię i tworzą jego teraźniejszość i przyszłość.

Drodzy Księża Proboszczowie, Opiekunowie, Animatorzy i wszyscy Członkowie i tego stowarzyszenia. Kościół w Wielkanoc głosi Ewangelię z triumfalnym okrzykiem – Zmartwychwstał Pan! Jest to najmilszy dogmat naszej wiary i największy skarb człowieka wierzącego. Mówi nam on, co będzie po śmierci, a mianowicie: ciała zmartwychwstanie i życie wieczne! W ten sposób tajemnicę Zmartwychwstałego Pana Kościół wiąże z naszą wiecznością. Ten, który umarł, żyje! My, którzy umrzemy, żyć będziemy! Przez chrzest jesteśmy zanurzeni w śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa po to, aby razem z Nim umierając zmartwychwstać.

Ta prawda jest nowa i radosna, bo Chrystusowe światło nie zna zmierzchu! Ono rozświetla mroki naszych serc. Świętowanie Wielkanocy oznacza, że wierzymy na nowo, iż Bóg wkracza nieustanie w nasze dzieje i radykalnie je odmienia.
Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy! Niech uobecnienie w Kościele i świecie największych tajemnic naszej wiary rozpali gorliwość w Waszych sercach mocą Słowa Bożego, a rozmodleni niech spotkamy Pana, który przychodzi, aby pozostać z nami na zawsze.

Niech Bóg ma Was w swej opiece, a dary Zmartwychwstałego Pana wzmocnią każdą podejmowaną posługę w Kościele. Zawsze ufajmy Bogu i czujmy się wezwani do dawania świadectwa swoim życiem o Chrystusie Zmartwychwstałym. On ustanawia nowy ład. Przemija to, co dawne i oto wszystko staje się nowe!
Siostry i Bracia! Niech w naszych odnowionych serca na nowo rozpala się płomień Bożej miłości.

Z radosną modlitwą pełen wdzięczności
krajowy dyrektor Apostolstwa Modlitwy
Stanisław Groń SJ
Kraków, Wielkanoc 2019


ks. Stanislaw Groń SJ - 29 marca 2018

Wielka Sobota

W Wielką sobotę przed południem odbywa się w kościele święcenie pokarmów. Wieczorna Liturgia Wielkiej Nocy obejmuje:

1. Poświęcenie ognia i przygotowanie paschału oraz jego pochwałę (Exsultet); 2. Liturgię Słowa, Gloria, kolektę; 3. Liturgię chrzcielną – święcenie wody chrzcielnej poprzedzone Litanią do Wszystkich Świętych (ewentualnie chrzest dorosłych), odnowienie przymierza chrztu, modlitwę powszechną; 4. Liturgię eucharystyczną. 5. Rezurekcję (procesja rezurekcyjna odbywa się bezpośrednio po wieczornej liturgii, obchodzi się dookoła świątynię z figurką Zmartwychwstałego, ogłaszając zwycięstwo Chrystusa, ze śpiewem Wesoły nam dzień dziś nastał).

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 28 marca 2018

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dniem żałoby bez sprawowania Ofiary Eucharystycznej. Liturgia tego dnia posiada jednak strukturę Mszy: liturgię Słowa i modlitwę wiernych, podwyższenie i adorację krzyża, Modlitwę Pańską i Komunię św.

Czytania liturgiczne mówią o śmierci Jezusa na krzyżu i chociaż w naszych ludzkich kategoriach krzyż jest końcem wszystkiego, czymś niewytłumaczalnym, to jednak dla Boga jest początkiem wielkiego dzieła zbawczego człowieka. Dlatego będziemy śpiewać: Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Bóg uczynił ten znak odrzucenia, klęski i bezsensu znakiem miłości, zwycięstwa i nadziei. To jest boska logika krzyża!

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 28 marca 2018

Wielki Czwartek

Święte Dni Paschalne wyrażają samą istotę chrześcijaństwa – Paschalne Misterium Chrystusa. W zbawczych wydarzeniach ukazuje się niepojęta tajemnica Bożej Miłości.

W tych dniach nie tylko będziemy wspominać mękę naszego Pana, ale będziemy uczestniczyć w niej poprzez liturgię Kościoła. Triduum Paschalne w każdym swoim elemencie, nawet w postrzeganym przez nas jako mrocznym, jest światłem i powinno być dla nas źródłem radości wlanym w nasze serca przez miłość i miłosierdzie Boga.

Liturgia Wielkiego Czwartku i Wieczerzy Pańskiej, rozpoczyna obchód misterium paschalnego Jezusa Chrystusa. W przeddzień męki Jezus po raz ostatni wieczerzał ze swoimi uczniami. Ustanowił wówczas Najświętszą Ofiarę i sakrament kapłaństwa, cierpiał też udrękę w Ogrojcu, gdzie został pojmany.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 11 kwietnia 2017

Życzenia wielkanocne 2017

Słowa kluczowe:

Drodzy Członkowie Apostolstwa Modlitwy!

Nasz Pan Jezus Chrystus nie zakończył swej misji zbawczej, umierając na krzyżu, i nie zakończył jej też w grobie. On Zmartwychwstał! I w tym jest nasza nadzieja, bo zamieszkuje w nas Bóg, który jest nieśmiertelny. My również mamy tę nieśmiertelność, bo zostaliśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie!

Gdy kiedyś przyjdzie do nas siostra śmierć, uśpi nasze ciała, które czekać będą na zmartwychwstanie. Odwieczny Bóg – Ten, który żyje na wieki, to sprawi. Ten Duch, który wskrzesił Jezusa z martwych, wskrzesi i nas!

Wierzyć w Syna Człowieczego oznacza dla nas, że nie umrzemy na wieki, a żyć będziemy, bo On złożył nam taką obietnicę. Nasze ciała przekroczą próg wieczności, i w tym kryje się Boża tajemnica i wielka miłość Chrystusa do ludzi.

Zmartwychwstały Syn Boży pojawił się w ludzkim ciele, On nie zrezygnował z niego i wciąż je ma, przebywając w niebie z Ojcem i Duchem, gdzie odbiera chwałę i króluje! Miał ciało od momentu Wielenia. Bóg wyniósł ciało Jezusa-Człowieka do swej chwały! Nie tylko Jego natura Boska doznaje uwielbienia, ale i Jego człowieczeństwo wyrażone w ciele.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 26 marca 2016

Radosna prawda

Grób Pański, JerozolimaZmartwychwstanie Pańskie; 27 III 2016
Ewangelia: J 20, 1-9

Pierwszą wieść o zmartwychwstaniu Jezusa przyniosła kobieta – Maria Magdalena. Był wczesny ranek pierwszego dnia po szabacie.

Gdy zobaczyła pusty grób, natychmiast przybiegła z nowiną do Apostołów. Im jednak słowa te wydały się niewiarygodne, dlatego do grobu pobiegli mężczyźni: Szymon Piotr i Umiłowany uczeń. Gdy przybiegli do grobu, ujrzeli kamień odsunięty i leżące płótna oraz oddzielnie zwiniętą chustę. Piotr dostrzega tylko te materialne znaki – całun, w który owinięte było Jezusowe ciało. Umiłowany uczeń poprzez te znaki dochodzi do wiary: ujrzał i uwierzył! Chociaż Apostołowie nie widzieli fizycznie Zmartwychwstałego, dojrzewali do wiary w Niego. Tylko Maria Magdalena ujrzała Go tam! Kolejny raz w doświadczeniu wiary okazało się, że serce potrafi uprzedzić rozum.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 30 marca 2015

Przesłanie paschalne

Słowa kluczowe:

fot. CNS PhotoOd płomienia paschału, który rozprasza mroki ciemności w noc paschalną, zapalają swoje świece wszyscy uczestniczący w liturgii. I oto zgromadzenie wiernych napełnia się Chrystusowym światłem.

Podczas celebrowania wielkosobotniej liturgii paschalnej w centralnym punkcie prezbiterium kościoła znajduje się paschał, tj. poświęcona i okadzona przez diakona duża woskowa świeca symbolizująca Chrystusa zmartwychwstałego. To przy niej diakon śpiewa radosny hymn Exsultet – pochwalną starożytną pieśń przypisywaną św. Ambrożemu, a w obecnej formie znaną już od VII wieku.
   Od płomienia paschału, który rozprasza mroki ciemności w noc paschalną, zapalają swoje świece wszyscy uczestniczący w liturgii. I oto zgromadzenie wiernych napełnia się Chrystusowym światłem. Ja jestem światłością świata (J 8, 12). Czynimy to, abyśmy poprzez ten czytelny znak chwalili Ojca i aby każdy chrześcijanin swoim życiem oddawał Bogu cześć i był świadkiem wiary.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 30 marca 2015

Życzenia wielkanocne A.D. 2015

Słowa kluczowe:

wielkanoc2015 Jan GacJezus został wskrzeszony przez Boga Ojca do życia jako pierwociny stworzenia. Prawda ta jest radosna i nowa! Zmartwychwstanie Jezusa to zapowiedź także naszej drogi – życia kiedyś z Bogiem w wieczności!
W procesji rezurekcyjnej zaśpiewamy: Wesoły nam dziś dzień nastał! Świętujmy ten wspaniały dzień razem i radośnie, tak jak najlepiej potrafimy, i nie bójmy się dawać świadectwa naszej wiary o Jezusie Zmartwychwstałym! Alleluja!


ks. Stanislaw Groń SJ - 16 kwietnia 2014

Święconka i śniadanie wielkanocne

arc 018Wielka Sobota jest dniem nadziei i modlitewnego oczekiwania na Zmartwychwstanie spoczywającego w grobie Pana. W tym dniu, zwykle do południa, udajemy się do kościoła, aby poświęcić pokarmy przeznaczone na stół wielkanocny. Obrzędu błogosławienia pokarmów i napojów dokonuje kapłan albo diakon. Odmawia on modlitwy, błogosławi złożone pokarmy i kropi je święconą wodą, po czym pokarm ten staje się tzw. święconką.

Historia święcenia pokarmów wielkanocnych
Obrzęd poświęcenia pokarmów rozpowszechnił się na dobre w VIII wieku zarówno w Kościele wschodnim, jak i w zachodnim. Zachowały się starożytne formy modlitwy za ofiarujących baranka paschalnego oraz specjalna forma błogosławienia go. Te modlitwy pochodzą ze starego rytuału greckiego i ormiańskiego. W Polsce zwyczaj błogosławienia pokarmów przyjął się w XIV wieku. Najstarsza w naszym kraju zapisana benedykcja pokarmów wielkanocnych pochodzi z 1300 roku i znajduje się w Mszale Gnieźnieńskim.

Czytaj więcej

ks. Stanislaw Groń SJ - 26 marca 2013

Święcone na wielkanocny stół

W wielu polskich rodzinach w Wielką Sobotę przygotowuje się pokarmy do poświęcenia, a następnie zanosi się je do kościoła; zwykle w wiklinowych koszyczkach, pięknie udekorowanych bukszpanem, baziami, mirtem i nakrytych haftowanymi serwetkami. Pewna to oznaka, że już wnet skończy się post i wierni spotkają się z Chrystusem Zmartwychwstałym we Mszy świętej Wielkanocnej. Po niej wrócą z radością do swoich domów, by zasiąść do wspólnego świątecznego stołu. Wyrażą sobie wówczas wzajemną bliskość podczas składania życzeń i spożywać będą tradycyjne, święcone w Wielką Sobotę, pokarmy.

Wielka sobota to dzień nadziei i modlitewnego oczekiwania na Zmartwychwstanie spoczywającego w grobie Pana. Udając się w ten dzień z pokarmem do kościoła, zazwyczaj najpierw adorujemy Najświętszy Sakrament przy Grobie Pańskim, a potem dajemy do poświęcenia przygotowane pieczołowicie smaczne pokarmy.

Przyniesione do domu pokarmy stawia się na wielkanocnym stole, nakrytym białym obrusem – jak każe tradycja. Są wśród nich: jajka – symbol nowego życia, zmartwychwstania i nieśmiertelności. Są one jakże często wspaniale, niemalże artystycznie ozdobione ornamentami o motywach geometrycznych, roślinnych, liturgicznych, często z napisami „Wesołego Alleluja” i z datą aktualnego roku. Są i te pstrokate lub barwione na jeden kolor, zwane kraszankami, a pośród nich są i te najbardziej znane: brązowo-złociste, ugotowane w łuskach z cebuli. Są i rysowanki, wykonane techniką ostrego nożyka. Są także i te malowane woskiem i gotowane później w naturalnych barwnikach z kłączy roślin.

W wielkosobotni dzień dajemy też do poświęcenia pieczywo – najlepiej własnego wypieku, często różnego rodzaju i kształtu, np. okrągłe lub podłużne bułki, plecionki, rogaliki ze wspaniałym zapachem maku, kminku, sezamu. Pieczywo przypomina nam o „chlebie żywym, który zstąpił z nieba” i o nakarmieniu głodnego ludu, słuchającego słów Jezusa na pustkowiu. Swoje uprzywilejowane miejsce ma w koszyczku wielkanocnym baranek wielkanocny, zazwyczaj z cukru, z ciasta lub z masła. Przypomina on o nocy paschalnej, podczas której Bóg ulitował się nad narodem wybranym, i o tym paschalnym posiłku narodu, który każda rodzina spożywała o tej samej godzinie, tworząc z rozproszonego ludu jedność narodową i religijną; ludzi tego samego języka. Nigdy w święconym nie może zabraknąć chrzanu i pieprzu – są to symbole gorzkich ziół, z którymi żydzi spożywali paschalnego baranka. Nie może zabraknąć soli, która ma chronić nas od zepsucia. Ale na świątecznym stole znajdą się także te wszystkie rozmaite ciasta domowego wypieku, polskie, regionalne, pachnące migdałami babki, mazurki, makowce, pierniki na prawdziwym miodzie, bez konserwantów, bez sztucznych kolorantów; jednym słowem domowe świąteczne wypieki. W wielkanocnym koszyku znajdują się też smaczne wędliny, pękate różowe szynki i zawijane w wianki wiejskie kiełbasy. To wszystko jest święcone i stanowi świąteczny pokarm dla naszego ciała, będący owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Często przygotowany rękami naszych mam i babć na domowych starych recepturach z więcej niż szczyptą miłości.

Przysmaki te są pieczołowicie przygotowane i poświęcone na ten Wielkanocny Dzień, dzień wyjątkowy w roku, jakże obficie podane nawet w ubogich rodzinach. Są one zapowiedzią uczty w królestwie Zmartwychwstałego Jezusa. Ceremonię błogosławieństwa pokarmów szczególnie przeżywają dzieci, niosące koszyki w towarzystwie rodziców. One wprawnym okiem obserwują zawartość innych koszyczków i często już w drodze powrotnej lubią ukradkiem ugryźć babeczkę lub wymienić z kolegą baranka.

W tylu kościołach i kaplicach na polskiej ziemi obficie z kropidła pada w Wielką Sobotę święcona woda, by błogosławić pokarmy. Chrystus jest pośród tych, którzy Go miłują.

Dbajmy o te piękne polskie tradycje, bo wyraża się w nich także troska, aby z wiarą przeżywano Bożą obecność podczas świątecznego posiłku. Dołóżmy więcej starań, aby i w naszej rodzinie i wielu polskich rodzinach zasiadano do uroczystego wspólnego stołu w jedności czystych i pogodnych serc, a stworzy to prawdziwą wspólnotę osób. I stworzy także klimat rodzinny, w którym chętnie wszyscy przebywają, a podczas posiłków rozmawiają szczerze, czyli dzielą się wzajemnie serdecznym słowem. Przy takim wspólnym stole także się służy i pomaga się sobie wzajemnie, podając to, czego komuś brakuje. W ten sposób uczymy się i wzajemnie otwieramy na drugich.

Dbajmy o ten wspólny świąteczny stół także i podczas tegorocznych Wielkanocnych Świąt, bowiem przy nim zasiada się obok siebie, widzi się twarze obecnych domowników i gości, wymienia się spojrzenia i doświadcza się radości, tak potrzebnej na nasze, codzienne dni. A wówczas stół stanie się miejscem niemalże „świętym” i nawet te powszechne czynności, jakimi są jedzenie i picie, uświęca się poprzez naszą modlitwę. Posiłek służy podtrzymywaniu w nas życia. Te Wielkanocne Święta to także okazja, aby podziękować Bogu za dar smacznych posiłków, służących ciału i podtrzymujących naszego ducha wspólnoty i braterstwa w rodzinach.